Indie a černá magie?

Téměř každá starobylá kultura vyvěrá z původní čisté a rovnovážné nauky, která se však časem deformuje a přetváří v rytmu dané doby. My žijeme v době odcházejícího vlivu doby dostředivé a tak můžeme být svědky dostředivé deformace projevující se zaměřením na sebe – svůj vývoj, rod, rodinu a osobní „blaho“ (nirvánu atd.).

Indie jakožto jedna z nejstarších dochovaných kultur může být dobrým učebním příkladem, kam až se původně krásná nauka může přetvořit a jak nenápadně se projevuje černá magie.

Nemyslete si, že opravdová černá magie bude prvoplánovitě viditelná a rozpoznatelná. Opravdová černá magie se naopak bude schovávat za snahu o údajnou pomoc a zlepšení vašeho života a třeba i karmy.

 

Tedy, jak se stane, že se necháte „chytit“??? ..snadno!

 

To takhle třeba přijdete za knězem a zeptáte se ho na váš osud – v palmových listech, které původně psali opravdový vědoucí (Riši). Tento kněz však nachází již jen část poselství dávných dob a co víc, použije sdělení k vašemu „zaháčkování“. V praxi to může vypadat třeba takto: z palmových listů se při čtení dozvíte opravdu mnoho zajímavých informací, které by kněz vlastně ani neměl vědět. Začnete mu tak více věřit a rozevírat se po první části čtení. Tam se dozvídáte většinou jen pozitivní věci, než přichází „finiš“.

V závěru čtení (po získání vaši důvěry) se dozvídáte vaše „dluhy“ a pochybení. Kněz vám ale nabídne řešení této vaší karmy a vy podlehnete. Namísto vaší změny a pochopení příčiny dluhu (karmy) nabízí mnohem „lákavější“ a jednodušší řešení. Stačí navštívit pár chrámů v Indii, zaplatit si obřad (puju) a kněží se o vaši karmu postarají..a je to!

 

Aby celé „zaháčkování“ vypadalo důvěryhodněji, často se opravdu stane, že se na chvíli vaše životní situace či vztahové věci vylepší. Problém je, že jen na chvíli…

Každá deformovaná kultura (černá magie) potřebuje své příznivce a jejich životní (vitální) energii. S touto vitální energií, pokud se otevřete a zaháčkujete, pak může takový kněz (mág) pracovat, a to i třeba právě tak, že nad rámec rovnováhy vylepší některé (nejde to u všech) životní situace. Problém však tkví v tom, že namísto toho, abyste měnili život vlastní změnou (vlastního nitra – vnitřní bytosti) a pochopením, stáváte se slepou ovcí stáda (prastaré energetické sítě), která ani neví, kam se žene (a kdo ho žene).

 

Prastará síť vám jako každá jiná „droga“ zprvu nejspíše nabídne euforické prožitky, vize a možná i ledasjaké schopnosti a speciality. Avšak dříve či později přijde čas na splacení dluhu a nutné probuzení z opojné iluze, které je často velmi bolestné. Toto probuzení se projevuje ztrátou vnitřní bytosti – spojením s vlastním nitrem (ztráta spojení se například může projevit i jako schizofrenie atd.).

 

V Indii tak můžeme být svědky naprostého odklonu od rovnováhy a prostého života (který by se měl projevovat tím, že je naplňován v harmonii se vším nižším). Aby tuto nerovnováhu a odklon (bez nutnosti vlastní změny) mohli kněží pro svůj prospěch nadále udržet, potřebují stále více přísun cizích vitálních sil (energie). Tuto energii například získávají od svých věřících, nebo také obrovským množstvím obětin, které ve svých chrámech prolijí. A že opravdu netroškaří – jedná se o hektolitry mléka, másla a někdy i zvířecí krve, čímž z těchto surovin získají vitální sílu. Mléko ani máslo se po zneužití již nedá jíst, protože neobsahuje žádnou vitální – životní sílu.

 

Stejně tak jako z másla a mléka odebírají černí mágové vitální sílu, mohou ji odebrat i od těch, co se otevřeli a tím vytvořili vazbu. Kněz tak možná i z nevědomosti a deformace, která vznikala po staletí, použije vaši energii pro staré a nerovnovážné rituály a obřady.

 

Jedním z takových obřadů může být třeba i jen rituál konaný každý rok, kde se Siddha (ztělesnění „Boha“ na zemi) slavnostně vyspí v ohni. Tímto ohnivým rituálem a za účasti tisíců věřících „prokazuje“ svoji údajnou duchovnost a nadřazenost vykrystalizovanou až do absurdní podoby kastovního řádu a dělení společnosti. Siddha také nejí a nepije a ke všem těmto duchovním „kejklům“ potřebuje vitální sílu – tedy dost možná i tu vaši.

Ale nemylte se, tito kněží a Siddhové jsou pouze částí hierarchie entit a vědomí. Mnohem větší části realizují a používají vaši vitální sílu v nehmotném světě. Ti, kteří ztratili rovnováhu a chtějí zůstat například v opojném stavu blaženosti-nirváně, také potřebují cizí energii – stejně tak jako mnoho a mnoho dalších entit. Starobylá Indie si tak nese svou prastarou „síť“, ze které těží mnozí duchové a entity. Díky této energetické síti tak stále mohou potencovat a udržovat své deformace a rituální magické obřady.

Nejčastější deformací a využití energii jiných zůstává jednostranná snaha o svůj osobní vývoj a duchovní prospěch („duchovní blažené stavy“). Velmi častá deformace je také využití energie pro „zázraky a kejkle“, kterými Indičtí guru (za pomoci nehmotných) získávají přízeň věřících a potvrzují tak v očích mnohých svoji duchovní „velikost“.

 

Nehledejte tak za příčinami magických deformací nic složitého. Stejně tak jako si například otrokář zvykl na svůj hmotný standart a nedělá mu problém těžit ze svých otroků. Stejně tak potřebuje těžit energii od druhých nerovnovážná entita, která sice dosáhla jisté duchovnosti či stavu, ale sama jej díky lenosti, pohodlnosti či iluzi o své jedinečnosti neumí naplnit vlastní aktivitou a rovnovážným životem. 

 

Vymanit se z vlivu a háčků těchto entit, je mnohdy práce na mnoho životů…

 

Abyste mohli „háčky“ ztratit,  bude to vždy vyžadovat mnoho úsilí a přemýšlení.

Cesta k odháčkování a udržení si vlastní síly vede k návratu k rovnováze a prostému Bytí, které vždy podporuje Život jako celek (tedy život a bytí veškerého jsoucna – nižších tvorů a přírody).

Důležité je také plné a vnitřní pochopení  lidského stupně (který není tak vysoký, jak se mnozí domnívají).

Celá snaha musí nutně vykrystalizovat k zásadní změně každodenního života a zvyků. Nový život tak vyústí k naplňování prostého Bytí, které je v důsledku nejvyšším duchovním stavem. Teprve nalezení rovnováhy (plné citové a rozumové pochopení životních zákonitostí) a její naplnění životem bude vaše ochrana a způsob, jak se háčků zbavit.

Vždyť LÁSKA je jen hlubší a hlubší pochopení.

 

Očištění karmy a méně „já“?

Bohužel se jeden z žáků J.Z. (Josefa Zezulky) nejspíše v dobré víře či iluzi o vlastní duchovní velikosti plně a nekriticky otevřel deformované Indické kultuře. Nejspíše tak neudržel podmínku svého učitele o vlivové čistotě.

Není tedy divu, že si následně zcela v rozporu s filosofií Bytí nechává jako samozvanému „mistrovi“ po vzoru Indických guru líbat nohy. Své věřící vede k obřadům, kde za nemalý peníz do „Indické pokladničky“ snad i slibuje očištění karmy a méně „já“:

„Tato puja tady čistí karmu a také pracuje s vašim egem, takže pokud dokončíte tuto puju, tak by se mělo méně často ozývat s vašich úst „já“, tak uvidíme…Om Namah Shivay…přeložím -oheň-voda-vzduch-země. Je to v jejich řeči vyjádření čtyř živlů“ (VIDEO 2min 20sec)

(jen si dovolím malou poznámku. Shora uvedený „překlad“ není pravdivý, protože Indové mají 5 živlů. Slabiky Na, Ma, Ši, Va, Ja představují Indické základní elementy: Země, Voda, Oheň, Vzduch a Éter… Chápu, že se tato živlová nerovnováha a deformace „mistrovi“ nehodí do krámu, ale Indové již ztratili dávné vědění. Z neznalosti celku a jednotného učení již nevědí, že jejich pátý element „Éter“, je složením-zdrojem čtveřice živlů základních. Éter tedy není samostatným živlem projeveným v Tvůrčím díle. Ztrátou rovnováhy tak právě v Indické kultuře dochází k odklonu od Jednoty a možnosti pochopení širších souvislostí.)

 

Je to samozřejmě každého osobní věc, co a jak ve svém životě naplňuje, ale to pouze do doby, kdy se začne schovávat za jinou osobu. V tomto případě za Josefa Zezulku, který by si dle mého osobního názoru jen stěží nechal říkat „mistr“, a ještě více nepředstavitelné by pro mne bylo, aby si nechal líbat někým nohy.

Jen ten, kdo snad vůbec nepřemýšlí, by mohl uvěřit iluzi a snaze překroutit pusté prodávání Indických odpustků (údajné čištění karmy) a podivuhodné snaze o sebe zbožštění (dle Indické tradice a zvyku) pod název – „Josef Zezulka přináší filosofii Bytí Indii“

 

Vy si to umíte představit? Jak by Zezulka platil Indickým kněžím velké peníze pro lepší karmu? Nebo že by si nechal líbat nohy? 

A nebo, že by zrovna v Indii neplatila jeho vlastní slova o tom, že duchovní práce musí být vždy zdarma?

 

Pokud si stejně jako já neumíte představit platícího Josefa Zezulku, který popírá vlastní slova a ještě si u toho nechá líbat nohy, tak mi asi již rozumíte. Zezulka přinesl životní filosofii Bytí, která dává možnost v rovnováze citu a rozumu pochopit zákonitosti života. Indická kultura ztratila rovnováhu a převážila v obřadně rituální kulturu, bez možnosti stát se aktivním a vědomím jedincem.

Snad není až tak náročné přemýšlet a pochopit důvod, proč považuji za do nebe volající a zcela nepatřičné pojmenovávat mistrnou iluzi o Indii jako:  „Josef Zezulka přináší filosofii Bytí Indii“

 

Josef Zezulka přináší filosofii Bytí do Indie??

Josef Zezulka přinesl možnost pochopení zákonitostí života všem, co mají zájem o vlastní změnu a Bytí ku prospěchu veškerého Života.

Podstatou šíření filosofie Bytí a to nejen do Indie by tedy především mělo být prosté Bytí v harmonii s veškerým životem.

 

Domnívám se, že Indické „Brahmanbussiness“ aktivity odvádějí od pochopení životních zákonitostí (vlastní aktivní hluboké změny) a spíše se napojují na Indickou černou magii.

Duchovní „kejkle“ a snahy očisťovat cizí ega a karmy bych nechal na indy (a nebo raději na úplně jindy).

Opravdová duchovnost a změna se nedá koupit a její podstatou je podpora Života, tedy i všech, co mají vnitřní nadšení a jsou připraveni k vlastní hluboké změně (včetně změny zvyků, deformovaných tradic, obřadů atd.)

Přiznám se, že si nejsem jistý, kolik takových lidí v Indii je a kolik z nich by bylo připraveno opustit své deformované zvyky? …snad i tací jsou.

 

Jisté je, že se Josef Zezulka né náhodou narodil do Čech a tak by jsme měli začít především u sebe.

Je mnoho těch co by chtěli „šířit“ poselství J.Z., ale málo těch, kteří mají co šířit…nejde přece o písmenka či knížečky!

 

 

Josef Zezulka - biotronik léčí vždy zdarma

 

Indové smysl života neznají.

Podívejte se jakým naivnostem se v Indii věří.

Nejtěžší karmu mají Indové

Proč mají nejtěžší karmu Indové?

Indická kultura je dost možná stará desetitisíce let. V její historii tak můžeme nalézt mnohé dovednosti a magické způsoby, které naše kultura nezná a ani netuší.

Jen těžko by někdo v naší kultuře mohl pochopit, jak Indové létali na vimanech, používaly například kletby a mentální dovednosti v boji a zabíjení. Indové byli asi první, kteří použili „atomovou zbraň“. Mnohdy také tato kultura sklouzla k rituálním vraždám a to nejen zvířat.

Mnohé důvody nejtěžší karmy Indů už jsem naznačil – tedy jednostranná snaha o svůj vývoj, útěk do blažených stavů a také zneužití duchovních sil pro „kejkle a čáry“, které ničím neslouží Životu a Celku.

Jsou zde však ještě další „háčky“, které stále žijí svým životem a v důsledku tak karmu mnohých stále vytvářejí. Jsou to takové „můstky“…

Mnohé symboly tak dodnes zachovávají „můstek“ do dob dávných a nám velmi vzdálených. Pokud nebudete obezřetní, může se stát, že vás tento „můstek“ přenese kam nechcete…

 

Jedním z nich je lingam – symbol Božské tvořivé „mužské“ energie, který používaly mnohé starobylé kultury (Egypt, Féničané atd.). V Indii se ale můžeme setkat i s „malou“ úpravou tohoto symbolu v podobě červeného lingamu. Ten byl v nedávné minulosti použit jako obětní a používalo se na jeho „oživení“ nejen zvířecí krve.

Může se tedy stát, že zrovna v chrámu, kde se budete účastnit magického obřadu, bude tento červený lingam, který vás propojí do dávných věků a rituálního vraždění…ale nezapomínejte, čas není, to jen my svým vnímáním udáváme iluzi okleštěné přítomnosti.

I vy se tak stáváte součástí obřadu, který se stal z našeho pohledu v minulosti. Nic takového však není – přesnější je – přítomná minulost.

 

Takových to „háčků“ a přemostění můžete najít nekonečno…a i proto já osobně k těmto dávným kulturám zachovávám úctu, ale také patřičný odstup. Snažím se nacházet fragmenty rovnovážné, ale nerozevírám se starobylým deformacím a magii. Je na každém, aby sám přemýšlel a nebyl jen naivní.

 

Josef Zezulka a karma?

Josef Zezulka v souvislosti s karmou hovoří o životní zákonitosti – Zákonu odrazu.

Dovolím si uvést svými slovy svoje poznání o zákonu odrazu (karmě), vycházející z filosofie Bytí:

 

 

Zákon odrazu (karma) je neměnnou zákonitostí, která každému dává jen to, co sám vytvořil.

Zákon odrazu (karma) je tím nejlepším učitelem, vede nás prožitkem k vlastní hluboké změně.

Zákon odrazu je vždy spravedlivý a dává jen tolik, kolik člověk sám vytvořil a kolik potřebuje k vývoji vedoucí ducha k hlubokému vědění a Jednotě.

Zákon odrazu se nedá zrušit, obelstít ani koupit… Lze jen dát „do klidu“ díky vlastní aktivní změně a Bytí v rovnováze s veškerým Životem.

 

Jediným způsobem, jak se „vyhnout“ karmě, je tedy pochopení životních zákonitostí a z toho plynoucí vlastní hluboká a aktivní změna životního projevu – Bytí.

 

Snad již chápete, že žebrání, smlouvání či neustálé prosení Boha o lepší karmu je poněkud nesmyslné.  Vždyť Boží zákony nás vedou k pochopení a tím blíže Celku – Jednotě – Bohu.

Kdyby lidé toliko času, co jen žebrají a škemrají Boha o čistou karmu a lepší život, strávili reálnou snahou o vlastní aktivní změnu a pochopení života, jistě by dnes bylo mnohem lépe…

 

 

Tedy až vás bude zase někdo vést k očistě karmy a žádat o nemalou platbu, zkuste si vzpomenout na myšlenky Josefa Zezulky a ptejte se:

Dá se koupit vlastní pochopení a hluboká změna? 

Může neustálé „žebrání a škemrání“ něco změnit v hloubi naši bytosti?

Jsou snad Boží zákonitosti hloupé a nedokonalé?

Nebo jde spíše jen o něčí snahu učinit vás závislé na jeho „pomoci“ a ještě si přivydělat?

 

 

Každá zákonitost pramení z podstaty Bytí – JSEM KAŽDÝ, VŽDY A VŠUDE.

 

Další články s touto tématikou – Zezulka a Indie od A-Ž, Zezulka a Indie…iluze!,