Téma:

čisté vnímání

Chci vidět jen:

Přemyslovci nebyli Slované, ale Germáni

28. 09. 2019

Dle nové analýzy bylo potvrzeno, že bájný rod Přemyslovců není Slovanského původu. Přemyslovci jsou Germáni a jak víme dějiny píší vítězové. Přemyslovci vyvraždili Slovanské knížecí rody a získali majetky i moc tím, že chytali Slovany jako „zvěř“ a prodávali je v Praze na jednom z největších Evropských trhů s otroky.

 

Prof. Peter Staněk – ARCHITEKTURA organismu a lidské společnosti

23. 09. 2019

Informačná architektúra ľudského organizmu a ľudskej spoločnosti. Prednáška sa konala v Myjave.