zhoubná „rEVOLUCE 5G“

31. 12. 2019

Je dobré si uvědomit, že na rozdíl od přechodu z 3G na 4G, který můžeme popsat jako „evoluce“ – 5G je doslova „revoluce“! …zhoubná rEVOLUCE?

 

 

Co taková „revoluce“ mikrovlnného záření vlastně přinese???

 

 

Pojďme si projít zásadní fakta, kam by měl vývoj „plnohodnotné“ sítě 5G postupně dojít:

1. 5G by mělo fungovat na mnohem vyšších frekvencích (milimetrových vlnách) než stávající 3G a 4G sítě. V Evropě nejspíše bude na frekvencích 24,25 až 27,5 GHz.(zatím však 5G funguje na frekvencích pod  6MHz)

2. Díky neschopnosti milimetrových vln prostupovat třeba jen zdí domu, budou muset být vysílače 5G (cells-buňky) mezi sebou v mnohem menších vzdálenostech, než stávající vysílače 3G, 4G. Uvádí se, že v hustě obydlených zástavbách měst by mohla být vzdálenosti max. od 20-200m, což by na km2 mohlo znamenat až 800 buněk!

3. 5G síť bude také nejspíše potencována s nízkého orbitu Země, a to možná až 40ti tisíci družicemi (a to je číslo pouze u společnosti SpaceX Elona Muska…tedy bez uvedení indické, čínské, ruské sítě atd.)

4.  5G bude v budoucnu také součástí tzv. „internetu věcí“. V praxi to může znamenat, že každý takový „chytrý přístroj“ bude moci být součástí sítě, a to tedy samotný signál přijímat i dál odesílat. Může se tedy stát, že přes vaši pračku, ledničku, stolní lampičku atd. může být „doručován signál jinému koncovému zákazníkovi 24h denně 365 dní v roce.

5. Samotné antény (buňky) 5G sítě budou pracovat na tzv. směrovém paprsku (beamforming) a technologií MIMO, Multiple Input Multiple Output. Tato technologie bude cílit a fokusovat paprsek jen na koncový přijímač a v reálném čase bude sledovat a pohybovat se i s přijímačem, který bude stejně tak odesílat pomocí paprsku data zpět .

 

Na 5G dle shora uvedených informací si naštěstí zatím budeme muset počkat (je tedy čas mnohé změnit).

Mluvíme-li dnes o „5G sítích“, které se právě budují, tak nelze hovořit o anténách s paprsky (technologie MIMO) či frekvencích nad 6MHz.

Více k stávajícím sítím 5G a konečnému a cílenému stavu 5G ZDE. Ale i tak je třeba brát v potaz, že po kompletním pokrytí „nízkofrekvenčního 5G“ na dvou ohlášených frekvencích se může zvýšit zatížení EMF o cca až 40% (pokud by mělo dojít k instalaci stejného počtu 5G antén jako u LTE).

 

 

Jaká rizika může „revoluce“ přinést???

 

Bezpečnostní riziko -„VELKÝ BRATR“

Lidstvo si musí uvědomit, kam tato technologie nevyhnutelně spěje. Snaha o vytvoření „chytré sítě“ je (možná nevědomou?) snahou plně ovládnout a sledovat každý náš krok, každou denní činnost a každou potřebu nutnou pro život. Tato právě budovaná síť, totiž v budoucnu bude dost možná moci řídit, ovládat a plně manipulovat téměř vše! Tedy naše domácnosti (přípojky vody, plynu, elektřiny), na dálku ovládat naše elektrospotřebiče (topení, světla, ledničky, monitory, počítač..). Bude moci řídit a ovládat naše autonomní auta a dopravní prostředky (svobodu pohybu), zemědělské a průmyslové stroje (naši potřebu obživy). V neposlední řadě připojení k „síti“ (sledovat a zálohovat veškeré vaše kontakty, informace..) a mnoho dalšího, která tato „chytrá síť a „internet věcí“ v budoucnu obsáhne.

 

Musíme si plně uvědomit, že tato „síť“ bude mít v jeden okamžik vždy a všude přehled o veškerém našem životě (účtech, nemocech, potřebách, bydlišti, našem pohybu, příbuzných, přátelích…). Ten kdo bude tuto „chytrou síť“ řídit a „spravovat“, bude mít bezesporu ohromnou moc – moc, která vás kliknutím tlačítka může kdykoliv zcela zničit…opravdu chceme tuto možnost dopustit??

 

 

Toto ohrožení si zatím lidé moc neuvědomují, ale i tak se již začínají na toto téma a možných bezpečnostních rizik vést diskuse po celém světě. Základním tématem je tedy možnost zneužití-napadnutí či částečného ovládnutí (hacknutí) sítě (buňky a softwaru). V praxi by se mohlo stát, že pokud by někdo napadl např. váš autonomní vůz, domácí elektrospotřebič či jiný přístroj, mohl by tento přístroj řídit a například ohrozit život atd. Je zde také samozřejmě možné riziko ohrožení osobního soukromí a dalších rizik přibližující společnost „Velkému bratrovi“. Vždy bude záležet na tom, kdo takovou vše objímající síť a informace z ní bude spravovat, zálohovat a mít k nim přístup.

Množství buněk a schopnost obrovského přenosu dat v reálném čase a místě s sebou tedy nese mnoho otázek, které zatím nejsou dostatečně zodpovězeny a o kterých veřejnost nebyla informována!

Domnívám se, že by bylo více než vhodné o těchto rizicích vést veřejnou debatu…

 

Zdravotní rizika

Tato rizika jsou zatím v podstatě zcela neprobádána! Stávající limity berou v úvahu pouze tzv. termální efekt, což v praxi znamená, že berou v úvahu jen „mechanické“ zahřátí buněk od samotného kontaktu s telefonem či blízkosti vysílače.  Tyto limity jsou staré více jak dvacet let a zcela opomíjejí kumulativní a dlouhodobý vliv elektromagnetického záření na lidský organismus! Tento kumulativní a dlouhodobý vliv tedy dnes není brán v úvahu a příčinou může být dost možná i fakt, že samotné „bezpečné limity“ jsou tvořeny soukromou společností (ICNIRP). Tato společnost se netají tím, že samotný výzkum i vědce sponzorují společnosti a firmy mobilních operátorů…

V únoru 2019 bylo slyšení zástupců mobilních operátorů v US Senátu. Senátor Blumenthal na základě otázek zástupcům mobilních operátorů došel k faktu, že nezávislý výzkum rizik sítě 5G je – nulový. Finanční příspěvky na nezávislý výzkum jsou – nula…jak konstatoval – „LÍTÁME NA SLEPO“

 

(neodpustím si krátkou poznámku k níže zveřejněnému videu – trochu mi to připadá, jako když moudrý učitel ví, že žáček neví a i žáček ví, že neví, ale dělá že ví…v tomto případě „chybička a neznalost žáčka“ hazarduje s životy milionů lidí…ale možná žáček opravdu „ví“, ale nechce sdělit co ví…možná, že se pravda zrovna nehodí „do krámu“)

Tedy hlavní rizika ( a to již i u sítí 3G, 4G) dle mnohých nezávislých vědců spočívají především v tzv. netermálních efektech. Zdravotní rizika jako např. poškození DNA, snížení schopnosti čelit stresu (odolnost organismu), zvýšená propustnost mozkomíšní bariéry (chrání náš mozek před toxiny a patogeny), neplodnost, narušení produkce melatoninu a vznik rakoviny. Tato rizika jsou v mnohých studiích potvrzena, a to již  hluboce pod stávajícími limity, a tím zásadně mění chybný pohled na stávající „bezpečné“ limity.

V dubnu roku 2019 si nechal Evropský parlament vyhotovit hloubkovou analýzu sítě 5G. Analýza dospěla k zásadnímu poznatku – v analýze se objevuje značné znepokojení nad možným dopadem 5G na zdraví a bezpečnost. Rizika dle analýzy nejspíše vyplývají z potenciálně mnohem vyšší expozice elektromagnetickému záření rádiových frekvencí sítě 5G. Zvýšená expozice nemusí být pouze výsledkem používání mnohem vyšších frekvencí 5G, ale také možného nahromadění různých signálů, jejich dynamické povahy a komplexního vzájemného působení, což může nastat obzvláště v hustě obydlených městských oblastech.

Rádiová emisní pole 5G se liší od polí předchozích generací svým složitým obousměrným přenosem tvarovaných vyzařovacích charakteristik paprsků (technologie beamforming), který probíhá od základnové stanice do mobilního přístroje a zpět. Přestože jsou tato pole vysoce zaměřená paprsky, rychle se mění v čase a pohybu, a proto jsou nepředvídatelná, jelikož hladiny signálu v nich a jejich vzorce na sebe v uzavřené smyčce vzájemně působí. Tyto vlastnosti musí být ještě zmapovány v reálných situacích mimo laboratoř.

Na závěr analýza pro Evropský parlamentu uvádí, že klíčovým problémem je neobvyklé šíření signálu, a to zejména otázka, jak řídit a měřit expozici RF EMF při použití antén MIMO na milimetrových frekvencích, a to jak u mobilních přístrojů, tak u základnové stanice

 

Rizika potvrdila i zastřešující Světová zdravotnická organizace

WHO (World Health Organisation), která vysokofrekvenční mikrovlnné záření označila jako prokazatelně přímo poškozující DNA a také ho zařadila do skupiny karcinogenů B2 (possibly carcinogenic to humans-možný lidský karcinogen), vyzvala k předběžné opatrnosti. Navíc snad více než 230 vědců z celého světa naléhá, aby mikrovlnné záření bylo přesunuto do skupiny B1 (karcinogenní stejně jako arzén a azbest) – více ZDE.

 

Ve světě je již mnoho odborníků a vědců, kteří varují před možným negativním vlivem vysokofrekvenčního záření (a to i u sítí 3G, 4G) na živočichy vč. člověka. Na možnou škodlivost a nutné další zkoumání poukazují mnohé experimentální i epidemiologické studie (např. Ramazzini Institute, Narodní toxikologický program, USA ). Obsáhlý seznam studií, výzkumů a další info prof. Martin L. Pall ZDE.

Spektrum negativních důsledků z vysokofrekvenčního záření by dle neprověřených studií mohla být celá řada. Jmenovat lze možnost poškození DNA, snížení schopnosti čelit stresu (odolnost organismu), zvýšená propustnost mozkomíšní bariéry (chrání náš mozek před toxiny a patogeny), neplodnost, narušení produkce melatoninu (spánkový hormon – více ZDE). Experimentální testování na lidech však není snadné, neboť experimenty by měly být dlouhodobé, aby ukázaly vliv současných expozic na lidskou populaci (24 hodin denně 365dní v roce).

Možná rizika a nutnost dalšího výzkumu podporuje i prestižní vědecký magazín Scientific American, když varuje před implementací 5G ve článku Nemáme žádný důvod věřit, že 5G síť je bezpečná.

Stále více lidí získává tzv. „elektrosenzitivitu“

Stále více lidí získává tzv. „elektrosenzitivitu“ – tedy neschopnost žít v zasaženém prostředí elektromagnetickým polem. Výzkumy hovoří až o 8 % populace. Některé země EU (Francie , Švédsko) dokonce považují elektrosenzitivitu jako úraz způsobený díky „toxickému prostředí“ a těmto lidem je uznán předběžný důchod. Někteří vědci varují, že by v budoucnu mohl mít slabší či silnější formu elektrosenzitivity každý!

Nejhorší dopad EMF na zdraví se předpokládá u dětí, které jsou mnohem méně chráněné díky nevyvinutým orgánům, lebce atd. I stávající limity tzv. záhřevné vůbec nereflektují rozdíl mezi tělem dítěte ve vývoji a dospělým jedincem. Stávající limity „SAR“ jsou testovány na figuríně, která odpovídá „elitnímu vojákovi“ v nejlepších letech. Je tedy otázkou, jak mohou takové „testy“ chránit děti?

Velmi dobrý článek o účincích EMF na děti – zde

 

Navrhněte svým voleným zástupcům dodržení principu předběžné opatrnosti

 

Již více než 100 měst EU řeklo STOP 5G.

Díky stále narůstajícím důkazům o možných rizicích výstavby sítě 5G uplatnilo více než 100 měst Evropské unie princip předběžné opatrnosti. Zastupitelé těchto měst pozastavili výstavbu sítě 5G do doby dlouhodobých výzkumů a studií, prokazujících bezpečnost nově budované sítě!

 

V Evropské unii i zbytku světa mnohá města odmítají zavedení 5G do doby dlouhodobých výzkumů a 100% potvrzení bezpečnost sítě 5G (nové technologie – MIMO).

 

Například v Belgii odpovědná ministryně zakázala implementaci 5G v Bruselu s odvoláním: „ Obyvatelé Bruselu nejsou pokusní králíci, jejichž zdraví mohu se ziskem prodat. Nemůžeme si dovolit žádné pochybnosti.“

Tabulka měst pozastavujících výstavbu 5G (aktualizovaná tabulka zde)

 

V ČR  budou zatím 5G přednostně testovat (na základě vypsané soutěže) města: Bílina, Karlovy Vary, Jeseník, Ústí nad Labem a Plzeň (více zde).  Žádná z těchto měst prozatím princip předběžné opatrnosti neuplatnila.

 

V rámci ČR je možné podpořit výzvu směrovanou poslanecké sněmovně. Cílem výzvy je prosba o zvážení možnosti principu předběžné opatrnosti při výstavbě sítě 5G. Výzva s mnoha odkazy a to i na Státní zdravotní ústav či Český telekomunikační úřad – ZDE

 

 

Aktuálně – mezinárodní den protestů proti instalaci sítí 5G – více zde

 

 

ODKAZY – videa, weby, články

Rezonance – jsme elektromagnetické bytosti
Z mobilů je náš partner, děti mají deprese, hrozí kolaps společnosti, říká lékař
EMFsmog – web o rizicích 5G a další info
Elektromagnetické záření (EMF): grilování za podpory státu – zdroj: Vyvážené Zdraví, Martin Novotný – DOPORUČUJI
MOBILNÍ VLNA – web o možných důsledcích RF záření
Život mezi vlnami – zdroj: ČT2
MOBIL.IDNES.CZ – MOBIL V KAPSE ŠKODÍ ZDRAVÍ
5G – NEJVĚTŠÍ KONSPIRACE VŠECH DOB? – video angl.
VĚK SVĚTLA – VYSÍLAČE ZPŮSOBUJÍ RAKOVINU
DOMA.NOVA – NEMĚJTE MOBILY V LOŽNICI
Mobilní telefony ohrožují děti a způsobují neplodnost mužů – zdroj: naseinfo.cz
ODKAZ NA ZAHRANIČNÍ ČLÁNEK
Wi-fi zabiják. Jak nás ohrožuje elektrosmog – zdroj: týden.cz
Alergie na mobily a vlny z wi-fi. Lidé ztrácejí vlasy i hlavu – zdroj: týden.cz
Prominentní profesor biochemie varuje před 5G – zdroj: cez-okno.net, Terence Newton
5G Apocalypse – The extincion event – zdroj: New Earth Project
Muskův Starlink nás připraví o nebe, jak jej známe – zdro
Mravenci a mobil – video youtube
Zdravý domov – měření elektrosmogu a poradenství