Voda je jedním z čtveřice živlů, ze kterých je vytvořen veškerý život (oheň – voda – země – vzduch). Její podstatou je cit, přesněji niterná zkušenost hluboko zapsaná do vnitřního vesmíru – srdce – vnitřní bytosti.

 

V celé Evropě a nakonec i mnohých končinách světa dochází voda. Jistě je tu i mnoho jiných důvodů, ale jako nejdůležitější vnímám právě souvislost s odklonem od vlastního nitra.

 

Svět, který se snažíme vnímat našimi poněkud okleštěnými smysly, je mnohem širší, než nám předkládá pouhý rozum. Zapomínáme, že to, jak se chováme, myslíme, žijeme, se odráží jako „matrice“ do svého okolí, které nás zrcadlí, a ukazuje důsledky našich činů i myšlení – Bytí.

 

Foto A.Ž.

Tedy „podzemní zdroje“ vody dochází, stejně tak jako naše „vnitřní zdroje“, od kterých jsme se odvrátili. Žijeme ve vnějších formách, myšlenkách – uspokojili jsme se s náplní, která káže hromadění majetku a údajného bohatství, které je jen stínem pravé podstaty Bytí a lásky.

 

Vnější oheň – fanatismus, slepá víra a boj tak spaluje naše nitra, kde jsme všichni bratři a sestry. V hloubi našich zkušeností nemůže být boj ani fanatismus, ale mnozí jsme se zcela nechali lapit vnějším světem. Ti co ovládají náš svět chtějí proti sobě poštvat odlišné kultury a názory. Cíleně jsou rozdmíchávány nepokoje a agresivita.

 

Opravdový vnitřní svět, jehož podstatou je živel vody – niterné bezčasové trvání, ztrácí v naší kultuře sílu i život. Můžeme tak plně vnímat důsledky, které doposud nebyly patrné a nikdo je moc tak ani nechtěl či nemohl plně chápat. Je ale na čase začít přemýšlet – kriticky myslet, protože život sám již dál takto pokračovat nemůže.

 

Návrat z labyrintu světa do ráje srdce – vnitřní bytosti je klíčem k míru a naplnění Života. Již nejde jen věřit či nechat se vést a táhnout se vírou a to třeba i dobrou, je nejvyšší čas převzít odpovědnost a vyjít – začít myslet. Nikdo nezná odpověď, jen my sami v hloubi a tichosti vlastního nitra.

 

foto A.Ž.

 

Živel „VODA – klid“ je nutné pochopit a oživit vlastním nitrem-srdcem, naše činy a Bytí by mělo vyvěrat z vlastní hluboké zkušenosti a prožitku vedoucího k bratrství se vším, vždy a všude. Srdcem oživená „Voda“ vyvěrající z nitra, tedy  plné prolnutí „VODY A OHNĚ“  do bezčasového trvání do neustálého vroucího toku – AUm, je klíčem do podstaty niterného Bytí.

 

Najdeme-li sami sebe, v plném vroucím klidu všeobsažé tichosti nitra, najdeme tak nekonečný zdroj, který je schopen oživit a ovlažit vše, co postrádá životní vláhu – CIT – Grál Života.

 

Člověk není pánem tvorstva, ale může se stát tím nejvyšším služebníkem veškerého života  –  najde-li opět cestu do nejniternější podstaty Bytí, ze které tak může oživovat a sloužit všemu, co nazýváme „nižší“.

 

 

CESTA BYLA A VŽDY BUDE JENOM JEDNA – MĚNIT SEBE

Foto A.Ž.