Rubrika:

Myšlenky J.Z.

Chci vidět jen:

Cti všechny základní nauky, protože jsou pravdivé. Odstraňuj z nich lidské nepochopení, které je deformovalo. Pomáhej vytvářet jednotu pravdivého myšlení a postoje, to je jednotné učení.

.

Já hledám jenom pravdu.

Živou bytost je možno zničit, ale není možno mrtvou vzkřísit. Proto nikdy nenič životy. Nezabíjej a nebuď příčinou zabíjení.

Láska je jen hlubší a hlubší pochopení.

„Pay respect to all principal religions, as they are true. Remove human misunderstanding that deformed them. Help in creating uniformity of true thinking and approach. That is united learning.“

ZEZULKA, Josef. Czech Philosopher, Biotronic