Téma:

hledání nitra

Chci vidět jen:

Přemyslovci byli Germáni, kteří zbohatli a nabyli moc prodejem Slovanských otroků…

30. 06. 2020

Dle nové analýzy bylo potvrzeno, že bájný rod Přemyslovců není Slovanského původu. Přemyslovci jsou Germáni. Snad i proto Přemyslovci vyvraždili Slovanské knížecí rody a získali majetky i moc tím, že chytali Slovany jako „zvěř“ a prodávali je v Praze na jednom z největších Evropských trhů s otroky.

Karmický dluh a nerovnováha tak dodnes panuje v České kotlině..je už čas na změnu???

 

Vědomí srdce

31. 05. 2020

 Z labyrintu světa do ráje srdce

 

JSEM KAŽDÝ VŽDY A VŠUDE

Věk Vodnáře

23. 01. 2020

 

 

Žijeme v čase „křižovatek osudů a věků“, nyní rozhodujeme zda-li se budeme rodit z našeho pohledu zpět a to do té doby, dokud nezvládneme tu nejtěžší zkoušku – projít skrze „vlastní zrcadlo“.

 

Překonat mnohé vlastní stíny, strach a omezení ducha pocházející z dávných dob a životů,  je ten nejtěžší úkol…

CESTA JE JEN JEDNA – MĚNIT SEBE