Téma:

vegetariánství

Chci vidět jen:

Živou bytost je možno zničit, ale není možno mrtvou vzkřísit. Proto nikdy nenič životy. Nezabíjej a nebuď příčinou zabíjení.

Ach joo – lidé

20. 10. 2018

Slyšel jsem výstřely…

Art of Being by Alex Zdimal

Biotronika – léčebný obor Josefa Zezulky

03. 10. 2018

Biotronika je nový vědecký – léčebný obor, který přinesl Josef Zezulka.

Její podstatou je podpora zdraví a života vitálními silami léčitele. Biotronické působení nikdy nemůže uškodit a je vždy zdarma. Biotronik je umělcem – tento dar se nedá „naučit“, lze jej rozvíjet na podkladě hlubokého pochopení zákonitostí života. Zezulkova metoda se zaměřuje na uzdravení člověka – ne na léčení nemocí. Biotronika na Wikipedii

Alternativní medicína

24. 06. 2018

Alternativní medicína ohrožuje MOC jedinců a systémů, kteří by rádi vydělávali a parazitovali na ne-MOCI a závislosti druhých.