Nikdo neví, co bude následovat… VŠE SE VYMKLO „KONTROLE“?

12. 03. 2020

Žijeme v naprosto přelomové době, koronavirus se nejspíše vymknul kontrole i těm, kteří jej vytvořili.

„Člověk míní, Život mění“

 

Virus jako „alibi“ pro ekonomickou krizi?

Již dlouho dopředu bylo víc než jisté, že nás v roce 2020 potká velká ekonomická krize. S nevyhnutelnou krizí by logicky přišla i nelibost voličů vůči vládám a systému obecně. Avšak toto fiasko by mohl „zachránit“ koronavirus – nikdo by již nehledal viníka v systému či iluzi o demokracii. Vládci a systém by měli „alibi“ a dokonce by se z nich mohli stát „zachránci“.

 

Koronavirus útočí na naše strachy, domnělé jistoty, vytváří tak paniku a působí i na nižší pudy. Propadneme-li jim, jsme tak mnohem více ovladatelní a  manipulovatelní. Pod rouškou „ochrany“ bychom se mohli dostat do pozice, kdy nemůžeme téměř nic – naše svoboda pohybu (či shromažďování) a majetek by mohl být zcela v moci těch, kteří krizi dost možná chtějí vytvořit…

 

(Koronavirus dle odhadů po odečtení „standardních“ úmrtí a úmrtí na souběh nemocí není zdaleka tak zásadní, na rozdíl o jiných civilizačních chorob. Pokud by jsme zahrnuli veškeré nakažené, tedy i nehospitalizované a tím pádem neevidované – tzn. X10-100 čísla, která jsou dnes uváděna a monitorována, teprve pak dostaneme reálnou statistiku. Tato statistika by nejspíše nepřekročila 1% smrtelných případů. Vše je tedy mnohem lepší, než je mnohými médii prezentováno)

 

Člověk míní, Život (Bůh) mění…

Koronavirus by tak mohl být trumfem v rukou „mocných“, ale nemusí tomu tak být!

 

Tím, že koronavirus nejspíše zmutoval na tržnici smrti (s přispěním 5G jakožto „urychlovače“), vznikla mutace původního viru a dál se již šíří a mutuje dle „nových pravidel.“ Vyšší Zákon v tomto čase zároveň potencuje vše živé zcela novou „myšlenkou.“

A tak ne náhodou se ve stejném čase šíří nebývalá změna vědomí Bytí – s uměle vytvořeným virem se „smíchala“ energie vyššího Bytí pocházející ze samotného zdroje Jednoty.

 

Vždy nalezneme oba póly – je-li někde velká tma a zlo, musí se objevit i velké dobro a světlo – zákon rovnováhy platí v celém vesmíru…

 

 

Fénix – lidstvo prochází přerodem

Vidíme, že právě v tom nejhorším se rodí to nejlepší – lidé otevírají svá srdce, ač ještě není vidět cíl a kontury nového – „cosi“ pozitivního je cítit. Ti, co nepodléhají panice a strachu, vnímají potenciál – je to opravdu čisté a radostné. Za těmi všemi ději se skrývá i zárodek světla…

 

Potenciál změny je snad až hmatatelný. Původní záměr tvůrců se vymyká jim samým a přetváří se samotným vědomím Jednoty a lidí, kteří jsou již v souladu a harmonii s jeho proudem.

Realita je „pružná“ a opisuje i naše vědomí jak nikdy před tím – vše je přetvářeno doslova ve vteřinách, neustálá změna – nic už není stabilní a pevné…

 

Zkouška lidství – projít vlastním stínem?

Koronavirus nejspíše dle mnohých studií nakazí více než polovinu obyvatel, ale nikdo ještě neví, co se fakticky stane s vědomím těch, kteří koronou projdou a „vyléčí se“. Víme, že tento zmutovaný virus umí měnit samotnou DNA, tedy i samotného ducha. Stejně tak jako silný duch může měnit koronavirus. Virus tak neustále mutuje a opisuje vědomí Života i lidí…

 

V dávných dobách musel „učeň“ projít zasvěcením za pomocí poslední zkoušky. Učeň musel prokázat odvahu, ztratit všechny jistoty, být v naprosté izolaci, zbavit se strachu, obav a plně důvěřovat sobě i vyššímu zákonu.

 

Projít zkouškou nalezením rovnováhy vlastního úsilí a oddání se nejvyšší existenci – Bohu – Životu. Soulad vědomí – Jak nahoře, tak dole.

Tou nejtěžší zkouškou je pojmout tmu vlastním světlem 

 

 

Život-Bůh, spolutvoření osudu a reality

Život je dech, rytmus tvoří harmonii. Dechem kromě okysličení získáváme i vitální síly, jejich napnutím k nejvyšší existenci tvoříme soulad se Stvořitelem – Životem.

 

Právě teď tvoříme vše, co je i co bude. Naše odvaha a odhodlání je tím největším zdrojem a nikdo a nic nemá větší sílu a „moc.“ Najdeme-li vlastní vnitřní zdroj, NE-moc přestane mít sílu.

Italové zpívají, Češi přináší nové cesty-vize a myšlenky, Rusové udržují spojení se Zemí, Američané jsou odhodláni realizovat.V každém z nás je potenciál přispět ke změně a novému počátku.

 

Jsme v bodě zlomu, jen my tvoříme, co bude dál. Nikdo jiný už nemá kontrolu, nikdo nás nezachrání. Jsme spolutvůrci reality – najdeme-li znovu vnitřní zdroj, najdeme i cestu…

JE JEN NA NÁS, KUDY PŮJDE OSUD DÁLE