NUMERO-logie IEOUA

09. 09. 2019

Jak nahoře tak dole – vše souvisí se vším

Vše je projevením Jednoty – každá oddělená část je „kapkou z oceánu“ části celkové – jak nahoře tak dole.

Můžeme zkoumat jakoukoli část – pohyb hvězd, ptáků, mraků a také čísla. Vždy dojdeme ke stejnému poznání, vše je propojeno se vším a realizuje se v rytmu osudovosti a harmonii života jako Celku!

 

Ale aby jsme jen nepřemílali, co se jiní domnívají či jen čemu věří, musíme se sami stát vnitřně živými – součástí celku – od jednotky a odělenosti k vědomí JÁ Celkový.

 

Opravdový numerolog (astrolog atd.) musí nutně být i člověk hledající nitrem, pouhé povrchní znalosti a načteniny by pouze vedly k „přehazování starého hnoje“ povrchních informací. Máme zde mnoho pohledů na život a jeho souvislosti a přece je tu základní „řád“. Tento „řád“ je však určován samotným životem ve svém zdánlivém chaosu.

 

 

Numerologie Bytí

Jsme bytosti, které přijaly osudovost jednoho z nekonečna životů. V mnoha a mnoha životech tak poutník kráčí a získává zkušenost, vyvíjí se a naplňuje život svou jakostí a kvalitou dle hloubky nitra a pochopení zákonitostí Bytí. Numerologie nám může pomoci k lepší orientaci vnějším světem, ale nikdy nesmíme zapomínat na ten vnitřní, ze kterého veškeré osudovosti pramení.

 

Jen hlupák soudí člověka podle jednoho ze zrodů (a přece se tak děje velmi často). Samotná čísla (či postavení hvězd atd.) nám ukazují né vždy to, jaký člověk je, ale také jaký se má naučit být. Tedy než začneme hledat, je nutné pochopit vývoj bytosti, osudovost a příčinu a následek jako základní zákonitost Života.

 

Tři úrovně číselných rovin

 1-4-7  hmotná rovina (krystalizace, projevení, zrod)

 2-5-8 – emoční rovina (cit, tvoření, oživení ducha)

 3-6-9 filosofická rovina (myšlení, syntéza protikladů, trvání v plném pochopení)

 

Abychom mohli vnímat život v celkové osudovosti, nesmíme zapomínat, že tato čísla jsou jen jednou otočkou spirály, kde v nekonečnosti vývoje musíme pro pochopení části znát Celek. Tedy po devítce (filosofické – myšlenkové rovině) v jedné otočce vývojové spirály opět začíná další zrod – jednička (hmotná rovina, ale přesnější je označení „vnější projevení pestrosti projevů“)

 

Bylo by jen velmi povrchní vnímat čísla jako „dogma“ osudu bez možnosti změny a transformace. Osud je spíše příležitost – příležitost stát se jednou s mnoha možností nabídnutou životem. Jsme kormidelníky na řece, kteří určují,  jak tuto „možnost“ využijeme či naplníme. Mnohé nám řeka stále a stále přináší ve víru opakujících se karmických peřejí, splavech a úžinách… Ale to, jak a kudy proplujeme, můžeme (a musíme) rozhodnout a ovlivnit jen my svým životem!

 

 

Výklad čísel a omezenost poznání

Čísla v našem životě jsou tedy osudové příležitosti či „dluhy z minulých životů“. Mnozí však zneužívají naivnost hledajících, a tak se např. v sektách a nižších okultních strukturách často numerologie používá jako „vstupenka“ do vyšší či nižší kasty. Povrchní nevědomci znající jen část zákonitosti života soudí prvoplánovitě bytost dle čísel dne zrodu.

Má-li například bytost čísla „filosofická“ (3-6-9), je takový osud a bytost, která jej převzala, brána jako vyspělá s mnoha zrody (avšak takové chápání souvislostí života a čísel je naivní a spíše poukazující na hrubou neznalost zákonitostí Bytí).

 

Např. čísla 3-6-9 mohou být projevem pouze nutnosti teprve získávat „nadhled a poznání souvislostí“ nad (zatím) nízkým poznáním bytosti prvních zrodů daného druhu, která se zajímala pouze o hmotu a vlastní potřeby. Naopak čísla „hmotné roviny“ (1-4-7) mohou přijmout i ty nejvyspělejší bytosti, a to pro realizaci skrze „hmotu“ (např. Einstein, Tesla a mnozí další velmi vyspělí).

 

Jednotlivá čísla narození a číslo životní 

Číslo dne – projev, jakým způsobem vnímáme či se máme naučit vnímat, analyzovat a pojímat (přístup k životu, způsob řešení atd.).

Číslo měsíce – nám ukazuje odkud jsme přišli (poslední zrody, zvyky bytosti atd.).

Číslo roku –  směr osudů dalších.

Číslo životní (součet všech čísel data narození)je sféra a způsob, kterým se máme realizovat a naplňovat ( osudový úkol atd.)

 

 

Jak vykládat čísla

Jak vykládat život?…prostě, prostě. Zákonitost života je zákonitostí, která prostupuje vše, co je projeveno. Život tvoří prostá čísla, která se projevují  vždy ve dvojnosti projevu – od kladného po záporný.

 

1 – Jednota-Egoismus (Ve vývoji života značí první zrod a oddělení od stále trvající Podstaty. Stejně tak je i  „posledním krokem“ k návratu zpět – sloučení ve stále složitější jednoduchost).

 

2 – sounáležitost-rozpad (Dualita – aby se mohl život realizovat musí mít vždy dva protiklady, které následně můžeme dělit do nekonečna).

 

3 – hmota a duch prostoupená vitální silou-magie vůle (Vše oživující vitální síla, která dává hmotě i duchu život.)

 

4 – tvůrčí čtyřka-omezenost bez postupu a vývoje (Řád projevení ve své základní struktuře – EI dostředivost-odstředivost, UA klid-žár. Vše živé je tvořeno základní čtveřicí jaro-léto-podzim-zima, nádech-horní pauza-výdech-spodní pauza, atd.)

 

Další čísla jsou výsledky součtů čísel základních, např. 7=4+3 (tedy základní tvůrčí čtyřka a vitální síla prostupující hmotu a ducha) , 8= 4+4 (tvůrčí čtyřka hmoty, tvůrčí čtyřka ducha).

U některých vyšších čísel můžeme mít více variací součtu (vždy však co nejefektivnějšího). Tedy čísla 5, 6, 9, se nám manifestují ve variacích- 5 (4+1, 3+2), 6 (4+2, 3+3), 9 (4+4+1, 3+3+3). Každá z nich má svoji výpovědní hodnotu s ohledem na vývojový stupeň a rozsah bytosti-osudu.

 

 

Numerologie IEOUA

Číslo podstaty a samotné možnosti zrodu je O. Z toho vzešlo vše, co je, a obsahuje i to, co „není“. Dělilo se na hmotu a ducha. Každá z těchto sfér je dále dělena na dva a dva, dále do tvůrčí čtyřky, která se dalším a dalším dělením manifestuje v nekonečné pestrosti projevů a forem.

Aby numerologie sloužila životu a harmonii, musí numerolog prostoupit čtveřici živlů a spojit je do jedné síly. Tato „síla“ má těsně před spojením číselné vyjádření 1 – po spojení již není postup ani vývoj,  vše se vrátí do své původní latence – O.

Teprve spojením a alespoň částečným prožitkem má člověk možnost pochopit čísla základní a jejich další manifestace v dalším a dalším dělení. Vždyť jak by mohl slepec vykládat o pestrosti barev?

 

foto A.Ž.

 

 

 

Numerologie, stejně jako pochopení Života a jeho zákonitostí podléhá vývoji a vlastnímu hlubokému poznání a zkušenosti. Tak jako poznání, tak i numerologie je neustále v procesu vývoje a změny. Žádné poznání není konečné a jediné správné. Budoucí generace naše částečné poznání prohloubí a jistě rozšíří do větších hloubek a souvislostí.