Koronavirus – myšlenka, kterou tvoříme my sami?

12. 03. 2020

Tím největším a zároveň i nejmenším co může existovat je MYŠLENKA.

Myšlenka tvoří vše co je i co není – je tím co může vše oživit i zničit…

 

My rozhodujeme, ale jsme i odpovědní

To jak myslíme a kam napneme naše směřování určuje náš život, osud a ovlivňuje děje, které nás díky zákonu odrazu (karmě) musí potkávat a často velmi drasticky měnit.

 

Napneme-li své Bytí k rovnováze a snaze naplnit tu „nejvyšší myšlenku“, tedy k nejvyšší Boží existenci (Jednotě, Podstatě, Bohu..), budeme i my v souladu s Životem a Jednotou Bytí.

Náš život bude přirozeně tvořit „duchovní imunitu“, protože podstatou naplněním „Božství“ je Život sám.

Imunita je zrcadlem nás samých

Imunita je „obrazem“ našeho žití, rovnováhy či naopak nerovnováhy. O imunitě rozhodujeme tedy především my sami a to vlastním životem, myšlením a vědomím směřováním.

 

Budeme-li však sami v rozporu – nerovnováze s Životem a přirozeným Bytím, budeme součástí „nejnižší myšlenky“, které se v našem světě manifestuje například jako VIRUS.

 

Tedy v rámci naši „moderní společnosti“ dobré pochopit, že to jak žijeme je sice „moderní“, ale není k životu…

Je už mnoho studií, upozorňujících například na přímou spojitost mikrovlnného záření (mobilní sítě, wifi a další bezdrátové technologie) a zásadního imunitního oslabení, stejně tak jistě neprospívá naši imunitě umělé osvětlení, zničená a ozářená voda, chemie v jídle, slunce překryté kde čím, stres, umělé sladidla, chemie v mycích a čistících prostředcích a špatný spánkový režim, který již dávno nerespektuje střídání ročních období, dne a noci atd. Člověk svým jednáním a způsobem života přestal respektovat téměř vše živé a přirozené.

 

Avšak tím nejzásadnějším faktorem, který je příčinou naší slabé imunity je odklon od přirozenosti – prostého Bytí v harmonii s veškerým Životem.

Zvykli jsme si vše ovládat, brát si bez odpovědnosti a rovnováhy s ohledem na Život jako Celek. Očekáváme, že naši imunitu vytvoří nějaká pilulka či zázračný lék, to je však zásadní omyl.

Co je virus?

Virus nemá život – je „prázdným“ parazitem a čerpá životní energii s cizího zdroje – potřebuje svého hostitele, kterého může i pro svoje „oživení“ usmrtit.

Pokud pronikne (či jej dokonce samo vytvoří naše tělo) naši „imunitou“ je tento průnik obrazem nás samých a nutným pomocníkem k nalezení a nastolení rovnováhy která byla životem ztracena. Virus je pouhým „pasivním potenciálem“, který „oživujeme“ například tím, že sami tvoříme smrt a destrukci (oddělení od Jednoty).

 

Není jistě náhodou, že koronavirus vznikl na tržnici se smrtí – na těchto trzích byly vražděni hadi, drůbež, ryby a mnoho dalších bytostí, které stejně jako my chtějí naplnit Boha – Život. V kombinaci s mikrovlnným zářením a milimetrovými vlnami 5G (které stejně tak ničí-ohrožuje vše živé a bylo právě v tomto pilotním městě „testováno“), tak nejspíše došlo k mutaci viru a jeho znásobení rizikovosti a nakažlivosti…

 

Život je podstatou Boha a pokud nějaký druh jde proti Životu, jde i proti Jednotě a rovnováze. Každá bytost je součástí Boha stejně jako člověk a každá má stejnou hodnotu. Není vyšších ani nižších. Jsme Jednota a směřujeme k plnému pochopení (vnitřnímu vědomí) – Jsem každý, vždy a všude…

 

Koronavirus tvoříme z velké části vlastním životem, jsme to my kdo jej živí a moderními technologiemi potencuje, sám by bez našeho nerovnovážného myšlení (Bytí) nejspíše nikdy nemohl existovat.

V budoucnu koronavirus nejspíše bude dále mutovat, karanténa pouze a jen pozdrží nutný „střet“ a z toho plynoucí nevyhnutelnost změny myšlení a reálného-každodenního života.

 

VIRUS JE OBRAZ NÁS SAMÝCH A NAŠEHO ODKLONU OD ROVNOVÁHY

JEDINÁ CESTA JE MĚNIT SEBE A ŽÍT V HARMONII S VEŠKERÝM ŽIVOTEM

 

Foto A.Ž.

 

Zcela jiné nahlížení na původ virů

 

Níže si dovolím uvést zásadní informace-citace pocházejí z videa – Dr. Thomas Cowan, M.D. discusses the Coronavirus.

„Když jsou buňky otráveny (například zářením vysílačů mobilních operátorů?), pokouší se čistit tím, že uvolňují odpad, kterému říkáme viry. Zjistěte si něco o teorii fungování virů, které je založeno na exosomech, jak vysvětluje mj. šéf NIH, který hovoří o komplexnosti virů, a uvidíte, do jaké míry je v souladu se současným názorem na podstatu viru“.

 

Mohlo by to znamenat, že koronavirus (a i ostatní viry) nemusíme pouze „chytit“ z vnějšího okolí, ale že si je umíme i „vytvořit“!???
Možná k zamyšlení..?

2003 – 3G technologie a přenosy představeny světu
2003 – propuknutí SARS

 

2009 – 4G technologie představeny světu
2009 – propuknutí epidemie prasečí chřipky

 

2020 – 5G sítě představeny světu
2020 – propuknutí pandemie koronaviru

 

Teorie choroboplodných zárodků je celá špatně: „Jde o vnitřní prostředí, ne o bacily,“ prý Louis Pasteur řekl před svým skonem…

 

Nemoc nevyvolávají bakterie a viry, ale chemické vedlejší produkty a složky těchto mikroorganismů, které působí na nevyrovnaný, špatně fungující metabolismus lidského těla. Pokud je buněčný metabolismus včetně svého pH dokonale vyrovnaný, nepodléhá nemocem.

 

Jinými slovy, mikroorganismy spojované s přítomností nemoci tuto nemoc nevyvolávají o nic víc, než sup vyvolává mrtvého králíka nebo krysa odpadky. Ne-mocné kyselé buněčné prostředí vzniká toxickou stravou, toxickými vlivy prostředí a toxickým životním stylem, jež podporují chorobné změny mikrobů v bakterie, bakterií na viry, virů v houbové formy a houbových forem v rakovinné buňky.

 

Důvod, proč se studentům medicíny a lékařům přednáší jen Pasteurova teorie (nikoli A. Béchampova), je ten, že kdyby znali pravdu o zásadní roli vnitřního prostředí pacientova těla (tzn. o kyslíkové deprivaci, nutričních nedostatcích, kyselém pH, toxinech nahromaděných kolem buněk, špatném oběhu tělních tekutin, toxických emocích atd.), většina lékařů by odhodila své nádobíčko a skalpely, přestala podporovat systém a začala se soustředit na protokoly, jež vedou k opětovnému nastolení zdravého buněčného prostředí, které nedá mikrobům, bakteriím a virům šanci.

Celý článek na www.veksvetla.cz

 

Bez vlastní změny se nic nezmění

Nelze už čekat na to že se „to“ změní. Nic se nezmění, pokud se zásadně nezměníme i my. Nacházíme se v bodu zlomu, kde buď najdeme cestu a změníme své myšlení, nebo nás ke změně bude muset dovést osud a nelehké zkušenosti.

 

Vždy jsme součástí celku – zapomeneme-li, že tomu tak je, musí nám pomoci ti, co sami jsou nejvíce odděleni – Viry…

 

Nelze přece najít radost ze života, pokud sami tuto radost nepodporujeme i u druhých. Příroda a Život je mnohem jemnější a propojenější, než si naše jednostranně rozumová společnost domnívá.

Dokud budeme svým BYTÍM ohrožovat a ničit vše živé, budeme se nevědomě vzdalovat naší přirozenosti a lásce, bez které musí vítězit STRACH A PANIKA jakožto důsledek naší oddělenosti a malosti ducha. Najděme v sobě sílu a vzpomeňme si, kdo ve skutečnosti jsme…

 

JSME JEDNOTA – KAŽDÝ, VŽDY A VŠUDE

 

Konkrétní rady a postřehy

Základem pro ochranu před těžkým průběhem virové nákazy je IMUNITA. Snaha „obelstít“ život (tedy i viry) nějakým zázračným lékem či pilulkou je spíše snahou udržet si pohodlný život bez nutné změny. Domnívám se však, že tento virus a jeho mutace nelze obelstít a bude nutná naše změna každodenního života, myšlení a společnosti jako celku.

 

Co mohu konkrétně udělat?

dovolím si pár vlastních postřehů k zvážení:

 

 1. Vypnout WIFI (zásadně a negativně) ovlivňuje imunitu a samoozdravné schopnosti lidského organismu.
 2.  Vypnout mobilní data (chystaná 5G bude naši imunitu ohrožovat ještě více než 4G a 3G)
 3.  Mobil používat jen v nejnutnějších případech (vypínat minimálně v době spánku)
 4.  Apelovat na vládu a odpovědné orgány, aby před spuštěním nikdy netestované technologie 5G, ověřila bezpečnost a možné negativní důsledky na zdraví lidí a veškerého života.
 5.  Zvážit snahu (bez jakékoli kontroly a dlouhodobého výzkumu) o vybudování desetitísíců satelitů (5G) v ionosféře Země a možný negativní dopad na vše živé
 6.  Často se zapomíná na velmi negativní vliv rozvodů elektřiny v domácnosti, například některé spotřebiče, které máme přímo u postele (lampička atd.) mohou mít ještě více negativní vliv, než WIFI či mobilní přístroj (záleží na umístění, vzdálenosti atd..)
 7.  Netrávit mnoho času na počítači
 8.  Živá strava (ta která ještě neztratila vitální síly – např. naklíčená semínka atd.)
 9.  Naprosto omezit vše tučné, mrtvé (maso atd.), naopak velmi prospěšné je například kimchi (přírodní probiotikum a antibiotikum)
 10.  Doplňovat tekutiny a pít čaje (Zázvor s medem, oregano, mateřídouška atd..)
 11.  Pohyb a cičení
 12.  Slunce a jeho záření umí mnohé viry ničit (a samozřejmě spoluvytvářet důležitý vitamín D)…sluneční paprsky mají jinou frekvenci a působení dle denní doby..např. ráno povzbuzují k aktivitě, večer stimulují k uklidnění..
 13.  Vědomé dýchání (né náhodou koronavirus napadá plíce – náš dech nepřináší pouze kyslík a okysličení, ale určuje i životní rytmus-harmonii a hlavně potencuje vitální složku, která je základem Bytí)
 14.  Láska – hlubší a hlubší pochopení Života a z toho vyplývající změna Bytí

 

 

Další články:

Nikdo neví, co bude následovt – vše se vymklo „kontrole“

covid 19 – může virus potencovat i EMF a satelity sítě 5G?

Zhoubná „revoluce 5G“?