Umění BYTÍ

IEOUA

pro ty co hledají harmonii, poznání, vlastní změnu, cit a radost ze života ..a to nejen svého

aneb

cesty poutníků vnitřních vesmírů naplněné Bytím
a láskou ku prospěchu veškerého Života jako celku

 

já jsem každý a vše co jest i co není

Poutník – Umělec BYTÍ se nezavazuje člověku, pouze vnitřně plnou silou vědomí nejvyšší božské existenci.

Umělcem BYTÍ může být každý, kdo ctí veškerý život a kdo neničí vlastní schránku alkoholem a jinými jedy. Umělec Bytí nezištně předkládá poznání těm, kteří po umění vědění jednoty věčného bytí touží a jsou schopni jej i vnitřně přijmout. BYTÍ nevyžaduje žádné organizace, církve a pod.. Harmonií BYTÍ a nejvyšším Uměním je rovnováha citu (vnitřní bytosti – vlastní hluboké zkušenosti) a rozumu (poznání zákonitostí, logiky a souvislostí), naplněná prostým a jednoduchým životem v přítomnosti. VÍCE O PROJEKTU ZDE

Lživá plándemie covid19?? – aneb. zprávy a informace, které vám mainstream neukáže…

03. 08. 2020

V Německu právě vzniká nezávislá skupina prošetřující údajně nutná opatření vedoucí celý svět k ekonomické krizi.

 

Ve Španělsku 400 doktorů svolalo tiskovou konferenci “ doktoři za pravdu „.

 

V Berlíně více jak 1mil. lidí protestuje proti opatřením.

 

Mnozí lékaři a odborníci naprosto nesouhlasí s rouškami a celou agendou okolo covid19.

 

Je na čase přestat slepě věřit politikům a po vzoru Německa založit nezávislou skupinu odborníků, která bude dohlížet nad pravdivostí tvrzení našich politiků a imunologů vedoucích až k omezování základních práv a svobod.

 

Nelze už ani chvíli důvěřovat těm, kteří nás dostali do ekonomické a sociální krize a nechtějí nést osobní zodpovědnost.