Téma:

LÁSKA

Chci vidět jen:

Láska je jen hlubší a hlubší pochopení.

Duchovní služba a léčení má být vždy zdarma.

Nejtěžší karmu mají Židé, Cikáni a Indové

Ach joo – lidé

20. 10. 2018

Slyšel jsem výstřely…

Art of Being by Alex Zdimal