Josef Zezulka (1912-1992)

22.06.2018

Na přelomu dob vždy přicházejí ti, kteří mají všeobsažné „vědomí srdce“, aniž by se museli cokoli „učit“. Ulehčují svým poznáním a hloubkou Bytí,  aby to staré – v našem případě realizující se hlavně vírou a uctíváním (znamení ryb) – mohlo snadněji vystřídat to nové – hlubokým prožitkem vlastního nitra, v rovnováze citu a rozumu hledající vědění (znamení vodnáře) – a z něho pramenící pochopení životních zákonitostí – Umění BYTÍ.

Josef Zezulka

Narozen 30.3.1912 v Brně, do svých 33 let žil prostým životem, měl cukrářství, věnoval se tanci, lukostřelbě. Ve svých 33 letech si „vzpomněl“ na to, co narozením do osudu člověka zprvu  ztratil.  Díky probuzení nitra dále rozvíjel své Umění  ve dvou základních směrech – léčitelství (Biotronice) a filosofii – poznání životních zákonitostí BYTÍ .

J.Z.

ilustrace Alexandr Ždímal

 

Za svůj život pomohl nezištně mnoha lidem léčbou a věděním. Učinil mnoho pokusů předat své vědění a způsob léčení. Někteří se tak snaží v rámci svých možností navázat, ale bohužel zároveň, mnohdy ve vleku „starých zvyků“, vytvářejí iluzi  o svém “pověření a posvěcení veškerých činů“ a tak jako již mnohokrát v historii „táhnou“ dav církevním dogmatem skrze víru od vlastního nitra a svobody.

Podstatou BYTÍ  je, aby člověk  nevěřil, nýbrž na základě vlastní hluboké citové zkušenosti a přemýšlení získal vědění – poznání životních zákonitostí a naplnil tak vlastní svobodnou cestu, vedoucí ke službě celku a pochopení „já jsem každý a vše co je i není“.

 

ilustrace Alexandr Ždímal