Téma:

kritické myšlení

Chci vidět jen:

Změna vnitřní bytosti

je možná buď aktivně – prací na vnitřní bytosti (meditací), či pasivně – zákonem odrazu (karmou).