Víra v TO a TAM

21.10.2018

ilustrace Alexandr Ždímal

ilustrace Alexandr Ždímal

Víra v TO a TAM

Uctívání a slepá víra v TO a TAM je stará jak lidstvo samo. Nejčastěji SE slíbí svým věřícím, že když se ukázní a uvěří (bez možnosti ověření či pochopení) v „TO“, tak pak se „TAM“ budou mít lépe (například v „nebi“) . Nejčastěji tato manipulace pracuje s konceptem víry v události „minulé“, které naopak slibují  lepší život „budoucí“. Pak je tedy věřící velmi často ukázněn na základě víry v minulost a očekává lepší budoucnost bez potřeby vnímat přítomnost a snahy o její pochopení a žití.

 

Lidská nerovnováha a neznalost se velmi ráda „skrývá“ do hávu tajemství a „pokorné“ nemožnosti pochopení, odůvodňující tak slepou víru…nejčastěji se realizuje díky nějakému Guru, který jediný ví a zná co TO a TAM je třeba ve slepé víře naplňovat a uctívat. Guru TO a TAM vyžaduje „pouze“ patřičnou a hlubokou úctu svých příznivců, kteří uvěřili v jeho jedinečné pověření a jeho schopnost TO a TAM kázat. 

 

Tajemství je nejčastější argument víry v TO a TAM, kde snaha pochopit a stát se samostatným, je zavčas po „zásluze“ potrestána…Guru TOTAM se nejraději schovává za nějakou „tajemnou“ entitu, díky které jsou jeho kázání nenapadnutelná a nezpochybnitelná. Guru pak mystifikuje své ovečky tvrzením, že „on sám by si nikdy nedovolil“ ale „božské TO“ si ho vybralo – čímž jsou a byly jeho veškeré činy jakoby posvěceny…(zkuste si představit jak třeba Ježíš takhle přijde k Tomášovi a řekne mu ..VEŠKERÉ TVÉ ČINY JSOU MNOU POSVĚCENY ??? :))…

Nikdy nevěřte, a to ani mě. Vše kriticky promýšlejte, hledejte rovnováhu.

ZEZULKA, Josef. SAMIZDAT : před r. 1989

Časem TOTAM nabere na svých příznivcích a stává se tak čím dál tím více nezpochybnitelné a všeobecně uznávanou skoropravdou bez potřeby a snahy pochopení. Žádá-li někdo vysvětlení, nebo snad najde tu drzost snažit se pochopit a hledat rovnováhu, bude příznivci TOTAM v lepším případě pouze zavčas odmítnut a vyloučen, protože by hrozila ztráta jejich „jistot“ a vlastního pohodlí, které slepá víra a církev VŽDY nabízí.

 

Nejčastěji se po mnoha generacích stane Guru „svatým“ bez ohledu na prvotní TOTAM, protože výhodou TOTAM je možnost nahrazování stále dalších a dalších „vhodných“ předmětů uctívaní a slepé víry v TOTAM, protože vlastně nikdy nikdo nevěděl a nepochopil co je to „TO“ a kde se dá najít „TAM“ 

 

Největším ohrožením uctívání a slepé víry v TO a TAM vždy byli a jsou ti, kteří prožíváním vnitřního JÁ pojmou všeobsažné a nekonečné TEĎ.

Foto A.Ž.

 

Máš-li to štěstí, že potkáš dobrého učitele, dbej jeho rad, ale vždy nejlepším vodítkem bude Tvoje meditace. To je základ i koruna veškerého duchovního snažení. Ta Ti pomůže vyvarovat se omylů, chybných nebo slabých nauk a nevědomých nebo málo vědomých lidí, kteří se ve své samolibosti vydávají za učitele.

ZEZULKA, Josef. SAMIZDAT před r. 1989