Téma:

LÁSKA

Chci vidět jen:

Láska je jen hlubší a hlubší pochopení.

Duchovní služba a léčení má být vždy zdarma.

Nejtěžší karmu mají Židé, Cikáni a Indové

Budeme-li na podkladě hlubokého pochopení v souladu a lásce se vším co jest – budeme-li v této myšlence, která se stala naší zásadou – stále trvat, budeme kladnou složkou v Tvůrčím díle.

ZEZULKA, Josef. SAMIZDAT před r. 1989