Bratrstvo Života, Slovanství věku Vodnáře

09. 03. 2020

Radostné BYTÍ veškerého Života je jediným nevyčerpatelným zdrojem světla v osudové cestě tmou 

Nejdůležitější obsah tohoto sdělení, milý čtenáři, tvoříš i Ty. A to právě v přítomném okamžiku každého teď…teď…TEĎ!

Největší duchovností je prostý život a každodenní maličkosti, které se zdají být nedůležité, ale opak je pravdou…

Novým „náboženstvím“ Vodnářského věku je Život sám – prosté a rovnovážné Bytí.

 

Láska je jen hlubší a hlubší pochopení. Pochopíme-li, že není vyšších ani nižších, snad přestane nesmírné utrpení, které tvoříme právě TEĎ. Každý rok ukončíme „světlo“ téměř 150 miliard bytostí (zvířat). Jak bychom mohli chtít světlo a dobro na Zemi, když sami tvoříme opak?

Radostné BYTÍ veškerého Života je jediným nevyčerpatelným zdrojem světla v osudové cestě tmou 

 

Nejlepší čas na změnu je právě TEĎ.

 

Slovanství Vodnářského věku

Slovanství není o barvě pleti, rase, krvi, vzývání či strnulém lpění na zvycích minulosti, ale o naplnění prostého Bytí ku prospěchu veškerého Života.

 

Slovanství nešíří nové náboženství „mečem“ ani „svatým písmem“. Jediným opravdovým šířením je prostý život v harmonii s veškerým jsoucnem a vnitřním vědomím (vroucím klidem nitra) – Jsem každý, vždy a všude.

 

Slované mění okolní Život tou nejtěžší a zároveň jedinou možnou cestou – změnou vlastního nitra.

 

Slované vždy hledají jen Pravdu (rovnováhu citu a rozumu), kterou chrání a oživují svými činy.

 

 

Hledání pravdy je cestou k plnému pochopení sebe jako „já každý“ a možnosti hluboké niterné změny. Mnohdy jsou důležitější otázky než odpovědi. Aby se člověk nenechal jen táhnout, musí najít odvahu sám přemýšlet. Na základě poznaného měnit především sebe – získávat hluboké vědění a naplňovat je svým životem – BYTÍM.

 

Hluboké vědění vyvěrá z lásky, láska je jen hlubší a hlubší pochopení a cestu k pochopení nalézáme hledáním a žitím čisté pravdy…

 

HLEDAT – ŽÍT – MLUVIT PRAVDU

 

JDI A VYTRVEJ

možná právě Tvoje změna je tou poslední kapkou, která změní Život jako Celek.

Cti všechny základní nauky, protože jsou pravdivé. Odstraňuj z nich lidské nepochopení, které je deformovalo. Pomáhej vytvářet jednotu pravdivého myšlení a postoje, to je jednotné učení.

.

Jednotné učení

Hodnota a důležitost každého života je stejná

 

 

Cílem hledání nemůže být jen vlastní vývoj, ale Bytí ku prospěchu celku

 

 

Měnit okolní život změnou vlastní (já jsem – je – cesta, pravda a život)

 

 

Hledání a blížení se Pravdě (rovnováze) je snahou o čisté – plné vnímání reality (Boha-Jednoty-Podstaty…), a to ve všech směrech, hloubkách a projevech (projeveného i neprojeveného Bytí)

 

 

Nejduchovnějším „obřadem a uctěním Boha“ je prostý Život a rovnovážné BYTÍ

 

 

Hluboké vědění vyvěrá z vlastní zkušenosti – rovnováhy citu a rozumu

 

 

Pravda nelže, jen pokud je hlubokou zkušeností nitra, ochraňuje se a oživuje činy

 

 

Veškerá „budoucnost i minulost“ vždy trvá v nekonečné přítomnosti

 

 

Jediná Pravda je ta, kterou i Žijeme

 

 

Podstata poznávání a směřování  – JSEM KAŽDÝ, VŽDY A VŠUDE

 

.

J S E M    K A Ž D Ý    V Ž D Y    A    V Š U D E

Bratrstvo Života

 

Bratrstvo Života není organizace či struktura vytvořená lidmi nebo vůlí jedince. Členství se nedá koupit ani získat jinak než vlastním rovnovážným Životem v harmonií s veškerým Bytím.

 

Toto ryze duchovní společenství tu vždy bylo, je a bude. Člověk je prvním v řadě, který má možnost aktivní změny a přibližování se Jednotě – Bohu – Podstatě. Jsou zde však i další a další vývojové druhy, jejichž vědomí se více blíží realitě – trvání v nekonečnosti všeobsažného Bytí (Já všemu v klidném nadšení).

 

Naznačuji jen obrysy, nejsem zakladatelem, stejně tak jako ani žádný jiný člověk být nemůže.

V úctě k zákonitostem Života a myšlenkám Josefa Zezulky

A-Ž

 

je čas si v hloubi nitra vzpomenout, kdo a kde opravdu JSME, a začít ŽÍT

Illustration A.Ž.

 

 

 

A T L A N T I D A

 

 

 

 

 

 

VĚK VODNÁŘE