Žáci a pokračovatelé J.Z. Hledejme a říkejme jen pravdu!

03. 01. 2020

Já hledám jenom pravdu.

Josef Zezulka přinesl hluboké poznání životních zákonitostí – Životní filosofii BYTÍ.

 

Každý z nás je tak svou částí odpovědný, každý je (sou)částí Bytí – Jednoty – Boha. Každý jsme pověřený – pověřený k Bytí – a neseme tak svoji část odpovědnosti.

 

Nikdy není dobré bojovat jen tak proti někomu, ale vždy je nutné ochraňovat (tedy hledat, žít a mluvit) pravdu. Filosofie Bytí vede nutně nejen ke vlastní změně, ale i k odpovědnosti za udržení čistoty odkazu J.Z.

 

 

Nacházíme se však v době velkého ohrožení odkazu Josefa Zezulky – v ohrožení základů podstaty Životní filosofie Bytí – udržení čistoty (rovnováhy) Bytí a hledání Pravdy!

 

Jeden z jeho žáků prohlašuje sám sebe za „jediného pověřeného mistra“.

 

Tento mistr zavádí věřící do Indie a k deformovaným (placeným) obřadům odvádějícím od vnitřní bytosti – nitra.

 

Tento mistr vkládá myšlenky Životních zákonitostí do nerovnovážné struktury, jejíž podstatou je především víra.  

 

Obrana a mnohdy až fanatická víra v pověření (tedy klidně i chybných názorů a postojů pověřeného) je snad nadřazena nad čisté hledání pravdy a snahu o plné pochopení a přibližování se myšlenkám Josefa Zezulky.

 

Výsledkem prvořadé víry v pověřeného mohou být i tací, kteří se snad považují za vojáky a domnívají se, že mají plnit rozkaz a to i kdyby pokyny byly chybné. Tito následovatelé samozvaného mistra snad považují z duchovního hlediska za pováženou upozornit na zásadní chybu a to i kdyby měl člověk pravdu…

Cituji jednoho z nejbližších mistrových učedníků:

„Tedy když si žák vybere svého učitele, měl by mu do určité míry důvěřovat, i když by někdy byly jeho pokyny chybné, podobně jako i voják plní rozkaz, i když může být nesprávný. Je tedy z duchovního pohledu velmi na pováženou upozornit učitele na chybu v něčem zásadním, i když by měl žák pravdu.“

 

…………………………………………………………….

 

 

 

Osobně vnímám tato praktika sekty samozvaného mistra jako obrovskou ostudu a odklon od samotné podstaty filosofie Bytí – hledání pravdy- vědění. Jako příčinu považuji snad slaboduchou snahu o zbožštění vlastního ješitného ega kamuflující se mistrnými alibi o pověření. Svoji odpovědnost jistě mají i všichni ti, kteří ať už z důvodu zbabělosti, slepé víry či pohodlnosti přistupují jak tupé stádo ovcí na plnění rozkazů, nebo jsou schopni akceptovat myšlenku, že je z duchovního hlediska na pováženou hledat, žít a říkat pravdu (tedy i upozornit učitele na zásadní chybu).

 

Mnoho žáků a pokračovatelů J.Z. již našlo odvahu oddělit se od indických vlivů a církevní víry a naplňovat tak v tichosti dál odkaz J.Z. Je však na čase, aby i tito pokračovatelé našli odvahu se veřejně vyjádřit a říct svůj názor.

 

Vím, že hlavním důvodem jejich mlčení je strach – strach z jednoho z žáků J.Z., který osočí a veřejně očerní každého, kdo najde odvahu s ním veřejně nesouhlasit a hledat dál Pravdu…

Tomuto strachu rozumíme, neboť máme s tímto žákem naši osobní zkušenost. Na základě veřejně prezentovaného odlišného pohledu byla naše jména a osoby mnohokráte veřejně napadnuty a pomlouvány. Tento žák se neštítí ani tvrdých slov jako černota, špína, ten druhý pól, psychopaté s nečistýma rukama a úmysly, Goebbelsova propaganda atd. Na své oponenty mnohdy směřuje i indickou magii (placené magické obřady). S klidným svědomím navede i věřící (kteří by jej nejspíše jak vojáci na rozkaz následovali kamkoliv a podepsali cokoliv) pro veřejnou podpisovou výzvu, kterou se snaží umlčet odlišné názory, a to dokonce pod výhružkou právních kroků.

 

Přes všechny tyto ataky a snahy o umlčení se stále domnívám, že každý pokračovatel J.Z. má povinnost hledat a Žít Pravdu.

 

Obracím se tedy na žáky, blízké a pokračovatele životní filosofie Bytí – najděte odvahu a nebojte se říci nahlas svůj názor!!! 

Všichni jsme odpovědni za odkaz J.Z. tak, aby byl v co největší čistotě předán dalším generacím.

 

 

Mám na vás čtyři otázky a prosím o vaše odpovědi, daleko vzdálené strachu či podřízení se něčí svévole…

Nepotřebuji, abyste se ke mně či někomu přidávali. Nechtěl bych, abyste proti někomu bojovali, hledejte, žijte a říkejte jen Pravdu!

 

 

1) Šířil by J.Z. filosofii Bytí v Indii tak, že by své následovatele nechal platit velké finanční obnosy za údajné čištění karmy a ega, aby tak nakonec ztratili své „já“?

2) Nechal by si Josef Zezulka klanět, líbat nohy svými pokračovateli a nazýval by sám sebe mistrem?

3) Založil by Josef Zezulka církev nesoucí jeho jméno, kde by prvořadou náplní byla víra (a to především víra v pověřeného a pověření) ?

4) Dovolil by J.Z, aby se žáci vnímali jako vojáci a plnili něčí (nejen) chybné rozkazy či dokonce považovali z duchovního hlediska za pováženou žít a hledat pravdu (tedy i upozornit učitele na zásadní chybu)?

 

Každý, kdo chce plně naplňovat odkaz J.Z. (životní filosofii Bytí), by měl podle mého názoru vždy hledat a říkat jen Pravdu.

Pravda se však nemůže spokojit s ukázněním, vírou či strachem. Pravda vyvěrá z lásky – tedy jen hlubšího a hlubšího pochopení (v rovnováze citu a rozumu). Spokojí-li se někdo jen s vírou v pověření, jistě tak nemůže naplnit odkaz J.Z. a stejně tak nepochopil význam slov o sklouznutí k pohodlnosti (např. církevní víry a Indické magie obřadně uctívající své mistry):

Ti, kteří jsou během života kolem něho (přinašeče), a kteří mají z jeho poučování dělat nauku, ti se také vždy neosvědčí. Obyčejně pak sklouznou zpět do dřívějších vlivů, kde se přece jen cítí pohodlněji.

ZEZULKA, Josef. BYTÍ : životní filosofie. 2012 ISBN 978-80-85238-85-3

já své názory a odpovědi na otázky sdělil – viz. článek Podstata filosofie Bytí

 

Je čas na vás…

Vím, že Vás tichých a skrytých (opravdových) pokračovatelů filosofie bytí je mnoho. Zanechte prosím pro další generace i Váš Životní příběh a názor. Vždyť každý takový příběh může být střípkem do mozaiky pro další hledajících a to po mnoho a mnoho generací.

Ti, kteří budou mít zájem naplnit filosofii Bytí v čistotě (mimo indické a církevní vlivy), tak budou moci navázat i na Vaše poznání a odvahu.

Děkuji všem Bratrům a sestrám, které spojuje touha naplnit odkaz J.Z. čistotou Bytí – prostým a jednoduchým životem ku prospěchu veškerého jsoucna.

 

 

Bratrstvo Života – BYTÍ

 podstatou bratrství je hledání Pravdy a vlastní změna ve směru – Jsem každý, vždy a všude.

 

 

Já sám nemám rád víru, já mám rád vědění, víra je málo, věřit mohu čemukoliv, ale tím neobjevuji tu velkou životní zákonitost, nepoznávám to, jak to vlastně je.

ZEZULKA, Josef. PŘEDNÁŠKY I. 2006 ISBN: 80-85238-23-3

Duchovní služba a léčení má být vždy zdarma.

Já hledám jenom pravdu.