Těžké začátky šíření filosofie Bytí v době totalitního režimu

10.10.2018

Ruční přepisování

Samizdat – původní přepis textů filosofie Bytí Josefa Zezulky

Začátky šíření filosofie Bytí Josefa Zezulky nebyly snadné a pro nás již jen těžko přestavitelné.

Samotné texty – rukopisy J.Z. byly rozmnožovány ručně na průklepových papírech za pomoci psacích strojů. Kopírky nebyly a později byly pod zámkem a prakticky nedostupné. Psát na psacích strojích v dobách totalitního režimu komunistické éry bylo víc než podezřelé. Lidé byli sledováni a mnozí byli udáváni „služebníky“ systému, kteří rádi nahlásili kohokoliv, kdo se snažil o změnu či jiný pohled na život. Někteří z těch, kteří se altruisticky snažili o šíření a zachování myšlenek a filosofie Josefa Zezulky byli vyslýcháni či jinak perzekvováni.

Samizdat

Kvůli těmto omezeným možnostem a  mnohým protivenstvím se nám dochovalo jen velmi málo původních textů, které jsou tak tichými svědky doby nelehkých začátků. Některé byly zachráněny doslova za sekundu dvanáct, kvalita kopií na průklepových papírech je velmi nízká a s přibývajícím časem samotné písmo mizí a je velmi těžko čitelné. Více o historii samizdatu: Wikipedia – Samizdat 

Publikace

Mnoho textů naštěstí již bylo zveřejněno, ale mnoho myšlenek čeká na zveřejnění a vhodnou dobu… Jsou texty, které se nemohou šířit veřejně, naše doba je plná zneužití a použití myšlenek proti samé podstatě filosofie Josefa Zezulky. Snad bude někdy doba vhodnější. Základem je změna lidského myšlení a vzdělávacího systému. Stávající systém je zaměřen na pustý rozum a intuice a cit jsou zcela opomíjeny. Citové vnímání a vlastní prožitek je však jediným učitelem, který nás učiní svobodnými a vědomými. Hluboký prožitek se vryje do hloubky bytosti a zůstane tak vlastnictvím pro další zrození bez ohledu na událost, které jsme si zvykli říkat smrt.

Jde o to, stát se hybnou silou a pohybovat se sám dopředu. Jestliže budu já něčemu jen věřit, tak se nechávám táhnout jen nějakou vírou. Jakoukoli – dobrou, špatnou, střední, ale nechávám se táhnout.

ZEZULKA, Josef. PŘEDNÁŠKY I. 2006 ISBN: 80-85238-23-3