Biotronika – léčebný obor Josefa Zezulky

03.10.2018

Umění léčení

Biotronika je nový vědecký – léčebný obor, který přinesl Josef Zezulka. Její podstatou je podpora zdraví působením vitálními silami léčitele (sanátora či magnetizéra). Kvalita a rozsah léčitele – biotronika určuje šíři a dosah léčebného působení  při pomoci pacientovi. Na rozdíl od medicínské praxe a možnosti vzdělání je biotronik spíš umělcem – tento dar se nedá „naučit“. Jeho podstatou je bytostný rozsah a hloubka niterných zkušeností tvořící „kvalitu“ a průnik vitálních sil. Zezulkova metoda se zaměřuje na uzdravení člověka – ne na léčení nemocí. Dalo by se říci, že Zezulka byl průkopníkem celostního pohledu na zdraví. Zde je k tématu článek na celostnimedicina.cz

Filosofie života a čistá léčba

Biotronika Josefa Zezulky

foto A.Ž.

Základem možnosti předávání vitálních sil je filosofické vzdělání a vyvážený život léčitele – nemohu být čistým zdrojem, pokud sám nežiji čistě… což u biotronika platí dvojnásob.

Čerpá-li umělec života (biotronik) ze zdroje jednoty – musí (a to slovo je zcela opodstatněné) být veškerými svými činy v harmonii s jednotou (nebýt příčinou smrti nižších tvorů, neškodit si jedy alkoholem či drogami, dbát na vlastní silovou složku a nerozevírat své emoční pole nevhodným vlivům a myšlenkám atd.).

Podstata Biotroniky

Biotronik je průnikem vitálních sil. Skrze Hluboké vědomí rozšiřuje své bytostné silové jádro a dochází k prolnutí vlastní silové složky ke složce základní – k Podstatě.

Základní složka je tvořena čtveřicí sil – Tvůrčí čtyřkou, ze které dělením vzešlo vše co je (tedy to čemu říkáme Tvůrčí dílo – čas a prostor).

Podstata spočívá ve spojení a oživení základních sil vroucímklidem a návrat skrze stále složitější jednoduchost do trvání Jednoty (vše) v duchu základní myšlenky filosofie Bytí.

já jsem každý a vše co je i není

Biotronika nikdy nemůže uškodit

Při samotném léčení biotronik vylaďuje harmonii silových složek dle složky „základní“ a dále moduluje silové složky dle potřeby jednotlivých center léčené bytosti. Biotronické působení je svého druhu umění a obřad. Biotronika nikdy nemůže uškodit (na rozdíl od jiných zdánlivě příbuzných postupů – Reiki apod.). Biotronik nesměřuje paprsek či záměr dle svého chtění či představy, nýbrž je „možností“, která se podřizuje vůli vyšší a vyvěrá ze schopnosti BÝT celým svým nitrem danou silou. Biotronik tak pouze vytváří možnost – příležitost doplnit a zharmonizovat disbalanci silových složek nemocného díky vlastnímu průniku léčebnách sil.

 

Obnova rovnováhy

Každá nemoc je projevem nerovnováhy. Biotronik neléčí nerovnováhu duchovní složky a z toho plynoucích nemocí (nerovnováhy či deformace ducha – schizofrenie atd.). Podstatou působení biotronika jsou vitální síly a z nerovnováhy vitálních sil vzniklé nemoci (složka duševní – životní procesy – biorezonance).

 

Biotronik vždy léčí nezištně.

Josef Zezulka - Biotronik

Josef Zezulka – Biotronik léčí vždy zdarma

Biotronika je ryze duchovní obor, umění, které nikdy nemůže být spjato s podmínkou nároku na finanční odměnu. Cílem biotronika je zdraví člověka, které vždy vyvěrá ze samotné podstaty života. Léčba tedy zahrnuje jak pomoc silovou, tak i pomoc při hledání příčin a následků vedoucích ke změně poznání nemocného. Učení o příčinách a z toho plynoucí změna postoje a návyků je klíčem ke zdárnému uzdravení pacienta.

 

 

 

Biotronika a medicína

Biotronika nenahrazuje medicínu a nezasahuje do medicínských postupů. Ideální je spolupráce napříč všemi spektry pomoci. Ve světě je tato spolupráce a vzájemné doplňování běžné a má plnou podporu laickou, vědeckou i mediální. Celý svět zná české slovo robot z pera Karla Čapka – pojem Biotronika českého filosofa a léčitele Josefa Zezulky má v zahraničí stále větší věhlas než doma. Doufejme, že i v ČR se tento trend bude přibližovat standardům ve světě – vždyť cílem by mělo být především zdraví člověka a podpora veškerého života.