Guruové, manipulace a odpoutávání se od deformovaných vlivů

03. 03. 2020

Najdeme-li pak učení, o kterém víme, že je správné, pak je nejvýše nutné odpoutat se od starého a chybného, aby jeho vliv, pěstovaný a zesílený lidstvem dlouhou dobu, nám přes naše podvědomí nezkresloval vědomí.

ZEZULKA, Josef. ODPOVĚDI. 2014 ISBN: 978-80-85238-46-4

 

Co je to vliv?

Každá živá bytost vyzařuje a tvoří svoji vlivovou složku, která je výsledkem mnoha faktorů a ty tvoří daný a jedinečný vliv bytosti. Jistě máme každý svoji osobní zkušenost, kdy někteří lidé (či místa ve kterých žili) jsou pro nás ovlažením a vzpruhou a někdy zase opakem.

 

Na samotném vlivu bytosti se podílý mnoho faktorů – myšlení bytosti, duch bytosti (jeho minulé a i budoucí životy), životní naplňování specifického osudu (strava, okolí, myšlenkový rámec a rovnováha společnosti, vzdělávací systém, rodina a její vazby, minulost atd.). Důležitou složkou je také „síla bytosti“ tedy životní energie (duše), která pak potencuje samotnou bytost a určuje její rozsah a šíři vlivu.

 

Nejvyšší nutnost odpoutávat se od starých a chybných vlivů

Nebudeme-li pozorní, může se nám stát, že se zapleteme do vlivů, které nám pak skrytě budou ovlivňovat vědomí, a my ztratíme schopnost rozlišovat realitu a děje tak, jak ve skutečnosti jsou.

 

Budeme-li se účastnit starých rituálů a obřadů, s největší pravděpodobností nám vliv  zesílený a pěstovaný lidmi dlouhou dobu zastře vědomí a my ztratíme čistotu vjemu a svobodu vlastního Bytí.

 

Obzvláště staré obřady (Indie atd.) mají v sobě ještě „praktika“ dob dávných, tedy zneužívání energie a života v magických obřadech. Rituálník-kněz často slouží jiným entitám (aniž by sám tušil), které vyžadují cizí zdroj energie pro svoje nerovnovážné zesilování a potencování osobních cílů, které by sami nemohli naplnit.

 

Vliv takových bytostí nemusí být vždy hned nepříjemný, spíše naopak – rafinovaní mágové dopřejí „vstupní“ ovlažení a energii a teprve po „zasvěcení“ a zaháčkování dojde k odebírání a získávání vaši energie a dalším důsledkům.

 

Míchání nového a čistého učení se starým a deformovaným

Obrazně řečeno míchání čisté kaše ze starou a plesnivou se bohužel děje zatím pokaždé.

Přinašeči, kteří se rodí vždy rytmicky na přelomu dob (2 ticíciletý cyklus), předají čisté učení, ale ti, co mají za úkol dál předávat (roznašeči), neudrží rovnováhu a vlastními deformacemi a neznalostí čisté učení „zašpiní“.

Tento odklon se je často spíše nevědomý a skrytý. Nerovnováha roznašečů a jejich minulé životy jim zkreslí schopnost rozlišování reality a nejčastěji se „vrací“ tam, kde ve svých minulých životech rovnováhu ztratili.

 

J. Zezulka žádal své žáky, aby se neladili na něj, ale na nejvyšší Boží existenci

To má jistě svůj důvod – každý člověk má i svou nerovnováhu (deformace pocházející z minulých životů, slabá místa či zatím nepoznané souvislosti a pochopení života).

 

Lidský stupeň ještě není až tak vysoký, jak se často domníváme. Budeme-li se pak ladit na „mistry a guru“, budeme vždy přebírat i deformace dané bytosti. Tito mistrové, aniž by často tušili, mnohdy vyžadují energii druhých, a tak nevědomě zavádějí svoje věřící do míst, rituálů a myšlenkových vzorců, ve kterých se přece jen cítí pohodlněji a které ladí s jejich nerovnováhou.

 

Je tedy na místě nikdy nepodcenit sílu vlivu, účastnit se starých a deformovaných obřadů je spíše hazardem a naprosto zbytečným odklonem. Máme-li čisté učení, je dobré jej využít ke vlastní změně a naplňování rovnovážného života – takovou příležitost v dalším životě už člověk mít nemusí.

 

Rovnovážný učitel vás nikdy nebude vázat a vyžadovat, abyste se poutali na jeho osobu a vliv. Základem hledání je snaha stávat se vědomým a samostatným jedincem, který není nikomu a ničemu zavázán.

 

Chceme-li směřovat k Jednotě, logicky se musíme prvořadě ladit především na Jednotu a rovnováhu (nikoli tedy na jedince – mistry a guru).

 

Máš-li to štěstí, že potkáš dobrého učitele, dbej jeho rad, ale vždy nejlepším vodítkem bude Tvoje meditace. To je základ i koruna veškerého duchovního snažení. Ta Ti pomůže vyvarovat se omylů, chybných nebo slabých nauk a nevědomých nebo málo vědomých lidí, kteří se ve své samolibosti vydávají za učitele.

ZEZULKA, Josef. SAMIZDAT před r. 1989

Ctění základních nauk

J.Z. hovoří o ctění základních nauk a odstraňování nepochopení a deformací.

Bylo by však víc než hloupé odstraňovat nepochopení a deformace tak, že se rituálů, které vyvěrají z nepochopení a jsou tak deformované, sami účastníme. Jistě by tyto rituály (či kněží) a vliv ovlivnily i nás a nebylo by tak možné rozpoznat deformace a snažit se hledat, tvořit a žít Jednotné učení.

 

 

Cti všechny základní nauky, protože jsou pravdivé. Odstraňuj z nich lidské nepochopení, které je deformovalo. Pomáhej vytvářet jednotu pravdivého myšlení a postoje, to je jednotné učení.

.