Akademie Umění Bytí Zakládající listina

30. 06. 2020

 

Korunou veškerého duchovního snažení je meditace – prožívání a vlastní niterná zkušenost (foto A-Ž)

 

 

V souladu s rytmem vesmíru a odcházející dobou Ryb (projevující se mnohdy slepou vírou a iluzemi) a nastupujícím vlivem Vodnáře (který hledá především vědění a vlastní prožitek-zkušenost), byla

dne 30. 6. 2020 založena Akademie Umění Bytí – AUM 8

 

Akademie má sloužit rozvoji hledání životních zákonitostí – vědění dle filosofie J.Zezulky.

Akademie slouží k hledání pravdy-vědění realizující se především vlastní hlubokou změnou, vyvěrající z touhy být kladnou složkou Bytí  ku prospěchu veškerého Života.

 

Zakládající listina Akademie Umění Bytí

 

 

Systém hledání a vzdělávání se Akademie Umění Bytí – AUM 8

Hledání a vzdělávání se – 4 pilíře a aktivní svoboda (Jsem každý, vždy a všude)

 

IV. PILÍŘE

I. Otevřená diskuse o Životě a zákonitostech Bytí (tvůrčí dílny, hledání základních souvislostí)

Otevřená diskuse a seznamování se ze základy životních zákonitostí – volná diskuse

 

II. Umění ptát se (pokládat otázky nejen sobě, kritické myšlení, logika)

Aktivní přemýšlení a rozvíjení souvislostí, kritické myšlení, konstruktivní myšlení, rovnovážné myšlení. Analogie projeveného a neprojeveného Bytí a dle poznaného úprava životních návyků (čistota Bytí – vegetariánství, abstinence a vyvarování se jedů v potravě a mysli).

 

III. Umění nacházet odpovědi (myšlení citem, prohlubování prožívání a průnik do podstaty věcí vlastní citovou zkušeností)

Přechod z myšlení rozumového k myšlení citovému. Aktivní práce na vědomém prožívání – aktivní vnitřní změna.

Relaxace, sladění se k tvůrčím živlům, prohloubení úvah životních zákonitostí, prohloubení aktivní práce s čtyřmi živly. Práce k propojení se s vlastním nitrem (vnitřní bytosti) a dále k bytosti celkové (bezčasové trvání v nekonečnu-věčnosti). Ladění se na čtyři základní proudy ve všech jejich podobách a po spojení prolnutí se zdrojem.

 

IV. Umění Žít (plně prolnout svět vnitřní s vnějším – jsem každý vždy a všude, rytmus Života – rytmus dechu)

Propojení vnitřního poznání s dechem vesmíru a vlastním dechem. Dechová cvičení, nabírání životních sil, rytmus a nastolení neustálého toku (v souladu s vlastní silou – energetickým systémem) ve spojení s vnitřní bytostí vyladěnou na IE O UA (všechna tyto cvičení musí být vždy pod dohledem těch, co jej již absolvovali – je zde velké nebezpečí deformací a silové nerovnováhy)

 

 

Aktivní svoboda v harmonii s veškerým Životem jakožto Celkem (Umění být kladnou složkou Života)

Aktivní práce ku prospěchu Života dle potřeb a osudových možností. Konkrétní projekty a služba celku.

BRATRSTVO ŽIVOTA

 

Nejvyšší duchovní stav – prosté a rovnovážné BYTÍ

(všechna praktika a duchovní cvičení nejsou cestou – jsou jen pomůckou na cestě)

 

 

 

Vzdělávací systém AUM 8  je systémem především vlastní vnitřní změny (hledání souvislostí hlubokým prožitkem) v rovnováze a ku prospěchu Života a veškerého Bytí.

 

 

Korunou veškerého duchovního snažení je vlastní hluboký prožitek – zkušenost, kterou získáme jen v meditaci (foto A-Ž)

 

 

ke stále složitější jednoduchosti…SVĚTLO (foto A-Ž)

 

JÁ-VŠEMU v KLIDNÉM-NADŠENÍ (foto A-Ž)

 

Ve světě iluzi, daleko od vlastního nitra, často zapomínáme kdo ve skutečnosti JSME

 

 

J.Zezulka – myšlenky (IE O UA)

 

“Já všemu v klidném nadšení“, “Není nic, čím bych nebyl. – “OM“ (Josef Zezulka – myšlenky)