Téma:

dvojnost

Chci vidět jen:

Základní pojmy filosofie Bytí

30. 06. 2018

Stručné vysvětlení některých pojmů, které jsou ve filosofii Bytí Josefa Zezulky užívány.

Hledáme životní pravdu, smysl života toho celého dění, které je kolem nás i v nás. Hledáme co nejvíce vyčerpávající odpověď na starou otázku lidstva po celém bytí. Oproštěme se ode všeho, co doposud víme, a pokusme se začít znovu, z jiné strany, jinou cestou a pod novým dobovým vlivem, který přináší právě nastupující éra souhvězdí Vodnáře.

 

Podvědomí

30. 06. 2018

Vědomí vnitřní bytosti nebo také „hluboké vědomí“.

Duch

20. 06. 2018

při tvůrčím dělení podstatné části tvoří protipól ke hmotě.

 

Je povahy myšlenkové.

 

Ze spojení hmotné a duchovní části vzniká Bytost.

Duše

20. 06. 2018

je vitální – životní – silou.

 

Anorganická hmota i anorganický duch mají každý svůj vlastní život, životní sílu – duši.

 

Bytost má své Vědomí.

Bytost

19. 06. 2018

Ta je zpočátku jen velmi primitivní a můžeme jí říkat třeba „virus“. Postupem času se převtěluje do vyšších a stále vyšších vývojových druhů a tím se zdokonaluje. Z počátku se převtěluje v rostlinných životech, později přechází do živočichů a tak postupuje výš a výše do člověka a přes řadu lidských vtělení bude v budoucnu postupovat vývojem dále do stále vyšších vývojových druhů.