Zápisník A-Ž

SLOVNÍK ZÁKLADNÍCH POJMŮ A VÝZNAMŮ PRO LEPŠÍ POROZUMĚNÍ TEXTŮ A MYŠLENEK 

 

Slova jsou jen „hmotné schránky“ vnitřních obsahů. Vyvěrají z vlastní životní zkušenosti a lásky, mnohdy překračující čas a prostor. Chceme-li pochopit pravý význam, musíme číst srdcem. Slova mohou dokonce ohrozit svobodu a niterné umění Bytí, pokud jsou považována za jedinou a umíněnou pravdu bez úcty a respektu k životu a k jedinečné cestě každé bytosti… Nechť jsou naše „shluky písmen“ snad jen možnou inspirací každému k nalezení vlastních „niterných obsahů“ pramenících ze života a lásky.

 Nacházíme se na krásném místě a v ojedinělém „čase“ probouzení vnitřních světů, daleko za hranicemi ukáznění, strachu a prázdné víry. Jsme poutníci vesmírem vlastního vědomí, hledající naplnění tvůrčího potenciálu života v jedinečné cestě s kompasem ve vlastním nitru a osudem vyvěrajícím z JEDNOTY …nebát se a Žít!

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

P

Podstata (IEOUA) (Bůh otec, Existence, Celek, Jednota)

nekonečné teď bez času a prostoru, objímající svojí světelnou podstatou vše co je i co není. číst dál

Pokora

je iluzí, pokud není naplněná životem a prostým Bytím (nemajícím potřebu schovávat se za pokoru) číst dál

Posvěcení veškerých kroků a činů

Namyšlená představa papežů a jiných duchovních i světských vůdců o vlastní neomylnosti v době, kdy se vzdálili životu a kážou a poučují prázdnými slovy zavádějícími od nitra a přirozenosti života. číst dál

Pozitivní afirmace

může být mostem vedoucím do nitra. číst dál

Praktika

jsou na cestě Umění Života nástrojem pro aktivní práci ve vnitřním vesmíru a korunou veškerého duchovního snažení.  číst dál

Pravda

je lež, pokud nevyvěrá z vlastního prožitku (citu) a života v přítomnosti. číst dál

Prostota a jednoduchost

Bytí v harmonii s matičkou Zemí a veškerým životem v prostém a jednoduchém bytí je nejvyšší realizací Umění BYTÍ číst dál

Prvotní jiskra

inspirace pramenící z hloubi duše, aniž bychom museli přemýšlet. Vede nás k projevení a seberealizaci v harmonii veškerého života. číst dál