vysokorychlostní 5G MATRIX přichází…

15. 02. 2019

Vlády v tichosti rozhodly až o 100 násobném zvýšení limitů záření.

5G se rychle šíří bez možnosti jakkoli zasáhnout

 

Tisíce studií  o negativním vlivu 5G na vše živé jsou záměrně obcházeny. Stovky peticí a veřejných deklarací od vědců, lékařů a dalších odborníků jsou zcela ignorovány. Dle rozsáhlých vědeckých studií je dopad na přírodu, živočichy a především hmyz, zcela alarmující (ročně vymře cca 2,5% hmyzu). Samosprávám je zakazováno bránit své občany a nedovolit výstavbu nových 5G vysílačů. Miliony lidí trpí následky radiofrekvenčního záření (RF) a pulzních polí.

 

Mlčí se o tom, že zavedení 5G bude znamenat dosud největší změnu životního prostředí v historii lidstva a to v celosvětovém měřítku. Plánovanou hustotu radiofrekvenčních zářičů si lze jen těžko představit. Po přidání miliónů nových základních 5G stanic na Zemi a 20 000 nových satelitů ve vesmíru, bude v roce 2020 podle odhadů 200 miliard vysílajících objektů jako součást pokrytí, o pár let později jich bude trilion. Komerční 5G systém na nízkých frekvencích s nízkou rychlostí byl již instalován v Kataru, Finsku a Estonsku v polovině roku 2018.

 

Navzdory plošnému popírání, jsou důkazy o škodlivosti radiofrekvenčního záření pro živé organismy alarmující. Existuje více než 10 000 vědeckých oponovaných studií. Zpracovávají nashromážděné klinické důkazy o příčinách chorob lidské populace, experimentální důkazy o poškození DNA, buněk a orgánových systémů rostlin i zvířat, a také epidemiologické důkazy, že hlavní civilizační choroby (karcinomy, srdeční choroby a diabetes) jsou z velké části způsobeny elektromagnetickým znečištěním.

 

Nejrychlejším  mediem pro přenos dat je optický kabel, který nemá téměř žádné negativní důsledky a nevyžaduje zavedení 5G!!!

 

VÍCE O STUDIÍCH A MOŽNÝCH NÁSLEDCÍCH ČTĚTE ZDE

 

 

Pozemní 5G stanice

 

Kvůli přenosu enormního objemu dat, která jsou nezbytná pro vysokorychlostní Internet , bude nutno v 5G síti využívat milimetrové vlny, které ovšem velmi špatně prostupují přes pevné materiály.
Tento fakt si vyžádá instalaci pozemních stanic každých 100 metrů ve všech zastavěných oblastech na světě. Na rozdíl od předchozích bezdrátových technologií, kdy jedna anténa obstarala pokrytí rozsáhlé oblasti, 5G stanice a 5G zařízení budou mít mnohočetné vysílače, pracující ve fázovém poli.

 

Jejich přesně řízené a cílené paprsky budou pracovat ve vzájemném souladu. Každý mobilní 5G telefon či chytrý přístroj bude obsahovat desítky menších antén, které budou ve společné shodě vysílat paprsek přesně namířený k nejbližší věži 5G signálu. Americká Federální komise pro komunikaci (FCC) přijala zákon, který povoluje efektivní výkon těchto paprsků v hladině až 20W.

 

Jde o hodnotu 10 krát vyšší, než je u mobilních telefonů povolená v současné době. Každá pozemní 5G stanice bude obsahovat stovky až tisíce antén, které budou vysílat přesně cílené paprsky v dané obslužné oblasti, a to zároveň pro mobilní telefony i uživatelská zařízení. Pro tuto technologii “multiple input multiple output“ (více vstupů a více výstupů) se používá zkratka MIMO. Zákon FCC dovoluje u pozemních 5G stanic pracovat s hodnotami až 30 000 W pro 100MHz spektra, což je 10 krát až 100 krát více, než jsou povolené hodnoty pro současné pozemní stanice.

 

Bezpečnostní limity – metody minulého století

Tepelná hypotéza je zastaralá, potřebujeme nové bezpečnostní standardy
Současné bezpečnostní předpisy jsou založeny na zastaralé hypotéze, že ohřívání je
jediným škodlivým efektem elektromagnetického záření.

 

Jak uvádějí Markov a Grigoriev, „dnešní normy si neuvědomují opravdové znečištění prostředí neionizujícím zářením“.Stovky vědců, včetně mnoha signatářů této výzvy, dokázaly, že mnoho různých druhů akutních i chronických nemocí a ublížení je způsobeno nevýhřevným účinkem („non-thermaleffect“) a z úrovně záření o několik stupňů nižší, než by odpovídalo mezinárodním bezpečnostním předpisům.Biologické účinky se objevují dokonce na úrovních záření blízko nulové hladině.

 

Pro správnou ochranu před nevýhřevným účinkem je třeba brát v potaz i délku expozice. Mnoha simultánním paprskům 5G záření bude vystaven každý, a to neustále ve dne i v noci. Je třeba nových bezpečnostních standardů, založených nejen na měření aktuální síly záření, ale zejména na kumulativním efektu expozice, šířce vysílacího pásma, na modulaci, tvaru vln, šířce pulzu a na dalších biologicky významných parametrech.

 

 

Vysílače musí být umístěny na specifických, veřejně vyznačených místech. Pro ochranu lidí musejí být antény umístěny daleko od lidských příbytků, pracovišť, chodníků a cest. Pro ochranu rostlinstva a zvěře nesmí být antény poblíž přirozených útočišť v divočině, v odlehlých místech na Zemi by měly být striktně minimalizovány. A aby se nám podařilo ochránit veškerý život, komerční komunikační satelity musí být omezeny v počtu a zakázány na nízké i střední orbitě. Fázová pole nemohou být povolena na Zemi ani ve vesmíru.

 

 

5G – MATRIX

5G síť tak bude využívat tzv sdílení veškerých 5G přístrojů – v praxi to bude vypadat tak, že každý 5G přístroj (chytrá lednička, auto, mobilní přístroj, tablet reklamní tabule atd.) bude využit pro přenos dat k cílovému odběrateli a to všesměrně. Maximální signál tak budete mít i mnoho kilometrů od hlavního vysílače a cestou k vám doslova využije veškeré přístroje k udržení signálu…což logicky povede k nebývalému nárůstu RF záření a to o ŘÁDY!!!

 

Vysokofrekvenční radiové vlny jsou také nejmodernější vojenskou technologií pro „OCHRANU OBYVATEL“ – radiové vlny jak víme, jsou užívány i v boji se schopností zcela ochromit protivníka (tzn . neletální zbraně), mohou být nástroj na ovládání, ovlivňování a ničení, jejímž prostředkem bude 100% pokrytí celé země včetně zemské magnetosféry.

 

5G síť bude moci každého z nás 24 hodin denně, 7 dní v týdnu sledovat, monitorovat a to v reálném čase, včetně zvuku a obrazu…

 

 

Vše je skryto pod rouškou nezbytného pokroku. Kdo by nechtěl rychlejší internet a 100% pokrytí! Skutečné cíle systému a zničující důsledky nám tak snadno mohou uniknout.

 

 

 

 

RF záření je karcinogen – může způsobit rakovinu

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny IARC při WHO dospěla v roce 2011 k závěru, že RF záření o frekvenci 30kHz – 300 GHz může být pro člověka karcinogenní (karcinogen třídy 2B). Nicméně podle nejnovějších studií, které se zabývají rizikem karcinomu mozku při užívání mobilních telefonů, je RF záření potvrzeno jako zásadní karcinogen a mělo by být nyní řazeno spolu s tabákovým kouřem a azbestem ke karcinogenům 1.třídy.

Současné bezdrátové signály jsou většinou pulsně modulované. Poškození plyne jak z vysokofrekvenční nosné vlny, tak z pulsací s nízkou frekvencí.

 

Poprvé v historii lidstva se mozkové nádory stávají nejčastější příčinou úmrtí u dětí do 18 let!!!

 

 

ZASTAVME TENTO ŠÍLENÝ „EXPERIMENT NA LIDECH“

 

Podepište petici DOKUD JE ČAS !!!

 CHCI ZASTAVIT 5G MATRIX

ZDE

 

(Mezinárodní výzva – Zastavme 5G project na Zemi i ve vesmíru v češtině ZDE)

 

 

 

 

 Je potřeba se začít aktivně bránit, nikdo nemá právo vám nainstalovat u domu vysokorychlostní vysílač, který způsobuje rakovinu a oslabení imunitního systému.

Chtějte po svých volených zástupcích, lékařích a odpovědných orgánech, aby vás konečně chránili a hájili vaše zájmy!

 

JEN MY ROZHODNEME,     KTEROU     CESTOU PŮJDE ŽIVOT DÁL

 

 

Život je tvořen vyšším záměrem vyvěrajícím z bytí v přítomnosti. Veškeré bytosti svým „jsem“ společně tvoří neustále se měnící živý „pulsující energetický obraz“ Bytí. Ten je unikátním výtvorem zákona, který by vnější pozorovatel mohl vnímat jako chaos. Ve skutečnosti je však geniálním projevem řádu a Jednoty Bytí. Energie takto vytvořená vyvěrá z pulzace vesmíru a vzájemné propojenosti všeho  vždy a všude v bezčasovém trvání. Vzájemně se tak obohacuje a podporuje život a vývoj, který je podstatou Bytí. Jakýkoli zásah do vývoje či energetické struktury Bytí vždy přinese jen ztrátu vnitřního vedení a vede ke stagnaci, tedy smrti.

 

Již mnohokrát byly vyspělé civilizace zničeny touhou zasáhnout do pulzace – energetické struktury života a Matičky Země. 5G je znovu tou snahou „ovládnout“ vývoj a řídit vývoj dle vůle jedinců. Každých dvanáct tisíc let je tak lidstvo na křižovatce dalšího pokračování či zmaru. Snad tentokrát životu porozumí více bytostí… každý svým postojem rozhoduje, každý je důležitý.