Věk Vodnáře

06. 03. 2019

 

 

Žijeme v čase „křižovatek osudů a věků“, nyní rozhodujeme zda-li se budeme rodit z našeho pohledu zpět a to do té doby, dokud nezvládneme tu nejtěžší zkoušku – projít skrze „vlastní zrcadlo“.

 

Překonat mnohé vlastní stíny, strach a omezení ducha pocházející z dávných dob a životů,  je ten nejtěžší úkol…

CESTA JE JEN JEDNA – MĚNIT SEBE

 

Art of Being by Alex Zdimal

Žijeme v době přelomových změn a křižovatek na cestách poutníků.

 

Naše činy a cesta v této době rozhodne o dalším směřování v mnoha a mnoha dalších zrozeních…

 

foto A.Ž.

Jsme v bodu zlomu. Nyní rozhodujeme, zda-li se budeme rodit zpět do této doby, dokud nezvládneme tu nejtěžší zkoušku – projít skrze „vlastní zrcadlo“.

 

Zvládneme-li projít vlastními stíny, otevírá se nám doba Vodnářského jara.

 

foto A.Ž.

V dalších životech tak budeme moci rozvíjet vnitřní světy a žít v harmonii a rovnováze s veškerým životem.

 

Člověk a další vývojový druh, který již dnes přichází v podobě „dětí srdce“ bude dalším stupněm ve vývoji a přiblížení se Jednotě.

 

foto A.Ž.

Věk Vodnáře započal svoji éru, střídá tak dobu býka doplněnou rybami.

 

Protichůdné síly omezeného ega a rozvinutého vědomí jsou ve sporu a projevují se odlišnými hodnotami a životními potřebami. Rodiny, národy a civilizace se rozpadají aby duše našla opravdový „domov a rodinu“ daleko přesahující současný život a jeho hranice…

 

foto A.Ž.

Mnohé síly mají snahu zastavit vývoj a hluboké změny a skrývat poznatky duchovních světů.

 

Nově rodící se „bytosti srdce“ jsou již v prenatálním věku ozařovány ničivými přístroji, ultrazvukem, vysokofrekvenčním zářením mobilních a wifi sítí. Jsou otráveny chemickými látkami – očkováním, jedy v potravě, vodě i vzduchu a navíc deformovány školním systémem zabraňujícím rozvinutí citu. Vše je zařízeno tak, aby byly zničeny jejich přirozené schopnosti a napojení na vesmírnou energii.

 

foto A.Ž.

Mnohé bytosti jsou tak zatím „uvězněny“ a nenacházejí rozvinutí vlastní šíře ducha, ale tlak doby sílí a změnu nelze zastavit.

 

Vývoj a vyšší vůle mění podstatu Bytí a veškerý život. Vše podléhá změně frekvencí a myšlení – staré přestává mít sílu, snaží se parazitovat na novém – boj světla a stínů…

 

foto A.Ž.

Každý kdo najde odvahu projít stíny vlastního nitra je nositelem světla!

 

Čas není. Odvaha vyjít a neuhnout… Až ve chvíli úplného osamění nalezneme, kdo opravdu jsme a pochopíme, že nikdy nejsme sami…

 

foto A.Ž.

Vědomí Jednoty sílí. Čas zlomu – projevený ve vlastní hluboké změně – propojuje vědomí srdce všech poutníků vnitřních světů…

 

Věk Vodnáře, věk vědomí, věk poznání a pochopení zákonů Jednoty a Bytí přišel – „děti srdce“ se probouzí!

 

foto A.Ž.