Bratrstvo Života, Slované

06. 01. 2020

Ten nejdůležitější obsah tohoto sdělení, milý čtenáři, tvoříš i Ty, a to právě v přítomném okamžiku každého teď…teď…TEĎ!

Největší duchovností je prostý život a každodenní maličkosti, které se zdají být nedůležité, ale opak je pravdou…

Novým náboženstvím Vodnářského věku je Život sám – prosté a rovnovážné Bytí.

 

Láska je jen hlubší a hlubší pochopení. Pochopíme-li, že není vyšších ani nižších, snad přestane vraždění a nesmírné utrpení, které tvoříme právě TEĎ. Proti Životu a radosti Bytí vraždíme každý rok téměř 150miliard bytostí (zvířat). Jak by jsme mohli chtít světlo a dobro, pokud sami tvoříme zlo a utrpení?

Světlo veškerého Života je jediným lékem proti tmě.

 

Nejlepší čas na změnu je právě teĎ, tEĎ, TEĎ!

 

 

Slovanství

Slovanství není o barvě pleti, rase, krvi, ale o naplnění prostého Bytí ku prospěchu veškerého Života.

 

Slovanství nešíří nové náboženství „mečem“ ani „svatým písmem“. Jediným opravdovým šířením je prostý život v harmonii s veškerým jsoucnem a vnitřním vědomím (vroucím klidem nitra) – Jsem každý, vždy a všude.

 

Slované mění okolní Život tou nejtěžší a zároveň jedinou možnou cestou – změnou vlastního nitra.

 

Slované vždy hledají jen Pravdu (rovnováhu citu a rozumu), kterou chrání a oživují svými činy.

 

Hledání pravdy je podstatou směřování k „já každý“ a možnosti hluboké niterné změny. Mnohdy jsou důležitější otázky než odpovědi. Aby se člověk nenechal jen táhnout, musí najít odvahu sám přemýšlet. Na základě poznaného měnit především sebe – získávat hluboké vědění a naplňovat je svým životem – BYTÍM.

 

Hluboké vědění vyvěrá z lásky, láska je jen hlubší a hlubší pochopení a cestu k pochopení nalézáme hledáním a žitím čisté pravdy…

 

HLEDAT – ŽÍT – MLUVIT PRAVDU

 

JDI A VYTRVEJ

možná právě Tvoje změna je tou poslední kapkou, která změní Život jako Celek.

 

 

 

J S E M    K A Ž D Ý    V Ž D Y    A    V Š U D E

Bratrstvo Života

Bratrstvo Života není organizace či struktura vytvořená lidmi nebo vůlí jedince. Členství se nedá koupit ani získat jinak než vlastním rovnovážným Životem v harmonií s veškerým Bytím.

Toto ryze duchovní společenství tu vždy bylo, je a bude. Člověk je prvním v řadě, který má možnost aktivní změny a přibližování se Jednotě – Bohu – Podstatě. Jsou zde však i další a další vývojové druhy, jejichž vědomí se více blíží realitě – trvání v nekonečnosti všeobsažného Bytí (Já všemu v klidném nadšení).

 

Naznačuji jen obrysy, nejsem zakladatelem, stejně tak jako ani žádný jiný člověk být nemůže.

A-Ž

 

 

je čas si v hloubi nitra vzpomenout, kdo jsme, a začít ŽÍT