PRAVDU žít, hledat, myslet, říkat

26. 02. 2021

PRAVDU – žít, hledat, myslet, říkat

Slované vždy ctí své předky, kteří ctili své prapředky, rody a nakonec veškeré kultury, protože si byli vědomi skutečnosti, že veškeré starobylé kultury a poznání pocházejí z jednoho zdroje.
Zvyky a obyčeje jsou důležité, ale ještě důležitější je úcta k životu a hledání pravdy, které se projevuje skrze nás aktivním vývojem (myšlením) a hlubokou změnou Bytí (citovou zkušeností – prožitkem).
Věřit se dá všemu, vědět mohu jen když jsem „vším“.
Jen hledáním Pravdy (reality rozložené nejen v čase a prostoru) naplníme svůj úkol a osud…

VĚDĚNÍ

 

Hledání pravdy – hledání příčiny

A co je „Pravda“? – realita dvojnosti rozložená nejen v čase a prostoru (složená do Jednoty)…

Poznání a hledání pravdy se musí zrcadlit v každém činu a události.
Žijeme v době velkého přerodu a transformace ducha.
Život nám ukazuje cestu, stejně tak jako naše omyly.
Snažit se na příklad „porazit“ viry rouškami, karanténami, vakcínami atd. je stejné, jako léčit bradavici na tváři překrytím zrcadla…

SLOVANÉ

Co jsou viry?

Musíme napřed hledat odpovědi na příčinu vzniku, aby jsme mohli najít řešení..
Viry by mohly být odpad našich otrávených buněk (detox), čímž však není řečeno, že takto vzniklý „jed“ (virus) nemůže transmitovat.
Na otrávení (vznik viru) může mít nejvyšší podíl „ozáření“.
To může být dvojího původu. Přírodní záření (kosmické, sluneční, vlivem podloží atd.), nebo umělé (elektřina, radiace, elektromagnetické záření -mobily, wifi, 5G, 4G atd.., ).
Přírodní záření je vesměs kladné, ukazující nám cestu vývoje. Nacházíme se v bodě, kdy naše těla reagují na změny kosmického záření a stávají se citlivější (propojené s veškerým životem).
Na druhé straně jsou zde síly destruktivní, tedy umělé vzniklé nerovnovážným užíváním techniky a „vymožeností lidstva“. Tyto síly negativně působí na lidský organismus a vyvádí tělo z rovnováhy (vznik nemoci).
Aby jsme mohli reagovat na upozornění našeho těla (nemoci) musíme si být vědomi faktu, že pomocí chemie (prášky, vakcíny atd.) lze na chvíli odclonit příznaky, ale nikdy nelze vyřešit příčinu (přivést tělo i ducha k rovnováze).
Elektromagnetické záření (mobil, vysílače, vysílače atd.)
Mnohé virové nákazy a světové epidemie doslova „kopírovali“ zavádění elektrických sítí, vysílačů a či jiných přístrojů emitujících EMF.
Je k zamyšlení, zda-li právě budovaná a spuštěná síť „vesmírného 5G“ a navýšení satelitů5G na nízkou dráhu orbitu Země nemá přímou souvislost s cov-19? Družic bude každý rok přibývat a to v desetitisících, jen SpaceX jich chce postupně na oběžnou dráhu Země umístit přec 40tis.
Nová síť 5G bude také vyžadovat skokové navýšení vysílačů (buněk) a to v zabydlených oblastech okolo 200m od sebe. 5G také bude využívat novou technologii (nevyzkoušenou) a pomocí směrového paprsku zaměří signál do ohniska, což přinese velké rizika v podobě průmětů ohnisek paprsků.
Již nyní nemáme před zářením mobilních sítí (WIFI, chytré přístroje, satelity atd.) úniku a záření ze sítí nás ovlivňuje každou minutu i sekundu. Je více než zarážející, že dodnes nemáme žádnou studii dlouhodobého netermálního efektu a zdravotních rizik s tím spojených. Mnoho nezávislých vědců už upozornilo, že mnohé populační nemoci mohou mít přímou souvislost s těmito „výdobytky“ lidstva…

Řešení nemocí (nerovnováhy)?

Řešením nerovnováhy je logicky především pochopení příčiny, nutného následku a vlastní změna. V tomto případě se jistě jedná o naléhavou změnu a to komplexní a na všech úrovních Bytí. Tedy možná bude potřeba zvážit nutnost užívání destruktivních technologií vedoucí nás do záhuby a nerovnováze (nemocím). A stejně tak jistě bude vyžadovat změnu myšlení, vedoucí nás od oddělenosti a egoismu k Jednotě a spolupráci podporující veškerý Život (Boha).
Budeme-li pokračovat a stále strkat hlavu do písku ve víře v zázračné pilulky a bez odvahy hledat pravou příčinu, může se stát, že lidstvo tak jak jsme jej znali zanikne.
Je přece zarážející, že více než po roce neznáme odpovědi na základní otázky odkud se virus bere, jak vzniká a jak jej můžeme léčit. Zdá se, že cesta chemické medicíny a jednostranného (rozumového) myšlení bez citu a hledání širších (celostních) souvislostí cestu nenachází a najít nemůže.

Cesta