Zápisník A-Ž

SLOVNÍK ZÁKLADNÍCH POJMŮ A VÝZNAMŮ PRO LEPŠÍ POROZUMĚNÍ TEXTŮ A MYŠLENEK 

 

Slova jsou jen „hmotné schránky“ vnitřních obsahů. Vyvěrají z vlastní životní zkušenosti a lásky, mnohdy překračující čas a prostor. Chceme-li pochopit pravý význam, musíme číst srdcem. Slova mohou dokonce ohrozit svobodu a niterné umění Bytí, pokud jsou považována za jedinou a umíněnou pravdu bez úcty a respektu k životu a k jedinečné cestě každé bytosti… Nechť jsou naše „shluky písmen“ snad jen možnou inspirací každému k nalezení vlastních „niterných obsahů“ pramenících ze života a lásky.

 Nacházíme se na krásném místě a v ojedinělém „čase“ probouzení vnitřních světů, daleko za hranicemi ukáznění, strachu a prázdné víry. Jsme poutníci vesmírem vlastního vědomí, hledající naplnění tvůrčího potenciálu života v jedinečné cestě s kompasem ve vlastním nitru a osudem vyvěrajícím z JEDNOTY …nebát se a Žít!

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

E

Ego

je nositelem ducha, bez něj není život. Ego může být omezeno na hmotný projev a oddělení či rozšíření na veškeré Bytí. číst dál

H

Hledání vědění

Niterná touha bytosti navrátit se odkud vzešla a rozpomenout se životem, kým ve skutečnosti je, vždy byla – bude. číst dál

J

Jednota

iluze rozdělení je „motorem“ ega k nalezení sebe v já jsem každý a vše co jest i co není.

K

Kritické myšlení

nahrazování slepé víry pochopením souvislostí, vlastní schopností vžití se, logikou-analogiíi, bez ohledu na názorovou většinu či obecně uznávanou představu, iluzi či víru. číst dál

L

Láska

je život a veškeré jeho projevy od nejprimitivnějších virů až po černé díry a složitou „mechaniku vesmíru“. Život je nejvyšším božstvím a projevením lásky – Boha. číst dál

M

Meditace

aktivní Umění, které za pomoci rozumu vede k vědomé práci v citu (ve vnitřní bytosti s vlastním hlubokým prožitkem – zkušeností) a rozšiřování vnitřního vesmíru (vžívání se) do nižších tvorů, veškerého života a postupně do stále složitější jednoduchosti, vedoucí do Jednoty. číst dál

P

Podstata (IEOUA) (Bůh otec, Existence, Celek, Jednota)

nekonečné teď bez času a prostoru, objímající svojí světelnou podstatou vše co je i co není. číst dál

Pokora

je iluzí, pokud není naplněná životem a prostým Bytím (nemajícím potřebu schovávat se za pokoru) číst dál