„Mobilní“ záření a zdraví dětí

30. 11. 2019

Pokud se alespoň trochu zajímáte o současné technologie, jistě jste zaregistrovali, že žijeme v době skokového rozvoje bezdrátových zařízení. Vždyť už i chytré telefony se dnes nabíjí bezdrátově – všimli jste si?

 

Avšak ruku v ruce s rozvojem vnímám příchod mnohých varovných signálů a dezinformací, které je nutné co nejdříve vyvrátit, nebo potvrdit. Proto jsem pro vás napsal tento příspěvek, kde se zamýšlím nad možnými riziky 5G sítí, a to především s ohledem na dlouhodobou součtovou (kumulativní) expozici populace (hlavně dětí).

 

 

Ovlivňuje záření živé organismy?

Dnes žijeme v prostředí, kde působí mnoho vysílačů, frekvencí a elektromagnetického záření. Ty souvisí s přístroji, které denně používáme. Jedná se například o vysílání digitální televize, rychlý mobilní internet, mobilní telefony, vysílače mobilních operátorů, rádiové a vojenské vysílače, WiFi sítě a tak dále.

 

Na základě některých studií se domnívám, že toto nové prostředí může mnohonásobně překračovat přirozené prostředí, na které žádný živý organismus zatím nejspíš nemá vytvořenou imunitu. Viz třeba tento krátký školní experiment o vlivu WiFi na život prostřednictvím klíčení semínek.

 

 

Zavádění sítě 5G

Stejně tak jsem díky studiu mnohých článků, studií a teorií došel k názoru, že nás má v nejbližší době čekat další výrazný nárůst mikrovlnného záření spojený se spuštěním sítě 5G. Našel jsem množství nezávislých výzkumů, které odkazují na možná zdravotní rizika sítí 3G a 4G. Nyní přibude nová síť 5G se zcela novou technologií koncentrovaného paprsku pracujícího i na milimetrových vlnách. Přijde vám to jako sci-fi? Bohužel, nejsme ve filmu, ale spíš v realitě s nejasným výsledkem…

 

Jako sci-fi však podle mého názoru působí některé údajné snahy o možnosti 5G sítě ozařovat každý centimetr země 24 hodin denně pomocí sítě satelitů na nízké oběžné dráze, chytrých každodenních elektrospotřebičů a nově budované sítě vysílačů, které by měly být v obytných zónách v mnohem menších rozestupech než stávající sítě 3G a 4G. Mohu tedy jen hádat, jaké dopady bude mít 5G na živé organismy včetně člověka a zda se toto takzvané sci-fi stane realitou.

 

Možná rizika 5G sítí rozebírá například jeden z nejuznávanějších vědeckých magazínů Scientific American v článku – Nemáme žádný důvod věřit, že 5G síť je bezpečná.

 

Příkladem potvrzující moje domněnky může být například krok ministryně vlády regionu hlavního města Bruselu v Belgii, která zakázala implementaci 5G s odvoláním: „Nemohu schválit takovou technologii, ať už se jedná o 5G nebo jinou, když nejsou respektovány normy záření, které musí chránit lidi. Obyvatelé Bruselu nejsou pokusní králíci, jejichž zdraví mohu se ziskem prodat. Nemůžeme si dovolit žádné pochybnosti.“ (celý článek ZDE)

 

Stejně tak z důvodu ochrany obyvatel a zásady předběžné opatrnosti odmítlo 5G lázeňské město Bad Wiessee, Danville-USA, Laois-Irsko, 100 městských okrsků-Itálie (mnohé zakázaly a zbylé jsou v procesu projednávání zákazu), Kalamata-Řecko a v procesu  projednávání pozastavení výstavby 5G jsou také – Portland, Florencie, Boloňa, San Lazzaro, San Francisco, Vermont, Ženeva a mnohé další.

 

 

Možný negativní vliv na děti

Jak je obecně známo, dětský organismus je mnohem citlivější a méně obranyschopnější než ten dospělý. Domnívám se, že zatím, bohužel, nemůžeme čerpat z žádné obdobné zkušenosti – navíc jsem došel k závěru, že neexistuje žádný veřejný dlouhodobý výzkum (kumulativního vlivu). Proto je z mého pohledu potřeba prokazatelně vyvrátit mnohé studie, které poukazují na možnou spojitost mezi zářením a zásadním imunitním oslabením – a z toho potenciálně plynoucích dalších zdravotních komplikací.

 

Věděli jste, že světová zdravotnická organizace WHO (World Health Organization) označila radiaci z vysokofrekvenčního záření jako potenciálně karcinogenní a také byla potvrzena možnost přímého ovlivnění DNA?

 

 

Doporučení pro maminky

Dovolte mi upozornit na to, že studie často hovoří o neznalosti rodičů, umisťují mnohé přístroje s mikrovlnným zářením do přímé blízkosti dítěte – mobily, WiFi, chytré hodinky či dětské chůvičky (některé z nich můžou mít stejné vyzařování jako aktivní telefon).

 

Proto si myslím, že možnou opatrnost je na místě dále zkoumat, a to i s ohledem na mnohé výzkumy, které upozorňují, že by záření mohlo mít negativní důsledky, a to i v podobě imunitního oslabení a vzniku nemocí –  (především na tvorbu melatoninu, spánkového hormonu – více zde.) 

 

Tyto studie a výzkumy doporučují neumisťovat přístroje s vyzařováním do přímé blízkosti dětí (ložnice) a pokud možno je na noc vždy vypínat. K tomuto doporučení například též nabádá více než sto lékařů, vědců a expertů na veřejné zdraví z celého světa, kteří podepsali společné prohlášení v projektu „Baby Safe“.

Další obsáhlý seznam studií, výzkumů a další info prof. Martin L. Pall ZDE.

Je tedy na každém, aby zvážil možná rizika či bezpečnost. Myslím si však, že díky mnoha odlišným pohledům a vědeckým výzkumům zatím nelze možná rizika 100% přímo potvrdit ani vyvrátit. To co mne však opravdu zaráží je snaha budovat síť 5G a to ještě před 100% ověřením její bezpečnosti.

Podle mých informací je o této součtové expozici často hovořeno jako o nikdy netestované, což se snad v nejbližší době ukáže jako nepravdivé a započne se dlouhodobý výzkum i v ČR.

 

A-Ž

 

Videodokumenty k tématice mikrovlnného záření

Plný signál – Dokument CZ dabing (HD)

Rezonance jsme elektromagnetické bytosti

Přednáška Jeromyho Johansona (tit)

 

Další info :

Více o 5G a možných rizicích ZDE

článek o městech, která zakázala 5G

mobilnivlna.cz

stop5g.cz

mezinárodní výzva 5gspaceappeal

měření smogu zdravidomov.cz

  emfsmog.cz