„Já sám nemám rád víru..“

28. 05. 2020

Josef Zezulka – myšlenky

Odkaz J.Zezulky a církve (víra)??

Josef Zezulka hledal vždy jen pravdu-vědění. Niterné vědění získáváme jen vlastním hlubokým prožitkem, daleko od pohodlné víry a ukáznění se pod něčí názor či iluzi.

Jistě se bude mnoho sil snažit zakalit pravý význam a čistotu myšlenek J.Z. , ale ti, kteří najdou niternou touhu a odvahu poznané i žít, jistě najdou i mnoho opravdových pomocníků (hmotných či nehmotných).

 

Opravdový průvodce (učitel-mistr) však jistě nebude vyžadovat víru či ukáznění v podobě uctívání vlastní iluze o „jedinečnosti pověření“ či snad víry strukturované v církevní organisaci. Hledat vědění skrze víru nelze, stejně tak pojmenovat církev (jejíchž prvořadou náplní je víra) po J. Zezulkovi (který vždy hledal vědění-pravdu) snad také nejde. Ale žijeme ve světě, kde je vše naruby a tak snad ani není divu, že zde církevní sekta nesoucí Zezulkovo jméno (Společenství Josefa Zezulka – SJZ) již vznikla.

 

SJZ je smutnou ukázkou snahy lidí, kteří snad vždy po příchodu vědoucích (Ježíš, Mojžíš, Noe…) mají snahy omezit a přivlastnit si hledání pravdy a životních zákonitostí. V minulosti vznikalo nespočet církví, které vyznačovali především tím, že oni (nejvyšší představitelé – kněží, guruové atd.) byli ti vyvolení a jediní pověření.

 

Hlavní podstatou církví je víra a ta se nám v minulosti nejčastěji vykrystalizovala ve víru především v samozvané mistry a guru či „svaté písmo“(které bylo sepisováno 200let po smrti Ježíše). Víra mnohdy musí být přijímána bez jakékoli debaty, ověřování, kritického myšlení a snahy hledat pravou podstatu věcí a životních zákonitostí mimo dosavadní a uznávaný „proud víry“…

 

Tedy i v SJZ (Společenství Josefa Zezulky) již dnes najdeme všechny znaky církevní demagogie. Samozvaný mistr o sobě slavnostně prohlašuje, že je zde již tisíce let. V knihách o sobě píše, že veškeré jeho kroky jsou jakoby posvěcené (samozřejmě tím nejvyšším). Ti co by s ním a jeho sektou nesouhlasili bez udání důvodu či vysvětlení očerňuje, za pomocí pokorných věřících dehonestuje a dokonce snad vyhrožuje „právními kroky“.

Není pak ani divu, že ti co v takové sektě zůstávají se dost možná domnívají, že jsou jak vojáci a že musí plnit rozkazy i kdyby s nimi nesouhlasili. Opravdu smutnou ukázkou naprosté ztráty kritického myšlení a nepochopení odkazu J.Zezulky je domněnka věřících, že i kdyby měli pravdu, tak nemají právo upozornit svého „mistra“ na základní chybu..

 

Viz. odpověď žáka církve T. Pfeiffera: „Tedy když si žák vybere svého učitele, měl by mu do určité míry důvěřovat, i když by někdy byly jeho pokyny chybné, podobně jako i voják plní rozkaz, i když může být nesprávný. Je tedy z duchovního pohledu velmi na pováženou upozornit učitele na chybu v něčem zásadním, i když by měl žák pravdu.“

 

(Tento názor snad nemůže být více vzdálen podstatě Životní filosofie Bytí J.Zezulky. Pokud jej nějaký hledající vysloví, je to doslova urážkou a naprostým nepochopením odkazu J.Z. Odpovědnost za tento odklon a obrovskou ostudu z velké části jistě nese i samozvaný tisíciletý „mistr“ T.Pfeiffer, jejímž dlouholetým žákem tento hledající je.)

 

 

Josef Zezulka – prostý člověk…

Josef Zezulka je naprostý světový „unikát“. Filosof, biotronik a prostý člověk, který byl schopen zásadní otázky a životní zákonitosti popsat tak jednoduchým způsobem, že nelze naleznout prostší a přitom přesnější vyjádření podstaty života a zákonitostí Bytí.

 

Málokterý filosof umí najít tak čistě a přímě podstatu problému a „čistým řezem“ dojít až k samotnému jádru myšlenky tak, aby vše navazovalo a dávalo souvislý celek.

 

V České republice je Zezulka zatím né mnoho znám, ale jak bylo prorokováno, Praha bude městem, jejíž sláva hvězd se bude dotýkat…a aby se tak mohlo stát, lidé budou potřebovat filosofii, jejíž obsah a niterný prožitek bude moci nitro bytosti až ke hvězdám přivést (splynout se vším, vždy a všude).

 

Cesta poutníků niterných světů však nikdy není snadná, každý musí najít odvahu a jen nevěřit, ale stát se sám hybnou silou a směřovat k hledání vědění – pravdy.

 

Odkaz Josefa Zezulky?

Osobně bych považoval za naprostý úspěch a naplnění odkazu J.Zezulky , kdyby se lidstvu povedlo změnit myšlení a místo víry (iluzi o spasení a slepého následování „mistrů“ a „svatého písma“) by konečně začalo hledat pravdu (vědění – získávanou hlubokým prožitkem – vlastní zkušeností) a tu realizovat vlastní změnou života (naplňování božství prostým a rovnovážným životem v harmonii s celkem).

 

 

Josef Zezulka – myšlenky