J.Z.

Josef Zezulka

Na přelomu dob vždy přicházejí ti, kteří mají všeobsažné „vědomí srdce“ aniž by se museli cokoli „učit“. Ulehčují svým poznáním a hlubokou existence nitra, aby  to staré, v našem případě realizující se hlavně vírou a uctíváním (znamení ryb), mohlo snadněji vystřídat nové, hledající prožitkem vlastního nitra v rovnováze citu a rozumu a z toho pramenícího vědění (znamení vodnáře) – hledající pochopení životních zákonitostí… Umění BYTÍ.

Narozen 30.3.1912 v Brně, do svých 33 let žil prostým životem, měl cukrářství, věnoval se tanci, lukostřelbě… Ve svých 33 letech si „vzpomněl“ na to, co narozením do osudu člověka zprvu ztratil.  Díky probuzení nitra dále rozvíjel své Umění ve dvou základních směrech – léčitelství – Biotronice a poznání životních zákonitostí BYTÍ.

Za svůj život pomohl nezištně mnoha lidem svojí léčbou a věděním.

Učinil mnoho pokusů předat své vědění a umění léčení. Někteří se tak v rámci svých možností snaží na Zezulku navázat, ale bohužel mnozí často ve vleku „starých zvyků a vlivů“ neudrží čistotu a odkloní se tam kde se cítí přece jen  pohodlněji. Nevědomě se tak vzdalují od podstaty filosofie Bytí, tak jak předpovídal J.Z.

 

Místo hledání niterného vědění a pochopení skrze vlastní hluboký prožitek a změnu jsou hledající některými jeho posluchači vtaženi do církve, kde se především věří. Pod vírou v jedinečnost samozvaného mistra církve SJZ jsou také zavedeni do starobylých a deformovaných kultur, kde se nechávají vést cizímy entitami a rozevírají se magickým obřadům (pujám), za které platí nemalé finanční obnosy…a to i navzdory varování J.Z., že duchovní služba i léčení musí být vždy zdarma.

 Je tedy velmi smutné, že někteří pokračovatelé žáka J.Z. si nejvyšší nutnost udržení čistoty dle Josefa Zezulky o odpoutávání se  od starých a deformovaných směrů a jejich vlivů představují tak, že se v Indii nechávají vést „velmistrem“ Šivou, líbají jeho kněžím nohy a platí jim za obřady nemalé fin. částky. „Ponoření“ do vlivů staré kultury může vést dle J.Z. ke zkreslování vědomí (čistoty vjemu a Bytí).

 

Podstatou BYTÍ  je, aby člověk  nevěřil, nýbrž na základě vlastní hluboké citové zkušenosti a přemýšlení získal vědění – poznání životních zákonitostí a naplnil vlastní svobodnou cestu pramenící ke službě celku a pochopení – „já jsem každý a vše co je i není“.

já jsem každý a vše co je i není

J.Z.

ilustrace A.Ž.

Já sám nemám rád víru, já mám rád vědění, víra je málo, věřit mohu čemukoliv, ale tím neobjevuji tu velkou životní zákonitost, nepoznávám to, jak to vlastně je.

ZEZULKA, Josef. PŘEDNÁŠKY I. 2006 ISBN: 80-85238-23-3

ilustrace Alexandr Ždímal

Lidé, kteří se s panem Zezulkou setkali, o něm často mluví jako o skromném nenápadném pánovi, který jim ochotně pomáhal i ve chvílích nejtěžších. Za svůj život pomohl nezištně mnoha lidem svojí léčbou a věděním. Přinesl filosofii BYTÍ a na jejím základě rozvinul Biotroniku jako nový léčebný obor.

Fenomenální český filosof a léčitel Josef Zezulka přinesl filosofii BYTÍ a na jejím základě rozvinul Biotroniku jako nový léčebný obor