Téma:

zákon odrazu

Chci vidět jen:

Léčivé síly jsou kladné, když je kladný postoj léčitele, ale mohou být i záporné a velmi škodlivé, kdyby léčitel myslel na druhého člověka ve zlém. TO SE NIKDY NESMÍ STÁT.

ZEZULKA, Josef. PŘEDNÁŠKY I. 2006 ISBN: 80-85238-23-3

Nejtěžší karmu mají Židé, Cikáni a Indové

Svými činy a svým postojem k životu dokazuje člověk, jaký je. Jeho činění se odráží a vybírá mu jeho budoucí osud.

ZEZULKA, Josef. BYTÍ : životní filosofie. 2012 ISBN 978-80-85238-85-3

Specifický život

30. 06. 2018

To je ten, který například žiješ nyní ty, čtenáři těchto řádků, od svého narození až do tohoto okamžiku. Předchozí život si asi nepamatuješ a budoucí si teprve připravuješ svými nynějšími činy a svým postojem vůči všemu a všem.