Prof. Peter Staněk – ARCHITEKTURA organismu a lidské společnosti

23. 09. 2019

Bohužel se nestává až tak často jak by mělo, aby věda a její pohled vnímal i souvislosti, které přesahují obecně uznávané (prozatímní) vědecké poznání. Mnozí vědci podlehnou tlaku společností, vydělávajících na neznalosti života a pochopení komplexnosti bytí, kde každá i malá část ovlivňuje celek…ale najdou se i jedinci, kteří vyčnívají a nebojí se!

 

Pan Prof. Peter Staněk v mnohém přesahuje…