Téma:

trojnost

Chci vidět jen:

Duch

20. 06. 2018

při tvůrčím dělení podstatné části tvoří protipól ke hmotě.

 

Je povahy myšlenkové.

 

Ze spojení hmotné a duchovní části vzniká Bytost.

Duše

20. 06. 2018

je vitální – životní – silou.

 

Anorganická hmota i anorganický duch mají každý svůj vlastní život, životní sílu – duši.

 

Bytost má své Vědomí.

Bytost

19. 06. 2018

Ta je zpočátku jen velmi primitivní a můžeme jí říkat třeba „virus“. Postupem času se převtěluje do vyšších a stále vyšších vývojových druhů a tím se zdokonaluje. Z počátku se převtěluje v rostlinných životech, později přechází do živočichů a tak postupuje výš a výše do člověka a přes řadu lidských vtělení bude v budoucnu postupovat vývojem dále do stále vyšších vývojových druhů.