Jak se zakládala Církev Tomáše Pfeiffera – SJZ

12. 02. 2019

Církev a Indie

Před téměř čtyřmi lety jsme ještě jako posluchači Duchovní University Bytí (DUB) napsali Tomáši Pfeifferovi otázky a dopisy. Zamýšleli jsme se nad možnými důsledky nasměřování university do Indie a založení církve SJZ. Mylně jsme se domnívali, že by se naše myšlenky mohly naplnit až někdy ve vzdálené budoucnosti…

 

Za tyto otázky jsme byli bez jakéhokoliv vysvětlení z university okamžitě vyloučeni. Za vyjádření vlastního pohledu jsme byli opakovaně veřejně pomlouváni a dehonestováni. Dodnes jsme církví, jejím představitelem a příslušníky označováni jako „černota, špína a goebbelsovská propaganda“ (a nově po zveřejnění článku: „někdo-NIKDO, zlo, psychopati a ten druhý pól“.

 

Neptej se a podepiš…

 

Univerzita (DUB) se přes 20 let prezentovala jako duchovní společnost, která nevyžaduje žádné struktury, stupně ani kasty. Jednoho dne však doslova přiběhli z vedení University s urgencí o podepsání  podpisových archů pro založení církve. Nebyl prý čas na vysvětlování, a tak většina lidí podepsala a ani nevěděla, co podepisuje. Mnozí tak podepsali na základě údajné nutnosti ochrany před perzekucí léčitelů…později se však ukázalo, že na založení církve se pracovalo více než 10 let. (jistě tedy bylo dostatek času vše s členy náležitě probrat, což se však nestalo)

 

Z ryze duchovní společnosti (DUB), kde se kladl důraz na vyšší zákony a vnitřní odpovědnost, se tak doslova přes noc stala církev (SJZ). V nově založené církvi  je ve veřejné diskuzi velmi na pováženou zpochybňovat myšlenky učitele, a to i přes skutečnost, že Zezulka vždy žádal svoje žáky aby mu jeho myšlenky v rámci diskuze zpochybňovali a vyvraceli. 

 

Mnoho členů z důvodu nesouhlasu odešlo, nebo byli po otázkách „odejiti“.

 

Z dnešního pohledu a s odstupem času se domníváme, že jsme otázky neměly vůbec pokládat (měli jsme již dávno před tím odejít sami) – v duchovní společnosti, která ctí podstatu myšlenek J.Zezulky by jistě musely být takové zásadní záležitosti a změny probrány a v diskuzi osvětleny dříve, než by si kdokoli dovolil požádat o podpis. Každý svéprávný člověk by měl vždy vědět co podepisuje…

 

 

 

 

 

Otevřené dopisy

 

Zveřejňujeme tímto naše otázky a dopisy z roku 2015

Snad mohou být prospěšné pro další hledající.

 

AŤ SI KAŽDÝ UČINÍ VLASTNÍ NÁZOR.

 

Otázka A.Ž.

Otázka A.Ž. položena a zodpovězena na přednášce v Praze 2.10.2015 Viz archiv BIOVID TV 

 

Když se zakládala CÍRKEV Společenství Josefa Zezulky, vnímal jsem to především jako ochranu možnosti biotronického léčení. Nyní se mi zdá, že jest zastřešujícím „orgánem“ pro všechny aktivity a to i pro DUB. Obracím se tedy na Vás s otázkami týkajícími se nejasností, které mi vyvstávají:

 

1) V úvodním odstavci (zakládající listiny společenství) se píše:
„POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI A ZÁKLADNÍ ČLÁNKY JEJÍ VÍRY“ Není mi jasné, proč v tomto hlavním a úvodním nadpisu je pouze VÍRA? Není to jednostranné? Není víra pouze jeden pól? Proč by tam nemohlo být VÍRA A VĚDĚNÍ?

 

2) Kladu si otázku, zdali by si přál pan Zezulka, aby církev nesla jeho jméno? Můj osobní pocit je, že to může vést ke zbožňování osoby – prostě by to mohlo být příčinou dělení se na „Ježíšovy… Mojžíšovy… Zezulkovy“ … a za dalších 2000 let zase jiné osoby. Proč tedy název nese jméno osoby a nikoliv MYŠLENKU – FILOSOFII BYTÍ? Vždyť v mnoha textech i sám Zezulka zmiňuje, že nejde o něj, ale o tu SPOLEČNOU MYŠLENKU…?

Děkuji A.Ž. (Alexandr Ždímal)

Poslední otázka

Otázka A.Ž. položena na přednášce v Brně 18.10.2015. 

 

Na přednášce (2.10.2015 – viz archiv BIOVID) jste mluvil o tom, že církve jsou VELMI PRVOŘADĚ O VÍŘE, RESP. O VÍŘE OBECNĚ… A NEJINAK JE TOMU U NÁS.
Zezulka vždy říkal: „NEVĚŘTE NIKOMU ANI MNĚ… (kriticky myslete a snažte se pochopit v ROVNOVÁZE)! Tedy proč byla VLOŽENA FILOSOFIE J.Z. DO CÍRKEVNÍ STRUKTURY, jejíž podstatou je velmi prvořadě VĚŘIT ČI OBECNĚ VĚŘIT? (tedy velmi prvořadě jeden pól)
Děkuji A.Ž. (Alexandr Ždímal)

 

Okamžité vyloučení z university

Bez odpovědi či jakékoliv vysvětlení následovalo OKAMŽITÉ VEŘEJNÉ VYLOUČENÍ z University Bytí.

 

Zachování filosofie Bytí v čistotě

Dodnes se z hloubi duše stydíme, že jsme byli také součástí víry v pověření a že jsme sami neodešli mnohem dříve. Zůstávali jsme, protože nám ležela na srdci podpora Filosofie BYTÍ a zachování čistoty učení Josefa Zezulky. Mylně jsme se domnívali, že i ostatní hledají především pravdu…

 

 


Předchozí otázky

Pro úplnost zveřejňujeme i předchozí otázky a dopisy

 

Osobní otázka A.Ž.

Otázka AŽ na přednášce v Brně 02. 2015:

 

Dovolte, abych Vám sdělil osobní zkušenost a pocit, který mne tak trochu bez mého chtění přinesla cesta-cesty a celkové nasměrování naší university k Indii.

 

Začalo to snem, který jsem měl asi 1.1.2015 – byl jsem na Soukenické na brigádě a byl jsem si plně vědom že jste v Indii, o to bylo větším překvapením, když jste se najednou objevil… ale bylo to zvláštní… po chvíli, ani nevím proč, jsem k Vám přistoupil, rozpřáhl se a moje ruka prošla skrz tělo – byl jste jen „hologram“ – duch… ČÍST DÁL

 

 

Osobní dopis R.P.

Dopis R.P. předán a probírán 21.6.2015 před přednáškou v Brně

 

Vážený pane Pfeiffere,

Slíbil jsem sloužit životní Pravdě Bytí, sloužit učení i Vám jako jeho nositeli, sloužit do roztrhání těla, pokud to bude potřeba.

 

Také jsem slíbil, že Vám pomohu s další cestou do Indie.

 

Při přijímání do university jste mi kladl na srdce, že mám zůstat sám sebou – zůstávám věrný sám sobě a rozšiřuji se na životní Pravdu Bytí, ke které mne vedete.

 

Jste pro mne téměř jedinou... ČÍST DÁL

 


 

Hledání pravdy v SJZ ?

Jeden z žáků J.Z. zakládá necelých 25 let po jeho smrti církev – SJZ, jejíž prvořadou náplní je víra a výrazným prvkem je také  uctívaní „pověřeného-pověření“. 

 

Představitel církve o sobě veřejně prohlašuje, že veškeré jeho činy jsou J.Z. jakoby posvěceny a že mu v Indii palmové listy řekly, že „vše dělá bez jediné chybičky“.

 

Svým posluchačům také sděluje, že ho jeho učitel upozorňoval, že každý kdo půjde veřejně proti němu je černý – je černota.

 

Za dobu trvání církve tak její představitel nařkl již mnoho a mnoho lidí a odlišných názorů jako „špínu a černotu“.

 

Dle členů církve je z duchovního hlediska považováno za nepřípustné upozornit „pověřeného“ učitele na možné chyby v základních otázkách a to i kdyby měl žák pravdu. Více o pověření

 

Viz. odpověď žáka církve T. Pfeiffera: „Tedy když si žák vybere svého učitele, měl by mu do určité míry důvěřovat, i když by někdy byly jeho pokyny chybné, podobně jako i voják plní rozkaz, i když může být nesprávný. Je tedy z duchovního pohledu velmi na pováženou upozornit učitele na chybu v něčem zásadním, i když by měl žák pravdu.“

Tímto se od veškerých aktivit církve Tomáše Pfeiffera veřejně distancujeme.

Zezulka po žácích vždy žádal aby mu jeho myšlenky zpochybnili

Základem duchovního vzdělávání je otevřená diskuze. V diskuzi se názory tříbí, ujasňují a společným zaměřením na dané téma se nacházejí nové pohledy a východiska. Zezulka vedl své žáky ke kritičnosti, po jeho myšlenkách téměř vždy vyzval hledající k zpochybnění a vyvrácení jeho názoru s odvoláním, že i on se může mýlit.

Cesta je jen jedna – měnit sebe, pochopit…

Osobní zkušenosti nás vedou k vlastnímu poznání a snaze o hledání pravdy. Děkujeme všem a to i těm, kteří zatím setrvávají ve slepé víře, vždyť každý máme svůj čas…

Domníváme se, že církevní struktury jsou jen pouhým výmyslem lidí, pravda a život je nevyžadují. Snažíme se, abychom naplnili Bytí a Zezulkovu filosofii v rovnováze s celkem, prostotou a jednoduchostí v harmonii s vědomím „Já jsem každý a vše co je i co není“

já jsem každý a vše co je i není

Každý, kdo má odvahu a hledá pravdu s pomocí pozitivní kritičnosti a hlubokého citu, najde odpovědi.

 

Pravda je uvnitř, niterné poznání je získáváno vlastním hlubokým prožitkem – meditací. To je jednotné učení, základ filosofie života – Bytí.

Máš-li to štěstí, že potkáš dobrého učitele, dbej jeho rad, ale vždy nejlepším vodítkem bude Tvoje meditace. To je základ i koruna veškerého duchovního snažení. Ta Ti pomůže vyvarovat se omylů, chybných nebo slabých nauk a nevědomých nebo málo vědomých lidí, kteří se ve své samolibosti vydávají za učitele.

ZEZULKA, Josef. SAMIZDAT před r. 1989

Nikdy nevěřte, a to ani mě. Vše kriticky promýšlejte, hledejte rovnováhu.

ZEZULKA, Josef. SAMIZDAT : před r. 1989