Podstata

20.06.2018

je základní bezčasové a bezrozměrné bytí – původní základ, ze kterého vše vzešlo.

 

Je nejvyšším pojmem a východiskem toho, co chápeme jako realitu,

i toho, co pro nás zatím reálné není, co se vymyká smyslovému chápání.

 

Je v ní obsaženo vše, co je projevené i neprojevené. Z ní vzešlo Tvůrčí dílo.