„Mistr“ a obřadní výzva SJZ 30.3.2019

01. 04. 2019

Někteří věřící v „mistra“ T.Pfeiffera nás dne 30.3.2019 v sále J.Z. (biotronickém centru sociální pomoci)  veřejně vyzvali, ať udržíme čistotu zdroje a naplníme jejich víru v údajnou vůli J.Z. …

 

předčítali:

“ distancujeme se od jejich (A.Ždímala a R.Pochylého) informací, šířených ve veřejných počítačových sítích, které se skutečnou vůlí a  se skutečným odkazem Božího přinašeče nemají nic společného“

 

Tedy dle věřících SJZ, kteří se upsali „výzvě“,  například níže námi uvedené informace nemají se skutečnou vůlí J.Z. nic společného:

 

Ve své době byl pro pokračování Biotroniky a šíření filosofie Bytí vybrán veřejně známý žák J.Z. (T.Pfeiffer). Ten byl bezesporu vhodným adeptem díky své pracovitosti a léčitelskému nadání. Proto mu také Zezulka předal nelehké poslání – předávat dál Biotroniku a filosofii Bytí s pomocí rozevřeného vnímání.

Číst celý článek Pověření J.Z. zde

 

Najdeme-li pak učení, o kterém víme, že je správné, pak je nejvýše nutné odpoutat se od starého a chybného, aby jeho vliv, pěstovaný a zesílený lidstvem dlouhou dobu, nám přes naše podvědomí nezkresloval vědomí.

ZEZULKA, Josef. ODPOVĚDI. 2014 ISBN: 978-80-85238-46-4

Stručné doplnění – komentář:

Věřící i „mistr“ si NEJVYŠŠÍ NUTNOST udržení čistoty dle Josefa Zezulky o odpoutávání se od starých a deformovaných směrů a jejich vlivů zdá se představují tak, že se v Indii nechávají vést „velmistrem“ Šivou, líbají jeho kněžím nohy a platí jim nemalé fin. částky za magické obřady vyvěrající ze staré a chybné kultury.

To je osud, jistě ne náhoda, i protože nás vede Šiva tímto způsobem“.

(citace T.Pfeiffer, www.dub.cz/cs/vysilani-z-indie-26-12-2015)

 

Distancování se od jiných směrů a jejich vlivů, jakožto nutnost pro zachování možnosti vnímat pravdu skrze napojením na přinašeče „mistr“ nejspíše realizuje tím, že se nechá vést Šivou, což jistě není náhoda, ale osud… Jistě tedy už ani nemůže být náhoda, když se v rozporu s vůlí J.Z. plně ponoří do vlivů velkolepého indického obřadu Sidhy, který prokazuje svoji „vyspělost“ tím, že před davy obdivovatělů stráví noc v lůžku plném rozpálených uhlíků, aby tak naplnil vůli  „velmistra“ Šivy, a prokázal jeho „velikost a lásku“. (více o Indii a J.Z. zde)

 

Jenomže, když mu tuto schopnost (rozevření možnosti vnímat přímo pravdu Bytí napojením na přinašeče) předával, jistě ho upozornil, že je to možné jen tehdy, jestliže zůstane v jeho vlivové oblasti a oddělí a distancuje se od jiných směrů a jejich vlivů.

ZEZULKA, Josef. BYTÍ : životní filosofie. 2012 ISBN 978-80-85238-85-3

 

Je možné, že by pro jistoty věřících, vzhledem k prvovořadé víře a vedením „velmistrem“ Šivou, bylo pohodlnější tvrdit, že výše uvedené myšlenky nemají se skutečnou vůlí J.Z. nic společného (jak deklarují podepsaní věřící v SJZ),

ale nebyla by to Pravda!

 

TAK BYLO, JEST A BUDE!

A-Ž

………………………………………………………………………………………………….

 

Na závěr si dovolím vyjádřit zásadní nesouhlas s prezentováním J.Z. jako „velmistra“. Zezulka by si jistě nikdy nepřál být takto obřadně vzýván, jeho podstatou poznání bylo prosté a jednoduché bytí v harmonii a ku prospěchu veškerého života.

Zdá se, že za tímto odklonem od prostého Bytí a podstaty filosofie J.Z. je spíše něčí horlivá snaha stát se jedinečným a opěvovaným „mistrem“.

A tak není divu, že „mistr“ SJZ očekává, že po jeho kázání žák příjme myšlenky bez přemýšlení a hledání možných jiných východisek a pohledů. Každý kdo by si dovolil jen náznakem zpochybnit myšlenky samotného „mistra“, je dle jeho slov „nekonečný hlupák, který se přibližuje temnotě a zlu“.

( opravdový „mistr“ nitra, se jim nebude nikdy sám veřejně prohlašovat a už vůbec nebude chtít být tak nazýván)

 

J.Z.

ilustrace Alexandr Ždímal