Téma:

vývoj

Chci vidět jen:

Těžké začátky šíření filosofie Bytí v době totalitního režimu

10. 10. 2018

Začátky šíření filosofie Bytí Josefa Zezulky nebyly snadné a pro nás již jen těžko přestavitelné. Lidé hledají všechno možné, jenom ne Pravdu…

Samotné texty – rukopisy J.Z. byly rozmnožovány ručně na průklepových papírech za pomoci psacích strojů, kopírky nebyly…

Zákon odrazu

30. 06. 2018

Je to zákon, který je nezrušitelný a absolutně spravedlivý.

Svými činy a svým postojem k životu dokazuje člověk, jaký je.

Jeho činění se odráží a vybírá mu jeho budoucí osud ve velké paletě osudů Tvůrčího díla.

Specifický život

30. 06. 2018

To je ten, který například žiješ nyní ty, čtenáři těchto řádků, od svého narození až do tohoto okamžiku. Předchozí život si asi nepamatuješ a budoucí si teprve připravuješ svými nynějšími činy a svým postojem vůči všemu a všem.

Vnitřní bytost

30. 06. 2018

Bytost prochází od nejmenšího elementárního útvaru k vyšším a vyšším tvorům. Vzrůstá, žije a této bytosti říkám Vnitřní bytost nebo také hluboká bytost.

Duch

20. 06. 2018

při tvůrčím dělení podstatné části tvoří protipól ke hmotě.

 

Je povahy myšlenkové.

 

Ze spojení hmotné a duchovní části vzniká Bytost.