Téma:

vlivy

Chci vidět jen:

Nejtěžší karmu mají Židé, Cikáni a Indové

Poznávej vlivovou oblast svoji i okolních přátel. Nerozvírej svoje srdce, emoční dění, nevhodným, i když třeba dobrým lidem, kteří jsou nežádoucí ve vlivové oblasti, to znamená deformováni vývojově.“

ZEZULKA, Josef. Zásady duchovní cesty.