Úkol samozvaných „duchovních mistrů“ a jejich sekt?

11. 01. 2022

Nerad se veřejně vyjadřuji k jiným lidem, ale tady si dovolím výjimku, protože tak ani nejde o osobu, ale o to, jak různí „guruové a samozvaní duchovní mistři“ manipulují s realitou a fakty.

Mnohdy jsou jejich iluze a překrucování tak přesvědčivé, že tím stáhnou velký počet lidí, čímž samozvaní mistři mnohdy o to víc uvěří vlastní neomylnosti a vyvolenosti.

 

A tak vždy platí, nikomu nevěřte, kriticky přemýšlejte, hledejte především rovnováhu a pravdu.
Moudrý průvodce (učitel, mistr) vede své žáky tak, aby se co nejdříve mohli vést sami.

 

Tomáš Pfeiffer, samozvaný duchovní mistr a přinašeč nauk?

 

 

„Jsem duchovní mistr, který byl učen duchovním velmistrem a jsem tu proto, abych vám ze své duchovní vnitřní zkušenosti, která trvá tisíce let, přinášel tyto nauky“ (Tomáš Pfeiffer, proslov hora Říp, 2019, BIOVID TV)

 

 „Všechno moje konání bylo a je jím (J. Zezulkou) jakoby posvěcené“ (Tomáš Pfeiffer, kniha Život Přinašeče“)

 

„Tak samozřejmě sem patří slovo víra velmi prvořadě, protože církve, jestli vám není známo, jsou o víře a to obecně. Nejinak tomu je i u nás (v církvi SJZ). (Tomáš Pfeiffer 2.10. 2015 archiv BIOVID TV)

 

„Dnes je významný den, což je osud a jistě ne náhoda, protože nás vede Šiva tímto způsobem“.( T. Pfeiffer  26.12. 2015 – biovid – Indie)

 

 

 

Věřící mistra a přinašeče nauk s tisíciletou niternou zkušeností?

„Tedy když si žák vybere svého učitele, měl by mu do určité míry důvěřovat, i když by někdy byly jeho pokyny chybné, podobně jako i voják plní rozkaz, i když může být nesprávný. Je tedy z duchovního pohledu velmi na pováženou upozornit učitele na chybu v něčem zásadním, i když by měl žák pravdu.“ (dlouholetý žák T. Pfeiffera a člen nejužšího vedení církve SJZ)

 

 

Církev samozvaného mistra a přinašeče nauk

Prvořadá víra samozvaného mistra T. Pfeiffera,  který nejspíše přinesl ze své tisícileté niterné zkušenosti v SJZ tuto nauku, vycvičila po 25 letech jeho věřící (jak oni sami tvrdí) jako „vojáky“. Tito „vojáci“ bezmezně uvěřili  samozvanému přinašeči nauk, a tak nemůže být jinak, než že i oni zcela nekriticky věří, že veškeré jeho konání bylo a je (dokonce snad Zezulkou) jakoby posvěcené.  Nekriticky a bez špetky zpochybnění plní rozkaz, i když by snad byl nesprávný. Jako z duchovního hlediska na pováženou považují věřící SJZ upozornit mistra na chybu v něčem zásadním, a to i kdyby měli pravdu. Jistě to vše není náhoda. Jak nám mistr s tisíciletou zkušeností káže, jeho kroky totiž vede Šiva, což jistě není náhoda, ale osud.

A tak už se ani nikdo nepozastavuje nad odklonem od čistoty vlivu a nutnosti distancovat se od jiných vlivů a v blaženém opojení „ctění starobylých kultur“ se téměř celá církev mnoho let účastní stovek indických obřadů. Tyto brahmanbusiness kejkle a kouzla slibují věřícím za úplatu nadnést karmu. Avšak ve zkutečnosti zcela jistě a zaručeně „provětrají“ peněženku (v rámci církve utratili věřící T. Pfeiffera za Indické obřady a rituály v součtu miliony a to i přes fakt, že Zezulka vždy upozorňoval své žáky, že by duchovní služba a pomoc měla být vždy zdarma).

 

Jak se může stát, že jsou lidé tak naivní a přistoupí i na zcela jasný nesmysl a hloupost?

Takové „kouzla“ se mohou dít jen v církvi, kde je prvořadá víra a kritické myšlení je „sprosté slovo“.

 

 

Opravdu nejde o pravdu

Opravdu nejde o pravdu a jistě v církvi SJZ už vůbec ne o pravý odkaz J. Zezulky, jímž je prvořadě kritické myšlení a hledání vědění. Nezbývá než pogratulovat samozvanému „přinašeči nauk a tisíciletému mistrovi“ T. Pfeifferovi k jeho jedinečnosti a duchovní velikosti.

Stejně tak gratuluji i jeho věřícím, kteří už ani nemusí přemýšlet (natož kriticky), protože našli svého poloboha a gurua v jedné osobě, kterého stačí jen slepě následovat a nekriticky uctívat.

 

Osudový úkol sekt a jejich guruů?

V každém případě je zde vždy možnost učit se od každého a to i od samozvaných mistrů. Především díky těmto guruům mnozí snadno pochopí, že věřící prvořadě nechtějí nic chápat a to poslední, co by je mohlo zajímat, je kritické myšlení či hledání pravdy. Guruové a samozvaní mistři z principu své ješitnosti a iluze nesnášejí hledání pravdy stejně jako všechny ty, co se o to pokoušejí.

 

Pro mnohé tak tito „přinašeči“ nauk přinesou hlavně poznání, že každý si musí najít pravdu sám a jediný (a zároveň ten nejlepší a vždy pravdivý) učitel i škola je Život sám.

 

Čím vyspělejší bytost je, tím méně hledá sekty, církve a samozvané mistry a guru, kteří ve skutečnosti potřebují především publikum a energii druhých. Lidská naivita je bezmezná a tak se asi nedá ani očekávat, že by tito guruové jen tak ztratili práci, ale jsem přesvědčen, že v budoucnu už budou mít svoji „roli“ menší a práci (naivní a slepě věřící) budou shánět čím dál tížeji.

 

Lidstvo mnohdy nutně potřebuje (a to i velmi bolestné) zkušenosti, protože ty jsou podstatou vývoje a změny kolektivního vědomí. Tak jako každý vyrostl z puberty, tak i každý jednou vyroste z puberty duchovní, která většinou přináší iluzi o své velikosti a nepostradatelnosti. Mnozí hledají svoji velikost v minulých životech, jiných světech, 5D dimenzí či „královských zrodech“.  Jiní „ulítají“ do své mimozemské minulosti a původu, ve kterém naivně hledají smysl, aniž by pochopili, že podstatou života je Bytí. A tak jsou zde hledači kde čeho, ale málokdo pochopí, že tím nejvyšším duchovním stavem je prosté a harmonické bytí. V těch nejprostších věcech nachází se opravdová hloubka a smysl Bytí. V hloubi vlastního nitra může každý hledající nalézt pravý domov a nekonečnost Bytí vedoucí bytost zpět do Jednoty.

 

Každý máme svůj osud (učitele) a každý jsme „pověřeni“ tím nejvyšším. Pověřeni k Bytí. Cena života je stejná, není nižších ani vyšších (myšleno z hlediska důležitosti, jinak zde samozřejmě jsou vývojové stupně, například po člověku jsou zde další a další vyvojové druhy, jejichž vědomí je blíže realitě – tedy bezčasovému bytí).

 

 

Závěrečná otázka (nejen) pro věřící v SJZ

Nerad bych tedy nějak dál nabourával nezdolnou víru věřících a nectil lidskou slepotu a iluze, ale i tak se musím na závěr přece jen zeptat.. A co má prosím vás vaše konání a slepá víra (církev Společenství J. Zezulky) společného s odkazem a pravou podstatou myšlenek J. Zezulky?

 

Zezulka neměl rád víru, vždy své posluchače vybízel ke kritičnosti, hledání pravdy a rovnováhy. Proč se tedy církev SJZ, kde je prvořadá víra (a věřící platí desetitísíce indickým guruům v iluzi, že tak snad šíří Zezulkův odkaz), pravdivě nejmenuje po svém zakladateli T. Pfeifferovi?

 

A – Ž

 

Myšlenky J.Z.

 

 

 

Myšlenky J.Z.

 

 

 

 

Myšlenky J.Z.