Ničí život, ale pomalu…

Každým rokem se pomalu a tiše zvyšují údajně „bezpečné“ povolené limity pro mobilní záření a wi-fi sítě. A přitom je to právě mikrovlnné mobilní záření, které škodí lidskému zdraví a veškerému životu (např. zcela devastující je dopad na hmyz – včely atd.). Vědci varují!

Život a mobilní záření

Krása a radost Bytí vyvěrá z přirozenosti a harmonie s veškerým životem. Nerovnováha vždy přináší následky, které mají často zcela zásadní význam. Každá nám známá „vyspělá“ civilizace zatím vždy dosáhla svého konce v podobě pádu a zániku…

Najdeme-li však harmonii v sobě, rozpoznáme ji i v krásách „vnějšího“ života a přirozeně ji prolneme svými životy – Bytím – a ukončíme tak koloběh příčin a následků – nutné destrukce.

 

Nerovnováha Bytí, kterou právě zažíváme, zřejmě již dosáhla svého „maxima“. Jedním z předjezdců „změny“ je sebe destrukce mikrovlnným zářením. Nikdo neví, jaké důsledky bude mít mikrovlnné záření, které již pokrývá většinu země. Nelze již uniknout, miliardy lidí jsou součástí „procesu“. Každým rokem se pomalu a tiše zvyšují údajně „bezpečné“ limity elektromagnetického mobilního záření.

 

Kde se bere tolik nezdravého záření?

Elektromagnetické pulzační vysokofrekvenční záření způsobují především mobilní operátoři, Wi-Fi, dětské chůvičky, mikrovlnné trouby a veškeré bezdrátové signály. Sekundárními původci nízkofrekvenčního záření jsou i VVN a VN, trafostanice, umělé světelné zdroje (obzvláště trubicové zářivky) atd.

 

Vědci varují před 5G technologiemi, které způsobují krvácení z nosu, bolesti hlavy a potraty

Nemyslíš – zaplatíš

Máme zmapováno pouze nepatrné procento lidského mozku a víme žalostně málo o imunitních procesech a jemnosti lidského těla, jeho funkcích a vlivu frekvenčního záření na život. Přesto klidně a bez domýšlení důsledků vystavujeme sebe, naše děti a veškerý život vysokofrekvenčnímu pulznímu elektromagnetickému záření. V ČR je celoplošně pokryto již 99 % naší země!

 

Kumulativní vliv – pomalá smrt

Bohužel se stále častěji objevují případy celkového selhání imunitního systému, jehož příznaky pociťujeme nejčastěji v podobě zažívacích problémů, neurologických problémů, migrén, mdlob, potížemi se zrakem, depresí a těžko identifikovatelných bolestí bez zjevných příznaků. Výjimkou nejsou ani výpadky paměti, nemožnost koncentrace, světloplachost, únavové syndromy, poruchy spánku a pod. Ne náhodou se zvyšuje počet zákeřných onemocnění u lidí žijících v blízkosti vysílačů. Přidáme-li k tomu zasažení organizmu mikrovodiči – kovy (hliník, rtuť atd..) které nám implantují již v raném dětství očkováním, stáváme se chodícími přijímači, které je možno „modulovat“ a ovlivňovat na dálku. Mnohé nemoci a emoční stavy tak mohou být doslova řízeny „zvenčí“.  VÍCE O OČKOVÁNÍ ZDE

 

Vědecké studie předpokládají, že hypersenzitivních lidí na vysokofrekvenční zářiče je až 8% z populace. Ostatní sice nevnímají příznaky ihned, ale o to hůř se jim rozeznává příčina nemocí. Záření z různých zdrojů se navíc sčítá – kumuluje, příznaky se neprojeví ihned, ale až po čase, kdy si je nikdo nedá do souvislostí s prvotní příčinou.

Zničila Římskou říši otrava olovem? Čím se zničíme my?

Mozkové nádory nejčastější příčinou úmrtí u dětí

Poprvé v historii lidstva se mozkové nádory stávají nejčastější příčinou úmrtí u dětí do 18 let!!! WHO (World Health Organization) uvedlo v roce 2013 mikrovlnné záření na seznam potencionálních kancerogenů…

 

Studie velkého rozsahu potvrzuje, že záření z vysílačů mobilních operátorů opravdu způsobuje rakovinu. Mainstream mlčí.

Děti připojené na WI-FI

Mezi nejčastější zdroje ohrožení patří každodenní dlouhé používání mobilního telefonu a také ozáření v prostředí, kde jsou mobilní přijímače často aktivovány voláním – například ve městech. Zatím je velmi malé povědomí o zdravotních potížích způsobovaných vysokofrekvenčním zářením, a tak si málokdo spojí příčiny onemocnění právě s mobilními telefony, mikrovlnkou, či zrovna nově zbudovaným vysílačem.

 

Každodenní narůstající dávku záření sami zbytečně zvyšujeme tím, že spíme s telefonem u hlavy a ještě si pořídíme Wi-Fi a umístíme ji v ložnici, kde se při spánku tělu nemůže vůbec bránit. Překvapivě největším zločinem jsou však dětské chůvičky – záření, které dokonce často mnohonásobně překračuje povolené limity neustále atakuje citlivý vyvíjející se mozek a ničí nervou soustavu a imunitní systém!

 

Tato naše lidská „mikrovlnná hra“ ohrožuje také vše živé. Mnozí živočichové si s takto zásadní deformací přirozeného prostředí jen těžko poradí, následkem čehož selhává jejich schopnost orientace a imunity. Je také otázkou, co vše může tento neustálý „atak“ mikrovlnného záření udělat s hmotou, a to i neživou… Možná ne náhodou se vše ohřívá a neustále rostou teploty a ubývá srážek, kyslíku atd…

 

Co dělat?

Jak se tedy bránit a co je možné alespoň částečně zlepšit ? Nejlepší obranou proti tomuto záření je samozřejmě prostředí s co nejmenším zásahem záření. Nemáme-li však hned možnost nalézt vhodné prostředí, doporučuji zřídit pevné drátové připojení, vypínat své Wi-Fi alespoň na noc, dětem v žádném případě nepořizovat dětskou chůvičku a pro telefonování si pořídit tzv. sluchátka nebo handsfree. Výborné jsou také uzemňovací prostředky, které jsou schopny přebité elektromagnetické napětí ve vašem těle uzemnit (tak jako u el. přístrojů zemnění). Více na www.uzemnise.cz. Také chození „naboso“ je velmi dobrým a zdravým způsobem jak eliminovat důsledky škodlivého záření.

 

 

Nejlepší by však bylo, aby takové záření vůbec nebylo. Mnohé se dá řešit drátovým připojením, popř. popřemýšlet o možnostech místních „bodů“ mobilního příjmu, který by však nebyl neomezený a celoplošný… Snad lidstvo na tuto zásadní chybu v podobě bezdrátových pulzačních zářičů a vysokofrekvenčních vysílačů přijde dříve, než bude pozdě, a mnozí tak budou nenávratně zasaženi touto lidskou nepromyšleností…

 

Kdo platí „vědecké“studie

Na závěr bych si dovolil malou poznámku k „vědeckým studiím“ údajně prokazujícím bezpečnost vysokofrekvenčního záření. Zaprvé je dobré všímat si kdo, resp. jaká firma, tyto „studie“ platí… Za druhé jsou dnes již desetitisíce případů lidí, kteří na základě vlastní zkušenosti mohou potvrdit nebezpečnost mobilních záření a přímé negativní důsledky na jejich zdraví. Navíc tvrzení těchto „vědců“ je vzhledem k četnosti prokazatelných souvislostí a příčin stejné, jako by někdo tvrdil, že když tisíce lidí vypijí jed, není přece dokázané, že umřeli zrovna kvůli němu… (i když budou všichni mrtví… a nikdo se ani nesnažil hledat příčinu a spojitost…) Je tedy otázkou, komu se zastírání reality nejvíce hodí, a kdo vydělává na zamlžování přímé spojitosti zdravotních problémů s vysokofrekvenčním zářením…

 

5G – MATRIX

Právě jsme svědky zavádění nové vysokorychlostní „sítě“ 5G, na kterou v blízké budoucnosti naváží i 20000 satelitů , které budou „působit“ již v zemské magnetosféře.

5G síť tak bude využívat tzv sdílení veškerých 5G přístrojů – v praxi to bude vypadat tak, že každý 5G přístroj (chytrá lednička, auto, mobilní přístroj, tablet reklamní tabule atd.) bude využit pro přenos dat k cílovému odběrateli a to všesměrně. Maximální signál tak budete mít i mnoho kilometrů od hlavního vysílače a cestou k vám doslova využije veškeré přístroje k udržení signálu…což logicky povede k nebývalému nárůstu RF záření a to o ŘÁDY!!!

 

Vysokofrekvenční radiové vlny jsou také nejmodernější vojenskou technologií pro „OCHRANU OBYVATEL“ – radiové vlny jak víme, jsou užívány i v boji se schopností zcela ochromit protivníka (tzn . neletální zbraně), mohou být nástroj na ovládání, ovlivňování a ničení, jejímž prostředkem bude 100% pokrytí celé země včetně zemské magnetosféry.

 

5G síť bude moci každého z nás 24 hodin denně, 7 dní v týdnu sledovat, monitorovat a to v reálném čase, včetně zvuku a obrazu…

 

 

Vše je skryto pod rouškou nezbytného pokroku. Kdo by nechtěl rychlejší internet a 100% pokrytí! Skutečné cíle systému a zničující důsledky nám tak snadno mohou uniknout.

 

Co není přirozené, je vždy více či méně zdraví škodlivé