Blog J.Z.

zakladatel léčebného oboru Biotronika – filosof – skromný a veselý člověk jehož poznání a myšlenky jsou svojí čistotou a šíří ojedinělé

já jsem každý a vše co je i není

já jsem – je – cesta, pravda a život

ve jménu mém …IEUA

já nemám rád víru, já mám rád VĚDĚNÍ

Nejtěžší karmu mají Indové