Najdeme-li pak učení, o kterém víme, že je správné, pak je nejvýše nutné odpoutat se od starého a chybného, aby jeho vliv, pěstovaný a zesílený lidstvem dlouhou dobu, nám přes naše podvědomí nezkresloval vědomí.

ZEZULKA, Josef. ODPOVĚDI. 2014 ISBN: 978-80-85238-46-4

Poznávej vlivovou oblast svoji i okolních přátel. Nerozvírej svoje srdce, emoční dění, nevhodným, i když třeba dobrým lidem, kteří jsou nežádoucí ve vlivové oblasti, to znamená deformováni vývojově.“

ZEZULKA, Josef. Zásady duchovní cesty.

Ti, kteří jsou během života kolem něho (přinašeče), a kteří mají z jeho poučování dělat nauku, ti se také vždy neosvědčí. Obyčejně pak sklouznou zpět do dřívějších vlivů, kde se přece jen cítí pohodlněji.

ZEZULKA, Josef. BYTÍ : životní filosofie. 2012 ISBN 978-80-85238-85-3

Zlo se o poškození pravdy stará velmi nenápadně. Vybírá mezi lidmi právě ješitné a nevědomé, třebaže v učení sečtělé, těm našeptává myšlenky o jejich vlastní dokonalosti, podvrhne jim mylné názory a oni poškodí učení buď přímo nebo nepřímo.

ZEZULKA, Josef. PŘEDNÁŠKY I. 2006 ISBN: 80-85238-23-3

Lidé hledají všechno možné – jenom ne Pravdu.

Nejezděte do Indie – tam to nenajdete.

Indie – starobylá kultura, která již ztratila dávné vědění

 

Jen hlupák hodnotí dort podle „třešničky“.

Chceme-li poznat duchovnost země, musíme se setkat s těmi nejchudšími.

Až s nimi strávíme tolik času co v chrámech, pochopíme proč ne vše je zlato co se třpití.

Bude-li někdo slibovat očistu karmy, ptejte se, proč si myslí, že je Bůh hlupák (když je jeho podstatou zákon odrazu) a kolik takový mág za obelstění „Boha“ žádá.

Vyspělost kultury poznáme podle způsobu jak se chovají k přírodě a jak ctí život nižších.

 

Indie je největším znečišťovatelem oceánu na světě. V Indii dochází k nekontrolovatelnému přelidnění a k neschopnosti vnímat přírodu jako celek s ohledem na nižší tvory a na jejich potřebu Bytí…

Právě v Indii najdeme kastovní společnost, kde nižší kasta mnohdy nemá právo sdílet prostor (a to třeba i jen jídelnu) s vyšší. V Indických chrámech se prolijí hektolitry mléka, tuny másla a dalších obětin zatím co venku nemají lidé co jíst…

V Indii si můžete koupit kde co – karmu, svatost, lepší život a snad i pravdu???

Opravdoví černí mágové vám slíbí očistu karmy. Získají si vás povídáním o vaši výlučnosti a jedinečnosti a při tom všem budou vypadat jak svatí mužové – stačí si jen zaplatit…Ale každý časem přijde na to, co si „koupil“ a že se „to“ nedá jen tak vrátit či reklamovat. Často se tyto dluhy a energetické vazby nesou celou rodinou a to po mnoho generací.

A při tom stačilo jen rozevřít srdce a peněženky…každý je ale zodpovědný za to co podporuje a čemu se rozevírá. Nenechte se mýlit, nejde jen o peníze, ale především o vazbu kterou platbou člověk vytvořil. Už chápete???

Cti všechny základní nauky, protože jsou pravdivé. Odstraňuj z nich lidské nepochopení, které je deformovalo. Pomáhej vytvářet jednotu pravdivého myšlení a postoje, to je jednotné učení.

.

Ovšem jen pštros s hlavou v písku by se domníval, že snad ctí a odstraňuje lidské nepochopení tím, když se deformovaných obřadů sám plně účastní.

A ještě hlouběji než pštros musí mít hlavu ten, kdo nepochopil podmínku čistého duchovního obřadu, tedy fakt, že duchovní obřad musí být vždy zdarma. I s hlavou v písku však bude vždy platit, že je-li nějaký obřad podmiňován platbou, nejedná se o obřad duchovní, nýbrž černomagický.

A snad ani pštros s hlavou v písku by nešířil nové učení tam, kde o něj není zájem a kde o šíření nikdo nežádal. I pštros ví, že jediné rovnovážné šíření je prosté Bytí ku prospěchu veškerého života.

 

Zbývá si jen odpovědět, proč žák J.Z. vede své následovatele k indickým obřadům, které jsou podmíněny platbou?

A co přimělo žáka J.Z. domnívat se, že zákon odrazu (karma) a nutná změna se dá koupit nějakým obřadem? ..a je-li takový žák stále žákem J.Z.??

 

Mohl by snad žák J.Z. myslet vážně tyto slova? (popř. název videa –  „Josef Zezulka přináší filosofii Bytí Indii“ )

„Tato puja tady čistí karmu a také pracuje s vašim egem, takže pokud dokončíte tuto puju, tak by se mělo méně často ozývat s vašich úst já“ (VIDEO 2min 20sec)

 

Je smutné, že tento „žák“ tak brzy zapomněl na slova Josefa Zezulky…

já jsem – je – cesta, pravda a život

já jsem každý a vše co je i není