Téma:

vcítění

Chci vidět jen:

Meditace

aktivní Umění, které za pomoci rozumu vede k vědomé práci v citu (ve vnitřní bytosti s vlastním hlubokým prožitkem – zkušeností) a rozšiřování vnitřního vesmíru (vžívání se) do nižších tvorů, veškerého života a postupně do stále složitější jednoduchosti, vedoucí do Jednoty. číst dál

Kritické myšlení

nahrazování slepé víry pochopením souvislostí, vlastní schopností vžití se, logikou-analogiíi, bez ohledu na názorovou většinu či obecně uznávanou představu, iluzi či víru. číst dál

Ego

je nositelem ducha, bez něj není život. Ego může být omezeno na hmotný projev a oddělení či rozšíření na veškeré Bytí. číst dál