IE O UA UNIVERSITY

30. 03. 2021

Z osudu mně daného, životními událostmi až k dnešnímu dni vedeného, tímto pro všechny, co Pravdu chtějí hledat, žít, myslet a říkat, zakládám svobodné duchovní společenství

IE O UA   UNIVERSITY

Hledání Pravdy je hledáním reality ve své plnosti, šíři a rovnováze ducha i hmoty.

Opravdové vědomosti aktivně získáváme vlastní rovnovážnou změnou (citu a rozumu) a zkušeností (prožitkem) hluboko uloženou do vnitřní bytosti (vlastního nitra).

Samotné společenství, či členství není cílem ani výsadou opravňující k činění nerovnováhy a zmaru. Žádný symbol ani znak nemá sílu, pokud není naplňován smyslem a obsahem k němu určenému.

Jedině Život sám je sílou a obsahem dávající smysl myšlenkám i symbolům.

 

Bytí ku prospěchu veškerého Života, Celku a harmonie

je cestou a zároveň hlavním cílem členů společenství.

 

„JÁ JSEM – JE – CESTA, PRAVDA A ŽIVOT“

„JSEM KAŽDÝ, VŽDY A VŠUDE“

 

V úctě k myšlenkám Josefa Zezulky

A.Ž. dne 30.3.2021

Zakládající listina IE O UA UNIVERSITY

 

 

 

 

– jdi a vytrvej –

Pravdu Žít

 

J.Z. – Já hledám jenom Pravdu

 

 

Bůh – Život – Universum – Podstata – Jednota, mnoho názvů pro stejný obsah. Vše trvá ve své nekonečnosti Bytí a jednotě. Zdánlivý chaos je vždy jen částí rovnovážného Celku a řádu Bytí. Člověk je uprostřed vývojových druhů a možnosti vnímat životní realitu ve své plnosti zatím nejsou moc velké. Život vždy trvá ve své úplnosti a rovnováze, do které se oddělené části (bytosti) postupně vývojem vnitřního vědomí navrací. Na konci své cesty bytost dosažením naprosté rovnováhy splyne se Zdrojem. Stav naprosté a plné rovnováhy – JSEM KAŽDÝ, VŽDY A VŠUDE (IE (O) UA) je stupněm nejvyšší bytostné úrovně vědomí. Člověk je první tvor ve vývojové pyramidě, který se může začít aktivně přibližovat a sjednocovat poznané do Jednoty Bytí. Další vývojové druhy budou moci snadněji vnímat mimo omezení prostorem a časem, které nám běžné smysly nabízí. Teprve průnikem do vnitřní bytosti může vědomí postupovat k dalšímu rozvoji vnímání reality (pravdy) ve své plnosti a nekonečnosti trvání všeho teď a tady. Čas je jen iluzí vnímatele omezeného vlastním sebe vjemem, iluzí vlastních představ a návyků. Každá bytost má svou přirozenou vývojovou rovnováhu a projev. Ta vyvěrá z jejího životního úkolu a naplňování Boha – Života- Bytí ku prospěchu Celku. Prostota a naplňování čistého Bytí je klíčem poznání vedoucí ducha ke stále složitější jednoduchosti. Není vyšších ani nižších, důležitost a cena každého života je stejná. Podstatou Boha je Život sám. Jsme Jednota.