Pokračovatelé J.Zezulky o životě a hledání pravdy

02. 03. 2020

O (pověřeném) žákovi J. Zezulky Honzovi Marešovi jsem psal ve článku „Pověření J.Z.“. Jsem rád, že díky tomu videu naplnil přání J.Zezulky a „předal dál“ zákonitosti života a poznání vyvěrající s Životní filosofie Bytí. Zda-li se povede alespoň z části vyléčit nemoc ze všech nejzákeřnější – „lidskou blbost“, na to si ještě budeme muset počkat 🙂

 

Není potřeba se dlouho rozepisovat, protože ve videu je opravdu neskutečně mnoho krásných myšlenek a hloubky života, které vyvěrají z vlastního pochopení a lásky manželů Marešových.

 

Jsem víc než rád, že máme možnost zprostředkovaně zažít myšlenky J.Z., které tito manželé naplnili svým životem.

 

 

Na závěr dodám, že považuji za víc než smutné, že jsou i tací, kteří o Honzovi a Jarušce vědomě lžou a poněkud křivě hlásají, že tito žáci J.Z. byli jen „občasní navštěvovatelé a bezvýznamní žáci Josefa Zezulky, kteří nebyli k ničemu ustanoveni“.

Tato manipulace hledající jen vlastní ubohou jedinečnost záměrně překrucují slova J.Z., který sice svého času mluvil o „jediném žákovi“ v rámci biotroniky, ale to neznamená, že by neměl žáky v oblasti filosofické. Tedy i proto nabádal hledající, aby se tázali například i J.Mareše (pokračovatele filosofie). Je dlužno dodat, že i v rámci biotroniky J.Z. na konci života poznal další pokračovatelele (p.Seničovou – narozenou 30.3., také rodinnou příslušnici, či nadějného léčitele z Jižních Čech).

 

Ale jak říkal Zezulka – lidská blbost (a já dodávám touha po jedinečnosti) je nemoc ze všech nejzákeřnější…a tak veřejně známý žák dál hledá jen svoji výlučnost, všechny co by mohli (a měli) šířit či léčit v souladu s životní filosofii odvádí, pomlouvá, či nepřímo jim manipulací vyhrožuje..

 

Každý si však může i díky tomuto videu a myšlenkám v něm obsaženým učinit svůj názor a přemýšlet jak to ve skutečnosti je…

 

Jan Mareš a Josef Zezulka (J. Mareš většinou fotil a tak se dochovala snad jen tato fotografie kde je společně s J.Z.)

Josef Zezulka a Jaruška Marešová – foto Jan Mareš

Tito manželé byli spojeni a požehnáni J.Z. – a vydrželo jim to dodnes 🙂 – Žáky J.Z. byli až do konce jeho života (J. Mareš od roku 1977 )

 

 

Josef Zezulka přinesl 3 zásadní poznání lidstvu – Biotroniku, Životní zákonitosti a Humor (o humoru se ve spojitosti s J.Z. až moc nemluví, ale na duchovní cestě je právě humor podle mého osobního názoru „základ“:))

 

J.Z. (foto Jan Mareš)

 

J.Zezulka – moje nejoblíbenější fotka:)  (foto Jan Mareš)