Duchovní zasvěcenec si uvědomuje své „já“ a uvědomuje si Tvůrčí dílo.

22.06.2018