VIRUS – odpad našich vlastních „otrávených“ buněk?

26. 03. 2020

Jako poučený laik se vždy snažím najít především příčinu dějů a událostí, které nás potkávají. Snažím se tedy i v tomto případě pochopit vznik a příčinu koronaviru. Následná opatření (rouška, karanténa, vakcíny atd..) jistě mají svůj význam, ale neřeší příčinu – tedy to, co je příčinou vzniků virů a pandemií???

 

Imunita

Základem je dle mých poznatků nejspíše imunita – ale co to je imunita???

Lidé dnes věří (chemická-„bílá medicína“), že imunita je tvořena především „chemickou“ obranyschopností těla (látkovou a buněčnou).

Osobně se však domnívám, že  jsou i další složky, které spoluvytvářejí imunitu (které například mnohem více zkoumají starší civilizace).

Tyto složky tvoří „elektromagnetický obal těla“ a ty jsou také mnohem více vázány na celostní přístup – tedy i myšlení, životní styl, soulad s přírodou, ročními obdobím, dnem a nocí, měsíčními fázemi a celoplanetárními změnami, které jako vše působí na člověka a jeho imunitu. Jsme tedy elektromagnetické bytosti (voda v našem těle je „vodič“), které svojí podstatou přijímají vlivy a také je vytvářejí, čímž jsou propojeny ze svým okolím a životem jako celkem.

 

Tedy základem je podle mého osobního názoru pochopení, že imunitu tvoříme my samy, tím jak žijeme, co jíme, jak myslíme a také jaké „nástroje“ (techniku a „moderní vymoženosti“) používáme…

 

Proč koronavirus – proč viry?

Níže si dovolím uvést zásadní informace-citace pocházejí z videa – Dr. Thomas Cowan, M.D. discusses the Coronavirus.

„Když jsou buňky otráveny, pokouší se čistit tím, že uvolňují odpad, kterému říkáme viry. Zjistěte si něco o teorii fungování virů, které je založeno na exosomech, jak vysvětluje mj. šéf NIH, který hovoří o komplexnosti virů, a uvidíte, do jaké míry je v souladu se současným názorem na podstatu viru“.

 

Mohlo by to znamenat, že koronavirus (a i ostatní viry) nemusíme pouze „chytit“ z vnějšího okolí, ale že si je umíme i „vytvořit“!
To by ovšem bylo zcela zásadní pro nahlížení na virové nákazy a pandemie. Nabízela by se otázka, jestli by i EMF a tedy např. sítě 3G,4G a 5G nemohly být příčinou přímého vzniku (stresováním buněk a následného „otrávení“ a vyloučení „odpadu“ v podobě viru…)
Náhodná souvislost?

2003 – 3G technologie a přenosy představeny světu
2003 – propuknutí SARS

 

2009 – 4G technologie představeny světu
2009 – propuknutí epidemie prasečí chřipky

 

2020 – 5G sítě představeny světu
2020 – propuknutí pandemie koronaviru

Kde se tedy berou nemoci a viry?

Teorie choroboplodných zárodků je celá špatně: „Jde o vnitřní prostředí, ne o bacily,“ prý Louis Pasteur řekl před svým skonem…

 

Nemoc nevyvolávají bakterie a viry, ale chemické vedlejší produkty a složky těchto mikroorganismů, které působí na nevyrovnaný, špatně fungující metabolismus lidského těla. Pokud je buněčný metabolismus včetně svého pH dokonale vyrovnaný, nepodléhá nemocem.

 

Jinými slovy, mikroorganismy spojované s přítomností nemoci tuto nemoc nevyvolávají o nic víc, než sup vyvolává mrtvého králíka nebo krysa odpadky. Ne-mocné kyselé buněčné prostředí vzniká toxickou stravou, toxickými vlivy prostředí a toxickým životním stylem, jež podporují chorobné změny mikrobů v bakterie, bakterií na viry, virů v houbové formy a houbových forem v rakovinné buňky.

 

Důvod, proč se studentům medicíny a lékařům přednáší jen Pasteurova teorie (nikoli A. Béchampova), je ten, že kdyby znali pravdu o zásadní roli vnitřního prostředí pacientova těla (tzn. o kyslíkové deprivaci, nutričních nedostatcích, kyselém pH, toxinech nahromaděných kolem buněk, špatném oběhu tělních tekutin, toxických emocích atd.), většina lékařů by odhodila své nádobíčko a skalpely, přestala podporovat systém a začala se soustředit na protokoly, jež vedou k opětovnému nastolení zdravého buněčného prostředí, které nedá mikrobům, bakteriím a virům šanci.

Celý článek na www.veksvetla.cz

 

Za vším stojí elektřina??

Dr. Thomas Cowan na základě zkoumání nedávné minulosti našel přímou souvislost, která by mohla být přímou příčinou vzniků mnoha virů, pandemií a možná i koronaviru??

 

„Nemoci jsou příznaky otravy. Co se tedy stalo v tom roce 1918? Za posledních 150 let každá pandemie časově korelovala s nějakým kvantovým skokem v elektrifikaci Země. V letech 1917/1918 došlo k zavedení rádiových vln po celé Zemi. Kdykoli vystavíte živé organismy nějakému novému elektromagnetickému poli, otrávíte je, některé zabijete a ty ostatní dostanete do stavu jakési pozastavené živosti, takže paradoxně žijí o něco déle – ale jsou nemocnější.

Pak začala druhá světová válka a další pandemie, která souvisela s rozšířením radarových zařízení po celé zeměkouli. Celý povrch Země byl obklopen radarovými poli. V roce 1968 svět postihla Hongkongská chřipka a to bylo poprvé, co lidé provedli umělý zásah do Van Allenových pásů, které chrání Zemi před zářením z kosmu včetně Slunce, Jupiteru atd., rozptylují toto záření a sesílají je dolů na povrch. My jsme do nich vyslali satelity vysílající rádiové frekvence a do šesti měsíců jsme tu měli novou virovou epidemii. Proč virovou? Protože lidé jsou otráveni, vylučují toxiny, ty vypadají jako viry a lidé si myslí, že je to epidemie chřipky.

V roce 1918 se v Bostonu rozhodli zjistit nakažlivost té nemoci. Odebírali hlen nemocným a injekčně ho podávali zdravým lidem. Ani jednou se jim nepovedlo, aby někdo z těch lidí onemocněl. Dělali to znovu a znovu a nebyli schopni demonstrovat nakažlivost. Zkoušeli to i s koňmi, kteří tou chřipkou trpěli také. Koním, kteří kýchali, na hlavy dávali pytle, které pak navlékli na zdravé koně. Ani jeden kůň neonemocněl. O tom si můžete přečíst v knize Neviditelná duha od Arthura Firstenberyho, který zachytil všechny kroky v postupné elektrifikaci Země. Jak se ta chřipka dostala z Kansasu do Jižní Afriky za dva týdny? Lidé po celém světě měli symptomy v tu samou dobu, ačkoli se přepravovali leda na koňském hřbetě a na lodích. Není pro to žádné vysvětlení“.

 

Virová onemocnění a mobilní přístroje (sítě 3G, 4G, 5G)

Dr. Thomas Cowan dál rozvíjí myšlenku možné spojitosti vzniku viru a například mobilních přístrojů, antén a sítě satelitů, která má v počtu více než 40tisíc obemknout celou Zemi:

 

„Ale když se zamyslíte – tyhle rádiové vlny a jiné frekvence, co je někteří z vás mají v kapse nebo na zápěstí, můžou poslat signál do Japonska a on dorazí okamžitě. Takže pokud někdo nevěří, že Zemi obklopuje elektromagnetické pole, které vzájemně komunikuje v řádu sekund, nevěnuje pozornost zjevným věcem.

Zakončím tím, že upozorním na dramatický kvantový skok, který se v oblasti elektrifikace Země odehrál v průběhu posledních šesti měsíců. Jsem si jistý, že většina z vás ví, o čem mluvím. Říká se tomu 5G a nám teď nad hlavami létá 20 000 satelitů vysílajících záření. To není kompatibilní se zdravím. Nerad to říkám, ale není. Jsou to zařízení, která vyvolávají destrukturalizaci vody. A pokud si někdo z vás říká, my přece nejsme elektrické bytosti, jsme prostě fyzická hmota, pak ať se neobtěžuje chodit na EKG, EEG nebo na test vodivosti nervů, protože my jsme elektrické bytosti a chemické látky jsou jen vedlejším produktem všech těch elektrických impulsů.

Tipne si někdo, které město na světě bylo jako první kompletně pokryto signálem 5G? (posluchači: Wu-chan!) Přesně. Když se nad tím zamyslíte, nacházíme se právě v existenciální krizi o takových rozměrech, jaké svět ještě neviděl. To je něco naprosto bezprecedentního. Umístit takové množství satelitů do ochranné „deky“ Země… A má to jistou souvislost i s otázkou očkování. Příklad: před cirka rokem jsem měl pacienta, který pracoval jako elektrikář. Instaloval bohatým lidem wi-fi. Elektrikáři mají obecně vysokou mortalitu, ale tento člověk byl úplně v pořádku, surfoval atd. – do doby, než si zlomil ruku a voperovali mu do ní kovovou destičku. Tři měsíce poté nebyl schopný vstát z postele, trpěl arytmiemi, byl to úplný kolaps.

Vnímavost vůči těmto vlivům má souvislost s tím, kolik máte v těle kovu, a zároveň s kvalitou vody ve vašich buňkách. Když začnete lidem do těla píchat hliník, stanou se z nich přijímače vstřebávající elektromagnetická pole. To bude dokonalá bouře, jež povede k úpadku lidského rodu, který momentálně prožíváme“.

Celý překlad na www.věksvetla.cz

 

 

Možná je nejvyšší čas na změnu…

Příroda nám vždy ukazuje, kde děláme chybu. Nemoc je jen důsledkem naší nerovnováhy. Chceme-li být zdraví, musíme i zdravě žít a myslet.

Jsme součástí celku – Života. Nelze být zdravý a ničit veškerý život, nelze být zdravý a používat technologie, které jsou v přímém rozporu se životem a logicky ničí imunitu i nám. Je jen na nás, jestli se změníme a budeme zdraví…

 

Co mohu konkrétně udělat?

Dovolím si pár vlastních postřehů k zvážení – každý jsme odpovědný sám za sebe, nikdy nikomu nevěřte, tedy ani mně a vždy si sami popřemýšlejte, jestli to s vámi rezonuje, zda-li je to logické…

 

 1. Vypnout WIFI (zásadně a negativně) ovlivňuje imunitu a samoozdravné schopnosti lidského organismu.
 2.  Vypnout mobilní data (chystaná 5G bude naši imunitu ohrožovat ještě více než 4G a 3G)
 3.  Mobil používat jen v nejnutnějších případech (vypínat minimálně v době spánku)
 4.  Apelovat na vládu a odpovědné orgány, aby před spuštěním nikdy netestované technologie 5G, ověřila bezpečnost a možné negativní důsledky na zdraví lidí a veškerého života.
 5.  Zvážit snahu (bez jakékoli kontroly a dlouhodobého výzkumu) o vybudování desetitísíců satelitů (5G) v ionosféře Země a možný negativní dopad na vše živé
 6.  Často se zapomíná na velmi negativní vliv rozvodů elektřiny v domácnosti, například některé spotřebiče, které máme přímo u postele (lampička atd.) mohou mít ještě více negativní vliv, než WIFI či mobilní přístroj (záleží na umístění, vzdálenosti atd..)
 7.  Netrávit mnoho času na počítači
 8.  Živá strava (ta která ještě neztratila vitální síly – např. naklíčená semínka atd.), také reishi, hlíva na zesílení imunity a velmi důležitá je také voda (čistota a kvalita – ph atd.)
 9.  Naprosto omezit vše tučné, mrtvé (maso atd.), naopak velmi prospěšné je například kimchi (přírodní probiotikum a antibiotikum)
 10.  Doplňovat tekutiny a pít čaje (Zázvor s medem, oregano, mateřídouška atd..)
 11.  Pohyb a cičení
 12.  Slunce a jeho záření umí mnohé viry ničit (a samozřejmě spoluvytvářet důležitý vitamín D)…sluneční paprsky mají jinou frekvenci a působení dle denní doby..např. ráno povzbuzují k aktivitě, večer stimulují k uklidnění..
 13.  Vědomé dýchání (né náhodou koronavirus napadá plíce – náš dech nepřináší pouze kyslík a okysličení, ale určuje i životní rytmus-harmonii a hlavně potencuje vitální složku, která je základem Bytí)
 14.  Láska – hlubší a hlubší pochopení Života a z toho vyplývající změna Bytí

 

 

Další články:

Nikdo neví, co bude následovt – vše se vymklo „kontrole“

Koronavirus- myšlenka, kterou tvoříme my sami?

Zhoubná „revoluce 5G“?