Vegetariánství

22.06.2018

Cesta poutníka vnitřních vesmírů vede ducha k návratu domůkde se veškeré cesty spojují v jednu. Omezenost vědomí je dána jen samotným pozorovatelem, který je však v důsledku neomezený. Spojováním a rozšiřováním vlastního vědomí – nitra se spojují cesty všeho a všech do bezčasového Bytí. Vše jsme my, každá tíha i radost. Vegetariánství je projev ducha, vnímajícího veškeré Bytí a jeho projevy jako život-božství-lásku.

ilustrace Alexandr Ždímal

 

Vegetariánství není otázkou rozumu či výživových rituálů a omezování se, nýbrž nalezením důvodu podpory života ve vlastním nitru. Vždyť každý má možnost vžít se a najít odpověď…

 

kámoše nejím ! 🙂